Èn av tre kvinner i verden opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. Les mer på www.16days.no.

Publisert: 2018-11-26     Redigert: 2022-05-20

El Salvador topper lista over land med flest registrerte drap på kvinner: I 2017 ble 468 kvinner drept i landet, som ikke har mer enn 6,4 millioner innbyggere. Det tilsvarer ett drap hver 18. time. Disse kvinnene får sjelden overskrifter.

Men også i Norge blir kvinner utsatt for vold, i verste fall med dødelig konsekvens: 85 % av ofrene for partnerdrap er kvinner. Vold mot kvinner og jenter er et menneskerettighetsbrudd av enormt omfang og det er umulig å oppnå likestilling om vi lar dette fortsette.

Derfor bruker FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – 16 dager i høstmørket til å løfte frem tiltak for å redusere forekomsten av vold mot kvinner:

  • Vi må utfordre de sosiale normene som tillater menn å kontrollere kvinner. Uten å snakke om vold mot kvinner og jenter, får vi ikke endret noe, verken ute eller hjemme. Sammen med partnere i Tanzania jobber FOKUS med hele lokalsamfunn for å endre holdninger og atferd. Etter fire år kan vi dokumentere at vold i hjemmet er redusert med 28 prosent der programmet har vært gjennomført. Dette er fundamentale livsendringer for dem det gjelder.
  • Vi må gjøre vold mot kvinner straffbart, og lovene må iverksettes og brukes. FOKUS og JURKs partner i Guatemala, MTM, støttet urfolkskvinnene som ble tvunget av militære til seksuelt slaveri under borgerkrigen i landet, og gikk til sak mot gjerningsmennene. Dommen er historisk, og kvinnene - som i dag er kjent som «bestemødrene fra Sepur Zarco» - vant.
  • Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Dilemmaet er at kvinnene blir skadelidende hvis forsørgeren må i fengsel. I fattige land er det dramatisk, og må inngå i den store samtalen om å få slutt på vold mot kvinner. Holdningsskapende arbeid må støttes opp av lover.
  • Kvinner som utsettes for vold skal ha tilgang til beskyttelse. I år er det 40 år siden det første krisesenteret åpnet i Norge. Fortsatt er det en kamp om tilstrekkelig finansiering. Da er det ikke rart at lavinntektsland ikke kan tilby denne formen for beskyttelse. Regjeringen har startet programmet Likestilling for utvikling, der land kan få faglige råd og støtte i arbeidet for å fremme likestilling. Men organisasjoner som Krisesenterbevegelsen eller Kvinnefronten som har jobbet med å bekjempe vold mot kvinner i Norge i en årrekke, er ikke bedt om å bidra. 

16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner markeres over hele verden hvert år fra 25. november til 10. desember. Den skjeve maktbalansen mellom kvinner og menn forårsaker det enorme omfanget av vold mot kvinner og jenter. I flere land strammes lovverk og kvinners livsmuligheter ytterligere inn.

Det trengs en ny kurs. En tydeligere kurs. Det må jobbes på grasrota for å få endret holdninger, adferd og sosiale normer, og det må jobbes politisk for å endre strukturer og systemer. Løsningen er mer likestilling og en styrking av kvinners og jenters rettigheter på alle områder. Gjennom FNs bærekraftsmål har verdens ledere forpliktet seg til å avskaffe alle former for vold mot kvinner og jenter. Skal vi klare dette innen 2030, må vi virkelig øke innsatsen. La oss begynne i dag!

 

16 Days of Activism Against Gender-based Violence er en internasjonal kampanje som arrangeres over hele verden fra 25. november til 10. desember hvert år. FOKUS, med sine 55 medlemsorganisasjoner, markerer kampanjen i Norge. Les mer på www.16days.no.

Publikasjoner

SheDil Index Report - Reference list

Last ned

FOKUS kommentarer til handlingsplanen og evalueringen

Last ned