Velkommen til Anne-Mette Øvrum – FOKUS’ nye styreleder!
Bilde: Anne-Mette Øvrum

Publisert: 11.01.2021    Redigert: 12.01.2021

Anne-Mette Øvrum er direktør i Signo Conrad Svendsen senter, et senter som tilbyr bo-, helse- og omsorgstjenester til døvblinde og døve med særlige behov. Hun er inne i sin fjerde periode som politiker, nå som nestleder i Høyres Kvinneforum, og var i perioden 2011-2015 ordfører i Sør-Odal kommune.

Hun er svært engasjert i spørsmål som dreier seg om kvinners rettigheter, likestilling og mangfold. «Likestilling er en menneskerett. Vi må styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet og sørge for tilgang til grunnleggende rettigheter, som seksuelle og reproduktive tjenester, og sikre økonomisk uavhengighet, politisk deltakelse og en hverdag fri fra vold. Dette ser jeg frem til å bidra til som styreleder i FOKUS,» sier Øvrum.

Engasjementet hennes stopper ikke der. Hun er også styreleder i RI Norge (Rehabilitering Internasjonal Norge) og er nestleder i styret til Likestillingssenteret på Hamar. Et stort samfunnsengasjement har gitt Øvrum et bredt nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, i offentlig og privat sektor, og i sivilsamfunnet for øvrig.  

Øvrum har lang erfaring fra Aetat (nå NAV) som leder av arbeidskontor i Oslo og Akershus, og markedsdirektør og fungerende fylkesarbeidssjef i Oslo og Akershus. I tillegg har hun fungert som administrerende direktør og eier i Telecom bedriften NetConnect Systems AS, og eiendomssjef og administrasjonssjef i kommunal sektor både i Innlandet og Oslo.

Hun har en master i internasjonal ledelse fra BI, styrekompetanse fra BI og en utdanning fra Norges Markedshøyskole. 

 


Les mer om FOKUS sitt styre. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Gro Lindstad, daglig leder.

Publikasjoner

Fokus Women Colombia Magazine (English)

Last ned

La Nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned