Var hun ikke mer verdt enn 100 situps og 6000 kroner?
Voldtekt er den fjerde-mest vanlige kriminelle handlingen kvinner utsettes for i India. Illustrasjonsfoto: Louis Vest/Flickr.

Publisert: 16.05.2018    Redigert: 22.08.2018

Men det endte ikke med det. I sinne over å ha blitt rapportert, dro mennene hjem til jenta, banket opp foreldrene hennes og drepte jenta ved å sette fyr på henne.

Dette er bare én av flere grusomme historier fra India de siste dagene. Seksuell vold dominerer overskriftene i landet hver dag. Voldtekt er den fjerde-mest vanlige kriminelle handlingen kvinner utsettes for i landet. Andre former for vold mot kvinner ligger på første, andre og tredjeplass.

Voldsstatistikken viser også at anmeldte voldtekter av barn er mer enn doblet mellom 2012-2016.

En ny lov som vil innebære dødsstraff for voldtekt av barn under 12 år, er under behandling i India. I samme lovforslag foreslås det også strengere straffer for voldtekt av jenter og kvinner over 12 år.

Vold mot kvinner er et globalt problem

  • Systematisk diskriminering av kvinner og jenter og manglende likestilling mellom kvinner og menn er hovedårsaken til vold mot kvinner.
  • På verdensbasis vil 1 av 3 kvinner oppleve fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet.
  • Globalt er nesten 40 prosent av drap på kvinner utført av kvinnens mannlige partner.

Dette gjør FOKUS

Sammen med lokale organisasjoner og nettverk i en rekke land jobber FOKUS på ulike måter for å stoppe vold mot kvinner.

For å stoppe vold mot kvinner er det avgjørende å endre de underliggende maktstrukturene som diskriminerer jenter og kvinner. Her trengs det innsats både for å endre holdninger, atferd og sosiale normer.

  • I Tanzania driver FOKUS holdningsskapende arbeid i to regioner for å forebygge partnervold og fremme likestilling. Tilnærmingen heter SASA! og i flere landsbyer er volden i hjemmet blitt betydelig redusert.
  • I Guatemala har vi bidratt til at seksuelle overgrep for aller første gang er blitt anerkjent som en krigsforbrytelse i en nasjonal domstol. Dommen i Sepur Zarco-rettssaken i Guatemala i 2016 ble historisk (Link til artikkel).

Mange land har fortsatt til gode å kriminalisere ulike former for vold mot kvinner, og i mange tilfeller går gjerningsmenn helt fri for straff. Samtidig ser vi at der det faktisk finnes lover, blir de ofte ikke håndhevet og voldsutsatte kvinner får ikke den hjelpen de trenger. Guatemala er et eksempel på det.

  • Siden 2015 har derfor FOKUS bidratt til å gi rettshjelp til 50 voldsutsatte kvinner og 10 voldtatte jenter som er blitt tvunget til å fullføre graviditeten i Guatemala.

HJELP OSS Å STOPPE VOLD MOT KVINNER

BLI FAST GIVER

Relaterte artikler

Publikasjoner

Healing Through Rituals: A Guide for Sustaining Well-being and Activism

Last ned