Sylvi Graham gjenvalgt som styreleder

Publisert: 22.11.2019    Redigert: 23.11.2019

På Representantskapsmøtet ble det i tillegg vedtatt at FOKUS underskriver samarbeidsavtale med UN Women og FOKUS strategi ble revidert.

FOKUS hadde i år en faglig del av møtet hvor først Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt en innledning om Beijing +25 – utfordringer for kvinner og likestilling globalt. Hun ble etterfulgt av Karoline Rusten, UN Womens nordiske direktør, som også snakket om Beijing +25 og hva som skal skje i 2020.

Publikasjoner

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned

Likestillingsanalyse av partiprogrammene 2021

Last ned

The Situation of Women Human Rights Defenders in Colombia after the Peace Deal

Last ned