Rebecca redder jenter fra kjønnslemlestelse

Publisert: 17.09.2018    Redigert: 17.09.2018

«Mitt navn er Rebbeca Kingu. Jeg er 31 år gammel, og er fra landsbyen Musimi i Singida-regionen i Tanzania.

«Jeg er FGM-aktivist. Jeg kjemper for å få slutt på kjønnslemlesting av jenter i Singida.

«Kjønnslemlestelse er et tradisjonelt ritual som er veldig farlig. Det forårsaker mange helseproblemer og noen ganger død. Jeg nekter å la det skje i min landsby.

«I Musimi har utdanning vært nøkkelen for å bekjempe FGM. Etter at foreldre ble klar over helserisikoen FGM medfører, har mange endret synspunkt. De sier nå at de ikke vil utsette døtrene sine for den skadelige praksisen.

«Vi som er aktivister besøker også skoler for å gi informasjon til unge jenter slik at de vet at vi finnes hvis de skulle trenge oss.

«Det er viktig å opplyse både jentene og foreldrene om farene ved FGM og at praksisen faktisk er forbudt i Tanzania.»

LES OGSÅ: Om skadelige praksisar som millionar av jenter og kvinner verda over blir utsette for kvart år. 

Rebecca er en av aktivistene som på oppdrag fra FOKUS arbeider for å avskaffe kjønnslemlestelse i Singida-regionen i Tanzania.

Bakgrunn

Anslagsvis 15 prosent av alle kvinner i Tanzania i alderen 15-49 år er utsatt for FGM (Female Genital Mutilation). Det er straffbart å utføre FGM på jenter under 18 år, men loven blir i liten grad fulgt opp.
 
Utbredelsen av FGM varierer mye fra region til region og er betydelig høyere i rurale enn urbane strøk. I mange områder, blant annet Singida og Dodoma, blir FGM vanligvis utført på jentene tidlig i puberteten, og blir feiret som en overgangsrite. FGM blir imidlertid stadig oftere utført på nyfødte babyer.
 
En viktig grunn til at praksisen opprettholdes i Dodoma og Singida er «lawalawa»-mytologien. Når et barn får urinveisinfeksjon eller andre underlivssykdommer, blir dette sett på som en forbannelse fra forfedrene og en straff for at foreldrene ikke har fått utført FGM på barnet. Den eneste kuren for «lawalawa» blir dermed FGM.
 
Det er viktig å lære foreldre og helsearbeidere om hygiene, noe som er en utfordring i områder med svært lite vann, men som er viktig for å unngå blant annet urinveisinfeksjoner eller andre sykdommer som lokalsamfunnene vil «behandle» med FGM.
 
For å bekjempe kjønnslemlestelse i Singida og Dodoma, støtter FOKUS Kvinnefrontens og lokale partneres arbeid med å innføre alternative overgangsriter som ikke skader kvinners helse eller bryter kvinners menneskerettigheter. De alternative overgangsritualene fokuserer på positive forhold, som overføring av kunnskap fra voksen til barn, mens skadelige praksiser tas ut.
 
Heldigvis er kjønnslemlestelse på retur i Tanzania. Folk snakker om FGM og mange tar offentlig avstand fra praksisen.

STOPP FGM

BLI FAST GIVER

Publikasjoner

La nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

Nuevo Informe sobre la 1325 en Colombia

Last ned