PRIDE 2020 – stolthet og modige stemmer i Colombia
Bilde: Yenny Leguizamón Orjuela

Publisert: 27.06.2020    Redigert: 28.06.2020

Som en del av fredsavtalen opprettet man en Sannhetskommisjon – Commission for the Clarification of the Truth, Coexistence and Non-Repetition (forkortet CEV på spansk). Colombia Diversa har krevd at LHBTQ+ også skal synliggjøres her, og har bidratt med dokumentasjon og tekniske rapporter til kommisjonen. Det gir grunnlag for at kommisjonen skal kunne registrere sakene i oppklaringsarbeidet og at de kan fremmes juridisk gjennom overgangsdomstolen for fred (Jurisdicción Especial para la Paz -JEP) som kan avsi kjennelser. Og det er viktig å anerkjenne at vold har vært utøvd som har rammet lesbiske, homofile, trans og skeive, og at de har vært utsatt for trakassering og diskriminering på grunn av sin legning, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk.

For første gang i historien har en kommisjon som skal dømme i volds- og overgrepssaker etter krig og konflikt inkludert LHBTQ+. Sakene blir behandlet i henhold til regelverket som forholder seg til den internasjonale krigsdomstolen og forbrytelser mot menneskeheten. I tillegg til å gi de som har blitt utsatt for vold og overgrep oppreisning og rettferdighet vil også disse sakene og dokumentasjonen som samles inn bidra til historisk minne og inkludering.

I kartlegging og innhenting av historier og dokumentasjon har det blitt synliggjort en kultur som diskriminerer – ikke bare i konflikt – og som fremdeles skjer i Colombia. Det bidrar også til at det blir synlig at diskusjoner må tas for å gripe fatt i grunnlagene og kulturen som forårsaker diskriminering, forskjellsbehandling og hatkriminalitet.

Dokumentasjonen har vist at det dreier seg om tvangsfordrivelse, seksuelle overgrep og mord på LHBTQ+ personer. Dette var taktikk hos både regjeringssoldatene, FARC og paramilitære grupper. Det ble til og med delt ut løpesedler hvor disse truslene om overgrep og drap ble tydeliggjort.

Daniel Diaz jobber som advokat for Colombia Diversa, og hun sier at – “Controlling bodies is a way of controlling territory”.

Mange steder på landsbygda ga angrep på LHBTQ+ personer en legitimitet i en type «pervers avtale med lokalbefolkningen» hvor de ulike militære gruppene fjernet «uønskede elementer» fra lokalsamfunnene og opprettholdt tradisjonelle verdier.

Colombia Diversa har tidligere publisert en egen rapport som viser konsekvensene av konflikten i byen Tumaco og Antioquia-provinsen. Denne rapporten viser en registrering av 879 LHBTQ+ personer. Angrepene skjedde for flere av ofrene flere ganger, med ulike væpnede grupper som utøvde vold mot de samme personene, og tvangsfordrivelse skjedde for mange gjentatte ganger.

Daniela Diaz sier –

“JEP is setting a standard for how to address these grave violations. Though we all know the history of persecution by dictatorships because of the way people love, express, and experience sex and gender, never have we undertaken a legal case which addresses these grave violations.”

Dyktige og modige ansatte og frivillige i Colombia Diversa bidrar til at mange kan få en eller annen form for oppreisning og rettferdighet etter mange år med væpnede konflikter, som har gått på kryss og tvers.

FOKUS er stolte av å samarbeide med Colombia Diversa, for mangfold og mot enhver form for diskriminering.

Les mer om Colombia Diversa.

Hør på Bufdir sin podcast, med blant annet Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, om hvordan den skeive bevegelsen og kvinnebevegelsen kan lære av hverandre

 

Publikasjoner

Fokus Women Colombia Magazine (English)

Last ned

La Nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned