FOKUS krever at kvinner skal ha tilgang til lovlig abort i nytt opprop

Publisert: 25.09.2020    Redigert: 29.09.2020

The European Safe Abortion Networking Group er en gruppe nasjonale, regionale og internasjonale organisasjoner som jobber med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og med retten til universell tilgang til trygg og lovlig abort.

Covid-19-pandemien har satt søkelyset på ulikhet i tilgang til trygge og lovlige aborter i Europa. Siden mars 2020, hvor vi i de aller fleste land fikk beskjed om å holde oss hjemme for ikke å bli smittet, har kvinner vært lukket inne i egne boliger og grensene har vært stengt. Det har ført til utfordringer for kvinner som bor i europeiske land med lovgivning som innskrenker rett til trygg abort, og som vanligvis kan krysse grenser og reise til et annet europeisk land for å få hjelp til å utføre abort. I tillegg har portforbud og strenge regler for bevegelse ute ført til at tilgang til sykehus, legebistand og mulighet til å få utført abort i eget land også har blitt vanskeliggjort.

Europeiske land har reagert ulikt og synliggjort hvor store konsekvenser restriktiv lovgivning, som man har i for eksempel Polen, Malta og Litauen, har for kvinner. Politikere har blant annet oppfordret kvinner til ikke å ta abort. Risikoene for å bli smittet av Covid-19 ved å måtte oppsøke sykehus eller helseklinikker for obligatorisk rådgivning, ultralyd, tilgang til prevensjonsmidler eller innleggelse ved medisinske aborter er tematikk som ikke har blitt adressert av myndigheter i ulike land. I noen tilfeller, med pandemien som unnskyldning, har leger ikke villet prioritere å ta imot pasienter som trenger hjelp knyttet til en mulig abort. De har beskrevet abort som et ikke-akutt, ikke-essensielt inngrep.

I motsetning til disse landene har skandinaviske land, Belgia, Nederland og Portugal sørget for at tilbud opprettholdes og bistand gis. Noen land har også gått lengre i å sikre tilbud. For å redusere risiko for Covid-19 smitte har Storbritannia, Irland og Frankrike introdusert regelverk som tillater bruk av telemedisin og oppfølging for aborter som gjøres ved piller. Dette er tiltak som kun gjelder under pandemien. Tyskland krever rådgivningssamtale og fikk regelverk som gjorde rådgivning mulig over telefon eller videosamtale. I Katalonia i Spania reduserte man antall samtaler/møter hos lege før det innvilges abort fra to til et. En del land har allerede begynt å gå tilbake til tidligere regelverk, selv om pandemien fremdeles ikke er over.

Det eksisterer fremdeles stor usikkerhet rundt fremtidig spredning av og konsekvenser av Covid-19. Pandemien har vist at mange europeiske land har lovgivning og regelverk som er gammeldags og utdatert, selv i mange land med liberal lovgivning.

Det nå er på tide å bringe regelverk og lovgivning inn i det 21-århundre og bidra til at kvinner faktisk får mulighet til å bestemme selv, uansett om det kommer pandemier eller andre situasjoner som fører til innskrenkninger av bevegelse og tilgang til helsetjenester.

FOKUS lanserer krav i et eget opprop, sammen med 65 andre europeiske sivilt samfunnsorganisasjoner.

 

Kravene følger her -

A call to improve access to safe, legal abortion in every country in Europe

On the occasion of International Safe Abortion Day, 28 September 2020, we the undersigned call on policymakers in every European country to take responsibility for removing restrictions on safe and legal abortion in your country, in line with World Health Organization (WHO) guidance, as follows:

1. Recognize abortion as essential, time-sensitive healthcare.

2. Guarantee access to safe, legal abortion, with particular attention to under-served and vulnerable populations, and with as little disruption as possible in times of crisis.

3. Allow self-managed abortion with pills at home in the first trimester of pregnancy.

4. Support the use of telemedicine when appropriate, to arrange abortions and for follow-up, including 24-hour support for those who self-manage abortion at home.

5. Make aspiration abortions available at outpatient or primary-level facilities, provided by trained mid-level providers (and during the Covid-19 pandemic in line with agreed protocols for prevention of risk in healthcare settings).

6. Allow second trimester medical abortions to take place in outpatient clinics, managed by mid-level providers, with specialist back-up as required. This will remove the need for operating theatre conditions or a gynecologist in the great majority of cases.

7. Train GPs, nurses and midwives to arrange and provide abortions as appropriate to meet demand and to ensure a sufficient number of willing providers. Denial of care by healthcare professionals, e.g. due to their personal beliefs, must not delay or restrict women’s right to access abortion care.

8. Train pharmacists and appropriate pharmacy staff to provide medical abortion pills over the counter and by post to women for use at home.

9. Simplify abortion regulations, removing all medically unnecessary requirements, so as to facilitate access to abortion without delay.

10. Decriminalize abortion, including in the second trimester of pregnancy, and also in the rare cases after the second trimester if the woman’s life, health and well-being would be adversely affected if she were forced to continue the pregnancy.

In short, ensure that no one is forced to continue a pregnancy against their will.

Read the full statement 

 

Publikasjoner

La nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

Nuevo Informe sobre la 1325 en Colombia

Last ned