Opprop for kvinners rettigheter
Selena er i dag leder av organisasjonen som hjalp henne ut av det voldelige ekteskapet. Foto: Marianne Holden.

Publisert: 24.11.2017    Redigert: 24.11.2017

Selena (22) fra Guatemala forsøker å forhindre at eksmannens voldelige oppførsel skal gå i arv. Hun er en av flere kvinner som stiller opp og forteller sin historie i FOKUS’ kampanje mot vold mot kvinner.

Selena er en av de heldige. Hun fikk hjelp til å anmelde eksmannen for volden han påførte henne. Hun signerer gladelig underskriftskampanjen til FOKUS som handler om å kreve rettssikkerhet for voldsutsatte kvinner.

16 dager mot vold

16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner er en internasjonal kampanje som markeres hvert år fra 25. november og til 10. desember for å bidra til økt kunnskap om kjønnsbasert vold og bekjempe vold mot kvinner. 

Kampanjen ble for første gang arrangert i 1991.  nå markeres den av enkeltpersoner og organisasjoner over hele verden.

Avskaff straffefrihet for vold mot kvinner!

FOKUS retter i år søkelyset mot kvinners manglende rettssikkerhet.

I dag lever millioner av kvinner i land der lovverket ikke beskytter dem mot vold eller ivaretar deres seksuelle og reproduktive rettigheter.

Det er myndighetene i hvert enkelt land sitt ansvar å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne i landet, men vi mener norske myndigheter kan gjøre mer både hjemme og internasjonalt for å avskaffe straffefrihet for vold mot kvinner.

Vi trenger rettssystemer rundt om vi verden som anerkjenner vold mot kvinner som en straffbar handling.

Norge bør gå foran som et godt eksempel og påvirke andre land til å:

  • Forby vold og overgrep mot kvinner og jenter i lovverk, også utført av partner/familiemedlemmer
  • Straffeforfølge av alle former for vold mot kvinner og jenter, inkludert voldtekt, partnervold og skadelige praksiser som kjønnslemlestelse og barneekteskap
  • Straffeforfølge seksualisert vold mot kvinner og jenter i krig og konflikt
  • Bidra med økonomisk og politisk støtte til organisasjoner, herunder kvinnegrupper og advokatgrupper som jobber for voldsutsattes rettigheter

Underskriftene vil bli overlevert utenriksminister Ine Eriksen Søreide ved kampanjeslutt.

Fra fakkeltog i Oslo til teaterforestillinger i Vadsø

FOKUS’ medlemsorganisasjoner avvikler arrangementer over hele landet i denne 16-dagersperioden. Se hva som skjer her.

 

Publikasjoner

Women, Business and the Law 2019

Last ned