Operasjon Dagsverk hos FOKUS
Brage Ellingsen fra Trondheim ville ha Operasjon Dagsverk hos FOKUS for å være med på å forandre fremtiden.

Tekst:

Brage Ellingsen

Publisert: 02.11.2017    Redigert: 08.11.2017

Operasjon Dagsverk er en dag der vi kan engasjere oss, og ta et første steg på veien. Være med på å forme hvordan verden vi skal leve i skal bli. 
I dag lever mange mennesker i fattigdom og urettferdighet, mens andre lever i ufattelig rikdom. Er det dette vi ønsker? Er det en slik verden vi vil leve i? 

Vi er alle oljebarn. Vi er en generasjon som lever av konsekvenser av oljen på godt og vondt. Enten vi er født i Nigeria, Norge eller andre land så blir vi påvirket av oljen. Så la oss ikke være passive tilskuere til verdens største oljekatastrofe som setter ungdom i Nigeria til side. 

Nå sier ungdommen i Nigeria at nok er nok. De er lei av å vokse opp i oljesøl, men også i fattigdom, og vil gjøre noe med det. Operasjon Dagsverk vil gi 10 000 ungdommer kunnskap og muligheter til å skape en bedre fremtid. 

Jeg valgte å prøve å få jobb i FOKUS, som er en organisasjon for kvinners rettigheter. Dette lyktes jeg med, så i dag er jeg her. Grunnen til at jeg ville jobbe i FOKUS er fordi jeg tenker at det kan være veldig lærerikt og å få innblikk i hva FOKUS prøver å gjøre for at kvinner skal få det bedre. I tillegg til at jeg er med på å forme fremtiden. 

Jeg har lært mye her i dag. Blant annet at det er mye mer vold mot kvinner enn det man tenker over i hverdagen. I Guatemala myrdes det i gjennomsnitt 2 kvinner hver dag. Har også lært at ca 50% seksuelle overgrep begås mot jenter under 16 år. Dette er ekstreme tall. Jeg er veldig glad for at vi har en organisasjon som FOKUS som prøver å gjøre noe med dette. 

Og jeg er veldig glad for at jeg fikk tilbringe en dag her. 

 

Brage Ellingsen 16 år

Til daglig elev i 1. klasse på Thora Storm videregående skole i Trondheim

 

Publikasjoner