Nytt nummer av iFOKUS: Skyggepandemiens dype røtter
Bilde: UN Women/Lesly Lotha

Publisert: 25.06.2020    Redigert: 26.06.2020

«Kvinner står frem som de ofte unevnte heltene i frontlinjen. Som 70 prosent av verdens helsearbeidere, de som jobber i matbutikker, er renholdsarbeidere og har mange lavtlønnsjobber, ble disse plutselig synlige som viktige,» sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS-Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål.

I dag lanseres iFOKUS – magasinet om kvinners rettigheter og likestilling. Med fagartikler fra eksperter verden over skildrer iFOKUS de flerfoldige og komplekse konsekvensene for kvinner og jenter.

Vi er samtidig vitne til en dramatisk økning av vold mot kvinner og jenter som følge av koronakrisen.

«I dette øyeblikk er mange kvinner og jenter stengt inne med en voldsutøver. Gjennom iFOKUS ønsker vi at kvinner og jenter sitt perspektiv belyses, og at mangfoldet av pandemiens konsekvenser blir synliggjort,» påpeker Gro Lindstad.

Les om hvordan kvinner rammes av koronakrisen i iFOKUS

Dette nummeret av iFOKUS presenterer mer enn 25 fagartikler fra kvinne- og likestillingseksperter verden over – blant annet fra Colombia, Guatemala, Norge, Tanzania, Uganda og USA.  

«Responsen vi fikk da vi tok kontakt med aktuelle aktører for å bidra til iFOKUS var enorm. Det viser at folk har mye på hjertet og at folk er lei av de ekstreme ulikhetene. Feminister verden over har jobbet døgnet rundt for å synliggjøre hvordan pandemien rammer kvinner og jenter spesielt, og kreve at noe gjøres så vi ikke trekker likestillingskampen bakover», sier Lindstad. 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, leder for UN Women, fremhever at COVID-19-pandemien har utdypet de eksisterende ulikhetene mellom kvinner og menn både sosialt, politisk og økonomisk. Styreleder i Women Deliver, Kristin Hetle, skriver om hvordan kvinner i uformell sektor i stor grad har blitt tvunget til å velge mellom å bli smittet av COVID-19 eller dø av sult.

Vi har fått en sterk fotoreportasje fra en COVID-19 avdeling i New York, hvor slitne helter gis et ansikt.

Tilgangen til seksuelle og reproduktive helsetjenester, som i utgangspunktet er lav, har også blitt svekket. I flere land har abortlovene blitt strammet inn på grunn av koronakrisen. I India ble anslagsvis 1,85 millioner kvinner nektet aborttjenester på grunn av COVID-19.

«Det er viktig at nordmenn, og andre får mer kunnskap om situasjonen for kvinner og jenter verden over. Gjennom iFOKUS ønsker vi å skape engasjement og debatt – det er noe jeg ønsker å se mer av i Norge,» konkluderer Lindstad.

Les mer om iFOKUS

Spørsmål angående iFOKUS? Ta kontakt med Gro Lindstad, daglig leder, FOKUS, mobil: 950 54 587 eller GL@fokuskvinner.no

 

 

Publikasjoner

Fokus Women Colombia Magazine (English)

Last ned

La Nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned