Norge bør støtte kvinners rett til trygg abort
Norge bør omdisponere midler fra formål som «alle» kan støtte, til formål som er kontroversielle og har få givere, mener FOKUS. (Foto: William Murphy.)

Publisert: 01.11.2017    Redigert: 01.11.2017

FOKUS v/ daglig leder Gro Lindstad deltok på muntlig budsjetthøring i Utenriks- og forsvarskomiteen tirsdag 31. oktober. Les høringsinnlegget vårt her.

Gratulerer til nye og gamle medlemmer av utenrikskomiteen. FOKUS håper på et godt samarbeid om kvinner rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken.

Regjeringen har styrket kvinneprofilen i dette budsjettet - først og fremst ved å øke bevilgningene til SRHR (seksuell og reproduktiv helse og rettigheter). Det er viktig i en tid der arbeid for seksualundervisning, prevensjon og trygge aborter er under press. Over 40.000 kvinner dør årlig som følge av utrygge aborter. Jeg skal ikke gjenta her hvordan de utføres, men metodene er mange – de har det til felles at de utgjør risiko for liv og helse. SRHR må også prioriteres i humanitære situasjoner der risikoen for seksuelle overgrep er høyere og tilgangen på helsetjenester er lavere.

SRHR er kontroversielt. Dessverre. Heidi Lunde Nordby fra Høyre sa i en debatt under Arendalsuka at Norge kanskje bør omdisponere midler fra formål som «alle» kan støtte, til SRHR. Det er vi i FOKUS enig i. Den tunge utdanningssatsingen i budsjettet tilsier også en systematisk satsing på kunnskapsbasert seksualundervisning. For øvrig viser vi til felles innspill fra SRHR-nettverket.

Vold mot kvinner er en av 5 prioriterte områder i Regjeringens handlingsplan Frihet, makt og muligheter. Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016-2020. I budsjett for 2018 finner vi ikke noen systematisk tilnærming eller oversikt over utført arbeid i inneværende år som tilsier at vold mot kvinner er et satsingsområde. Vi ber om at dette i merknadsform tydeliggjøres fra komiteen. (Foto: ONU Mujeres.)

FOKUS er fornøyd med at budsjettforslaget reflekterer at menneskers erfaringer, muligheter og makt i stor grad er avhengig av kjønn. Men når det kommer til næringsutvikling er risiko for menneskerettighetsbrudd for både kvinner og menn underkommunisert. 

Det har aldri vært registrert så mange drepte i forbindelse med konflikter rundt naturressurser som i 2016, ifølge en rapport fra Global Witness. Over 200 ble myrdet i 24 ulike land. Det er kritisk at norske investeringer i høyrisikoland for menneskerettighetsbrudd følges av høye standarder og krav til forebygging og rapportering.

Det må også gjelde Norfund, selv om de ikke ønsker å bli omfattet av flere forventninger på dette området. Selskaper som får støtte til å etablere seg i utviklingsland må avkreves aktsomhetsvurderinger basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, inklusive kvinners menneskerettigheter.

Menneskerettigheter og demokrati kan imidlertid ikke sikres av næringslivet alene. Det trengs et levende sivilt samfunn. Den globale sivilsamfunnsalliansen CIVICUS’ årlige rapporter dokumenterer en urovekkende utvikling: Det blir stadig vanskeligere for organisasjoner som fremmer menneskerettigheter å utøve sitt mandat. Det rammer også kvinnelige menneskerettighetsaktivister og organisasjoner som arbeider med kvinners rettigheter og kjønn. FOKUS ber komiteen om å styrke innsatsen for sivilt samfunn, herunder for organisasjoner som fremmer kvinners rettigheter og politiske deltakelse.

I FNs Bærekraftsmål er kvinner og likestilling et eget mål. I tillegg er det lagt inn indikatorer på kvinner og likestilling i de andre 16 målene. Norsk utenriks- og utviklingspolitikk synliggjør ikke samme inkludering og integrering, og vi ber om at dette styrkes og synliggjøres, og at kvinner og likestilling blir del av alle politikkområder det arbeides med.

 

STØTT FOKUS I KAMPEN FOR KVINNERS MULIGHETER

 

STØTT OSS

Publikasjoner

La nueva revista de FOKUS Colombia resalta los derechos de las mujeres y las mujeres activistas en Colombia

Last ned