Livsfarlige abortalternativer
Foto: Sandra Sebastian.

Publisert: 28.09.2018    Redigert: 28.09.2018

FAKTA:

  • Av de 56 millioner aborter som foretas hvert år, regnes 25 millioner av dem som utrygge. Det betyr at den blir utført uten kvalifisert helsehjelp eller uten medisinske metoder.

  • Nesten alle utrygge aborter skjer i utviklingsland i Latin-Amerika, Afrika og Asia.

  • Rundt 7 millioner kvinner oppsøker helsehjelp på grunn av komplikasjoner, og minst 22,000 kvinner dør hvert år, som følge av utrygg abort.

Se her for flere fakta om utrygg abort. 

Hva er en utrygg abort?

Det finnes ulike grader av utrygg abort. En tredjedel av abortene kategoriseres som mindre trygge. Det betyr at de enten blir utført av kvalifisert helsepersonell, men på en utdatert eller utrygg måte, eller av en utrent person som bruker en såkalt trygg måte, f.eks misoprostol, en pille som blant annet kan fremkalle abort.

Rundt 14 prosent av abortene kategoriseres som minst trygge. De utføres av ukvalifiserte personer som bruker farlige metoder, eller av kvinnene og jentene selv. Det kan innebære å stikke skarpe gjenstander opp i livmoren, innta giftige stoffer, og andre farlige metoder. Det er abort under slike omstendigheter som tar flest liv.

Årsaker til utrygg abort

Kvinnediskriminerende lover, sosiale normer og anti-abort-politikk fører til at kvinner og jenter må ty til farlige metoder for å avslutte et uønsket svangerskap. Juridisk og politisk motstand mot fri abort, seksualitetsundervisning og prevensjon har fatale følger.

Det er bare fem land som har totalforbud mot abort uansett årsak, men det er mange flere land som har altfor strenge lover til at abortvalget noen gang kan bli reelt.

I rundt 20 land er det fosteret som blir tillagt høyest verdi dersom valget står mellom å redde kvinnen eller fosteret. I noen av disse landene finnes det smutthull i loven som gir leger straffefrihet dersom de likevel velger å redde mors liv, mens i andre land kan kvinner bli fengslet bare ved å spontanabortere, fordi de mistenkes for å ha framprovosert aborten selv.

Se her for verdenskart med oversikt over abortlover.

Kostnader er også en faktor, både i land hvor abort er lovlig og ulovlig. Selv om abort er lovlig og i teorien tilgjengelig, kan kostnadene være for høye til at fattige kvinner og jenter har råd. For dem blir farlige metoder kanskje løsningen likevel. Der abort er ulovlig, er kostnader også en faktor, da ulovlige helsetjenester på svartebørsen ofte er dyre og noe bare rike kvinner har råd til.  

Kunnskapen om lovverket blant helsepersonell spiller også inn. Kanskje har en kvinne rett til abort, men helsepersonellet kjenner ikke loven, og nekter derfor å utføre aborten. Den praktiske tilgangen til helsetjenesten betyr derfor mye, og det samme gjør de sosiale holdningene. Stigma og skam kan føre til farlige aborter.

Farlige aborter kan unngås

Tilgang til prevensjon, god seksualitetsundervisning og trygg abort er løsningen for å unngå farlige aborter.

Strenge lover bidrar ikke til at antall aborter går ned. Det fører bare til at antall utrygge aborter går opp, og at flere kvinner skades eller dør.

Noen positive tendenser

Antall dødsfall knyttet til utrygge aborter har gått ned de senere årene. Flere kvinner har fått tilgang til medisinsk abort på et tidlig tidspunkt slik at kirurgisk abort ikke blir nødvendig. Det redder liv.

Noen land har også liberalisert abortlover, mens andre har startet diskusjonen.

Samtidig jobber sterke krefter for å stramme til lover og kontrollere jenters og kvinners kropper på alle måter. Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene. Kampen for kvinners rett til trygg og lovlig abort må fortsette. 

Les også: Families, fertility and feminism: landmarks in women's rights.

FOKUS jobber i flere land for å styrke kvinners tilgang til trygge og lovlige aborter. Les mer her.

Publikasjoner

La nueva revista de FOKUS Colombia resalta los derechos de las mujeres y las mujeres activistas en Colombia

Last ned