Hva må til for å oppfylle FNs bærekraftsmål?

Tekst:

Gro Lindstad

Publisert: 02.10.2019    Redigert: 03.10.2019

Les hele kronikken til daglig leder Gro Lindstad i Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, MAGMA her.

Publikasjoner

Fokus Women Colombia Magazine (English)

Last ned

La Nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned