Hva må til for å oppfylle FNs bærekraftsmål?

Tekst:

Gro Lindstad

Publisert: 02.10.2019    Redigert: 03.10.2019

Les hele kronikken til daglig leder Gro Lindstad i Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, MAGMA her.

Publikasjoner

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned

Likestillingsanalyse av partiprogrammene 2021

Last ned

The Situation of Women Human Rights Defenders in Colombia after the Peace Deal

Last ned