Ledig vikariat som programsjef i FOKUS

Publisert: 17.08.2020    Redigert: 19.10.2020

Interesserer du deg for likestilling globalt og ønsker å lede programarbeidet til FOKUS for å styrke kvinner og jenters rettigheter internasjonalt? Har du i tillegg erfaring fra sivilsamfunnet, og særlig på likestillingsfeltet? Da kan dette være jobben for deg! FOKUS sin programsjef skal ut i svangerskapspermisjon, og vi søker etter en erfaren og engasjert programsjefsvikar som skal lede programseksjonen i denne perioden.

Kvinners menneskerettigheter er i mange deler av verden under økende press. Derfor er jobben FOKUS gjør viktigere enn noen gang. Jobben du skal ha er en avgjørende del, og du vil kunne være med å forme dette arbeidet. Programsjefen har det overordnede ansvaret for å nå strategiske og operative målsetninger i samarbeidsavtalen med Norad og andre økonomiske samarbeidspartnere. Vi går en spennende periode i møte, der utfordringer knyttet til koronapandemien og konsekvensene dette har for kvinner og jenter internasjonalt står på agendaen.

For perioden 2017-2021 har FOKUS valgt å arbeide strategisk med følgende temaer:

 • Å redusere omfanget av vold mot kvinner og jenter
 • Å styrke kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter
 • Å beskytte kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse i lovverk,
 • arbeidsliv og i næringsetableringer.
 • Å arbeide for at det tas større hensyn til kvinner i alle faser av kriser og konflikter

Du vil gå rett inn i arbeidet med å følge opp FOKUS’ samarbeidsavtale med Norad for 2019-2022. Programsjefen har personalansvar for en stab på tre programrådgivere, i tillegg har enheten en kontroller som er ansatt som konsulent. Programsjef har også ansvaret for å følge opp FOKUS’ landkontor i Colombia med fire ansatte. Programsjefen rapporterer til daglig leder.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig ansvar for den strategiske og operative bistandsvirksomheten i FOKUS, samt risikostyring
 • Følge opp samarbeidet med medlemsorganisasjonene og fremme godt samarbeid mellom disse ved tilrettelegging av gode møteplasser for erfaringsutveksling
 • Utvikle og kvalitetssikre programvirksomhetens fagområder
 • Ivareta gode forvaltningssystemer og rutiner i programarbeidet
 • Ansvar for plan-, rapporterings- og evalueringsprosesser
 • Bidra til faglig utvikling innenfor FOKUS’ tematiske satsningsområder
 • Følge opp arbeidet med andre donorer, samt bidra i arbeidet med å sikre nye donorer
 • Kurs- og foredragsvirksomhet
 • Oppgaver knyttet til FOKUS’ pådriver- og rådgiverrolle og kommunikasjonsarbeid i samarbeid med daglig leder.
 • Du vil i tillegg ha en viktig rolle knyttet til prioriteringer inn mot en ny søknad om rammeavtale med Norad 2023 – 2027. Dette består i å bidra til å utvikle nye program, samarbeid og involvering med medlemsorganisasjoner og med partnere i de landene vi har program. Noe saksbehandling av program/prosjektsøknader

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå. Utdanningskravet kan fravikes for personer med særlig relevant arbeidsbakgrunn
 • Ønskelig med relevant ledererfaring og personalledererfaring
 • Minst fem års erfaring fra internasjonalt utviklings- og organisasjonsarbeid, samt felterfaring
 • Kjennskap til kvinneorganisasjoner og/eller kvinnerettet utviklingsarbeid
 • Gode ferdigheter i bruk av metodeverktøy for rapportering, monitorering og evaluering
 • Norsk, engelsk og spansk som arbeidsspråk er et krav

Egenskaper:

 • God strategisk og politisk forståelse
 • God relasjonsbygger både eksternt og internt
 • God på nettverksbygging
 • En tydelig leder med evner til å motivere og inspirere
 • God gjennomføringsevne

Noe reisevirksomhet (med forbehold om reiserestriksjoner grunnet Covid-19). Lønn i henhold til FOKUS lønnspolitikk. Pensjonsordning. Varighet: 01.11.2020 – 31.10.2021.

FOKUS ønsker et mangfold blant ansatte. Menn og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke.

For spørsmål angående stillingen ta kontakt med daglig leder Gro Lindstad tlf.: 95054587 eller programsjef Marianne Holden tlf.: 98455624. Søknad med CV sendes til mm@fokuskvinner.no. Søknadsfrist 7. september 2020.

 

Om FOKUS

FOKUS er en paraplyorganisasjon med 51 medlemsorganisasjoner og feirer 25 årsjubileum år. FOKUS jobber for at kvinners makt, rettigheter og tilgang på ressurser styrkes og jobber med dette både gjennom politisk pådriverarbeid nasjonalt og internasjonalt i tillegg til utviklingsarbeid. Vi samarbeider med organisasjoner i sju land i Latin-Amerika og Øst-Afrika. I de landene vi jobber har vi solide og dyktige samarbeidspartnere og programvirksomhet som gir gode resultater. FOKUS jobber både med prosjekter gjennom medlemsorganisasjoner og med direktedrevne program forvaltet av programseksjonen i samarbeid med lokale partnere.

FOKUS er for tiden et sekretariat med 8 ansatte med mye engasjement og tro på det vi jobber med. Vi har stor fagkompetanse, og skal være tydelige og uredde pådrivere på områder knyttet til kvinner og jenters menneskerettigheter.

Les mer om FOKUS sitt arbeid: www.fokuskvinner.no  

Publikasjoner

Fokus Women Colombia Magazine (English)

Last ned

La Nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned