Kvinners rettigheter i Ulsteins blindsone?

Publisert: 07.10.2019    Redigert: 07.10.2019

-På et budsjett som øker med 1,4 mrd. kroner, blir bevilgningen til kvinner og likestilling kuttet med 48 millioner kroner, og det i et år som er særlig viktig for kvinners rettigheter, sier daglig leder Gro Lindstad. I 2020 er det også 10 år igjen til bærekraftsmålene skal være oppnådd, det er 25 år siden den progressive Beijing plattformen ble vedtatt og 20 år siden Sikkerhetsrådet vedtok den første av en rekke viktige resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet. -Det burde likestillingslandet Norge markere. Det er behov for en motvekt til bølgen av nykonservative som forsøker å reversere viktige resultater, særlig på området for seksuelle og reproduktive rettigheter, sier Lindstad Etter at den såkalte munnkurvregelen om abort ble innført i USA, der utenlandske organisasjoner som mottar amerikanske bistandsmidler må forplikte seg til å verken henvise til eller informere om abort som en del av sin familiepolitikk, er det blitt vanskeligere å tilby trygge aborter. -En utviklingspolitikk som ikke tar hensyn til at tilgangen til rettigheter, ressurser og makt er ulikt fordelt mellom kvinner og menn, vil aldri bli effektiv. Stortinget bør gjøre sitt til å styrke innsatsen for kvinners rettigheter og likestilling. Slik kan resten av de gode innsatsene bli enda bedre, avslutter Lindstad.

For kommentar, mer informasjon eller avtale om intervju, vennligst kontakt Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS. Telefon 95 05 45 87, e-post: gl@fokuskvinner.no.

Publikasjoner