«Kvinnemilliard» nesten uten nye satsinger

Publisert: 08.10.2018    Redigert: 08.10.2018

– Utviklingsminister Nicolai Astrup har vist stort engasjement for kvinners rettigheter, men i dag teller penger mer enn ord. «Kvinnemilliarden» på budsjettet ser ut til å være nytt navn på gamle penger, og ikke noen ny satsning, påpeker Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS.

Hun er bekymret for at sivilt samfunn taper i kampen om ressursene:

– I vår tid, der menneskerettighetsaktivister og sivilsamfunnsorganisasjoner er under økende press, er det uheldig at store fond og multilaterale institusjoner prioriteres på bekostning av grasrotorganisasjoner. Hvis man skal lykkes med å forankre kvinners rettigheter og likestilling i et samfunn, må det bygges nedenfra. Vi er imidlertid glad for at det er anerkjent i arbeidet med å gjennomføre fredsavtalen i Colombia, sier Lindstad.

Likestilling og menneskerettigheter er et såkalt tverrgående hensyn i norsk utviklingspolitikk, men FOKUS sliter med å finne igjen dette i årets budsjett.

– Verken i energi, næringsutvikling eller klima er dette synlig, sier Lindstad. Hun appellerer nå til Stortinget for å sikre et budsjett med sterkere og mye tydeligere kvinne- og likestillingsprofil.

 


For kommentar, mer informasjon eller avtale om intervju, vennligst kontakt Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS. Telefon 95 05 45 87, e-post: gl@fokuskvinner.no.

Publikasjoner

La nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

Nuevo Informe sobre la 1325 en Colombia

Last ned