Kontroverser, men til slutt enighet på CSW
Fra åpningen av FNs 62. Kvinnekommisjon, FNs hovedkvarter i New York, 2018. Foto: UN Women/Ryan Brown.

Publisert: 30.03.2018    Redigert: 19.04.2018

Over 6000 diplomater og representanter fra sivilt samfunn fra hele verden var tilstede ved FNs hovedkvarter i New York i mars for å diskutere muligheter og utfordringer for å oppnå likestilling og styrking av jenter og kvinner på landsbygda. Det ble lagt mange kjepper i hjulene for sluttdokumentet, men medlemslandene kom til enighet til slutt.

Forhandlinger og sluttdokument

Målet med CSW er at medlemslandene skal komme til enighet om et sluttdokument med forpliktelser for kvinners rettigheter knyttet til det som er årets tema. Også i år ble det harde og lange forhandlinger om sluttdokumentet. En del land jobbet for å tynne ut innholdet.

For eksempel støttet USA uttalelsene fra Holy See (Vatikanet), som bl.a. ønsket å fjerne all tekst som henviste til seksualundervisning og seksuell og reproduktiv helse. Også Malaysia, Kina, Russland, Jamaica og Barbados ønsket vanne ut henvisningene til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.  Gruppen av arabiske land ønsket å fjerne ordet «jenter», fordi de mente at å koble jenter opp mot seksuell og reproduktiv helse og rettigheter oppfordrer til kriminell adferd.

Samtidig som mange land jobbet for å svekke rettighetene og mulighetene for kvinner, var det mange lyspunkter blant medlemslandene. En rekke land fra Latin-Amerika ønsket faktisk at sluttdokumentet skulle inneholde referanser til tenåringsgraviditet og et inkluderende familiebegrep.  

Det ble enighet om et sluttdokument til slutt, og det inneholder referanser til mange kontroversielle temaer, både seksualundervisning, kjønnsstereotypier og ulike rettigheter.

Les hele sluttdokumentet her. 

CSW – en viktig møteplass

FNs Kvinnekommisjon (CSW) er den nest største forsamlingen FN har i løpet av året. Bare åpningen av FNs Generalforsamling er større.

FOKUS var tilstede på FNs Kvinnekommisjon (CSW) med ansatte fra sekretariatet, representanter fra styret, medlemsorganisasjoner og sørpartnere, hvor alle bidro med viktige innspill til myndighetene.

CSW har intensjoner om å bringe verden videre hva gjelder likestilling og kvinners rettigheter. Når noen konservative land forsøker å redusere gjennomslagskraften og legitimiteten til CSW, er det viktig at Norge og andre vennligsinnede land jobber sammen for å skape møter i Kvinnekommisjonen som bidrar til å sikre oppnåelse av FNs Bærekraftsmål og agenda 2030.

Publikasjoner

The Situation of Women Human Rights Defenders in Colombia after the Peace Deal

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

UNDESA Report on COVID-19 and the SDGs

Last ned

En global skyggepandemi: Et blikk på vold mot kvinner i Asia, Afrika, Europa og Latin-Amerika i lys av covid-19-pandemien

Last ned