Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) er lansert!
Bilde: Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN)

Publisert: 02.09.2020    Redigert: 02.09.2020

FOKUS er en del av KAN - en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse og sivilsamfunn som ønsker en menneskerettighetslov for næringslivet.

I KAN står flere enn 40 ulike aktører sammen for at Norge skal få en menneskerettighetslov for næringslivet. I dag finnes det mange ansvarlige selskaper som gjør det de kan for å ivareta mennesker og miljø, både i egne bedrifter og hos underleverandører. Dessverre forekommer det menneskerettighetsbrudd knyttet til næringsvirksomhet. Ved å lage et felles regelverk for alle utjevner vi forskjellene og skaper like konkurransevilkår.

KAN er en del av en internasjonal utvikling for et mer ansvarlig næringsliv. Les mer om KAN her, og se lanseringen her.

FOKUS jobber for å fremme kvinners rettigheter og likestilling i næringslivet, og lanserte nylig SheDil – et praktisk verktøy som bedrifter kan bruke for å beskytte og fremme kvinners rettigheter i sin virksomhet.

Publikasjoner

Fokus Women Colombia Magazine (English)

Last ned

La Nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned