Foto av: Phil Behan/UN Photo/WFP

Tekst:

Gro Lindstad og Gunhild Ørstavik

Publisert: 2017-10-31     Redigert: 2022-05-20

Innlegg i Dagens Næringsliv 31. oktober 2017 (bak betalingsmur).

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og direktøren i norsk-afrikanske handelskammer, Eivind Fjeldstad, skriver i DN 26. oktober om behovet for internasjonale investeringer i Afrika. Men en bevisstløs holdning til investeringer i regimer med liten evne og vilje til å beskytte menneskerettighetene kan medføre betydelig risiko for både mennesker og selskaper.

FOKUS’ samarbeidspartnere i Afrika ser behovet for investeringer som kan gi arbeidsplasser og vekst, men er også urolig for konsekvensene: Landområder som kvinner driver og lever av, men ofte ikke er formelle eiere av, blir ofte overdratt til næringsvirksomhet. Eventuell kompensasjon tilfaller gjerne menn. Investeringer som følger av stor tilflytning av mannlig arbeidskraft representerer i mange tilfeller en risiko for seksuell vold. Omfattende misbruk av unge jenter i forbindelse med veibygging i Uganda gjorde faktisk at Verdensbanken trakk lånefinansieringen til prosjektet. Her hadde man ikke gjort en risikoanalyse som omfattet kvinner.

Økningen til næringsutvikling over bistandsbudsjettet er må følges av opptrapping på feltet samfunnsansvar. Selskaper er ikke tjent med skandaler rundt aktiviteten i deres virksomhet eller leverandørkjeder. Regjeringen har alt å vinne på å fremme aktiv bruk av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Seriøse aktører fortjener veiledning fra myndighetene ved investeringer. Og det fortjener menneskene som blir berørt av en investering.

Publikasjoner

SheDil Index Report - Reference list

Last ned

FOKUS kommentarer til handlingsplanen og evalueringen

Last ned