Nyheter om kvinner og koronakrisen
Esther Macharia. Photo: UN Women/Alpha Ba

Publisert: 06.04.2020    Redigert: 20.10.2020

AKTUELLE NYHETER: 


October 2020: CSM Women’s Working Group presents the report ‘Gender, COVID-19 and Food Systems: impacts, community responses and feminist policy demands.’ Read more.

The report summarizes research around the impacts of the COVID-19 crisis on women in and across the constituencies and regions of the Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism (CSM) for relations with the UN Committee on World Food Security (CFS).


UN Women and ODIHR provide strategic guidance to address the consequences of the pandemic on trafficking in human beings. Read the report.


September 2020: Increased rates of female genital cutting across East and West Africa in light of the pandemic highlights a report from Orchid Project. Read the report.


September 2020: Report by Plan International on the ‘The impact of COVID-19 on girls and young women.’ Read more.

All pre-existing inequalities are made worse by COVID-19. Its impact on girls and young women, who face unique vulnerabilities, needs to be acknowledged and it is their experiences and perspectives this research seeks to understand. This report presents findings from research conducted in 14 countries.


24 August: Addressing Violence against Women (VAW) under COVID-19 in Brazil. Read more

Data from the first two months of confinement measures (March-April 2020) point to a 22% increase in femicide and a 27% increase in complaints to the national VAW helpline, when compared to the same period of 2019.


19 August: Millions of women lose contraceptives, abortions in COVID-19. Read more.


18 August: Coronavirus Threatens Men. But Its Consequences Loom Larger For Women. Read more

Gender inequality has been exposed and exacerbated throughout the pandemic. Though SARS-CoV-2, the virus responsible for COVID-19, regards men and women as equal (i.e. equally-suitable hosts for its mission to self-replicate), humanity’s efforts to hamper its spread have disadvantaged women more than men.


14 august: Korona kan ha ført til mer vold mot kvinner viser en ny kartlegging fra Kilden kjønnsforskning.no. Les mer


2 August: In the Central African Republic (CAR), violence against women is surging amid COVID-19 pandemic, study finds. Read more.

CAR is seeing a surge in gender-based violence (GBV) since the COVID-19 virus pandemic and measures to control it began, with reported injuries to women and children spiking by 69 percent, a new UNDP-led study finds.


Women in Global Health launch a call to action to strengthen the global response to COVID-19 and prepare health systems for future pandemics. Read more.


27 July: During a pandemic, domestic violence shelters are essential service. Read more

Availability and accessibility of shelter is the cornerstone of a comprehensive response to domestic violence offered by the State, in conjunction with non-governmental organizations (NGOs). This is especially important considering evidence that violence against women has been increasing during the enforced lockdowns stemming from the COVID-19 pandemic, and the need for all States to declare shelters as an essential service during this time.


16 juli: Datainnsamling iverksatt om hvordan Covid-19 påvirker svangerskapet. Les mer


11 juli: Tilgang til prevensjon og trygge aborter ble borte over natten. Les mer.

11. juli er FNs internasjonale befolkningsdag. På denne dagen ønsker vi å rette fokus på verdens befolkning, fattigdom og reproduktiv helse. Herunder behovet for bedre familieplanlegging og økt tilgang til prevensjonsmidler. I år er det 30 år siden denne dagen første gang ble markert. Koronapandemien gjør årets markering ekstra viktig.


I et intervju med Phumzile Mlambo-Ngcuka, administrerende direktør i UN Women, advarer hun om at kvinners rettigheter blir kraftig redusert som et resultat av pandemien. Les mer.


16 juni: Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) hevder at levebrødet til mer enn 55 millioner husarbeidere er faresonen som følge av COVID-19. Majoriteten, 37 millioner, er kvinner. Les mer.


15 juni: Eldre kvinner er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Les mer.

For mange i den eldre generasjonen har koronakrisen resultert i økende misbruk, mer ran, kidnapping og vold i hjemmet, og at de i større grad blir overlatt til seg selv når du har blitt smittet av COVID-19.


8 June: Female workers are among the categories worst affected by the economic impact of the coronavirus crisis on the world’s fisheries. Read more

Women make up at least half of the labour force in fisheries and fish farms, and have been particularly affected by the Covid-19 crisis, according to the report. 


8 June: In India, an estimated 1.85 million women were denied abortion services due to Covid-19. Read more

The number of women without access to abortion services was extreamly high in the first three months following the commencement of the lockdown (25 March-24 June). “As covid-19 turned into a pandemic, everyone’s complete attention and effort went to the containment of the virus, which quite naturally pushed a lot of health conditions and their management, including safe abortion, to the backseat," said Vinoj Manning, CEO, Ipas Development Foundation said.


2 June: African Women in the Time of Covid-19: A free short Film Competition. Read more.

The Ladima Foundation, in partnership with the DW Akademie, just announced a short-film competition aimed at African women during the world-altering Covid-19 pandemic and related lockdown. The competition is open to African women content creators and filmmakers of any age or experience level, currently living in Africa. Competition opens at 9am Monday, June 1st 2020 and entries must be received by midnight GMT + 2 on Sunday June 21st 2020.


30 mai: Daglig leder i UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, publiserte en handlingsoppfordring til regjeringer om behovet for å ta hensyn til kjønnsperspektiver når man iverksetter tiltak. Les mer.


Join the webinar: Sexual and Gender-Based Violence in the time of COVID-19: A hidden pandemic?

Time: Wednesday, 27 May 2020 14:00-15:30 (Oslo time)

Online event: please click here to join


15 May: 5 actions to help bring the most marginalized girls back to school after COVID-19. Read more.

The past two decades have been marked by outstanding gains in girls’ education worldwide, with the number of girls out of school dropping by 79 million. We cannot risk rolling back this progress.


14 May: Picturing a Post-Pandemic World Where Latin American Women Are Safe. Read more.

Long before Covid-19, Latin American women suffered from a pandemic of violence. Now, amid lockdowns, domestic abuse is rising.


12 mai: Alvorlige konsekvenser for jenter og kvinner som følge av pandemien. Les mer.

Isolasjon og nedstenging av helsetjenester som svangerskapsomsorg, trygge fødsler og tilgang til prevensjon, øker faren for uønskede graviditeter og svangerskapsrelaterte dødsfall. Rapporter fra hele verden forteller om en alvorlig økning i kjønnsbasert og seksuell vold.


8 mai: Gravide kvinner sliter med isolasjon og tap av kontroll over fødselsplanene sine som følge av koronakrisen. Les mer.


4 mai: Basert på datainnsamling i Palestina så forventes koronakrisen å forverre kjønnsspesifikke risikoer og sårbarheter. Les mer​.


Sjekk ut! En samling av over 500 studier og andre referanser knyttet til kjønn og kjønnsdimensjoner av COVID-19-pandemien på Mendeley. Les mer.


4 mai: Studier viser at kvinner sin situasjon forverres på en rekke områder som følge av koronakrisen – blant annet øker vold i hjemmet og uønskede graviditeter. 
Les mer.


UN Women og Verdens helseorganisasjon har utviklet prinsipper og anbefalinger for datainnsamling om sammenhengen mellom COVID-19 og vold mot kvinner og jenter. Les mer.


Bli med på nettbasert debatt om kvinner og COVID-19 organisert av London School of Economics (LSE) i morgen!

Tema: The COVID-19 Crisis Response: putting women at the centre.

Mer informasjon om debatten.


27 april: Koronaviruset er en fare for gravide kvinner, og Kongressen må handles raskt, skriver USA Today. Les mer.

Gravide og nyfødte barn er i faresonen under koronakrisen. Kongressen må iverksette tiltak for å forhindre en bølge av komplikasjoner for gravide og nyfødte, som tidlig fødsel og liten tilgang til fødselshjelp.


26 april: Hvordan COVID-19 påvirker kvinners seksuelle og reproduktive helse, inkludert retten til abort. Les mer

Medical News Today ser på hvordan COVID-19-pandemien påvirker kvinners seksuelle og reproduktive helse i USA, og over hele verden.


26 april: Studier viser at kvinner ser ut til å bekymre seg mer for å bli smittet enn menn. Les mer.

Studier viser at menn ser ut til å være mer utsatt for å få alvorlige effekter av COVID-19-infeksjonen sammenlignet med kvinner, men også at kvinner ser ut til å bekymre seg mer for å bli smittet enn menn. Disse funnene kan ha sammenheng med hverandre.


25 April: Here’s how to achieve gender equality after the pandemic. Read more

Our response to COVID-19 is fundamentally a question of who we are. When we say that ensuring the wellbeing of half the world’s population matters, do we believe it? Or do we say it to be diplomatic?


23 april: Moskva stopper aborter på grunn av koronapandemien. Les mer.

Mer enn 100 000 gravide kvinner vil ikke kunne gjennomgå medisinske aborter i Moskva på grunn av restriksjoner under koronavirusutbruddet, ifølge kvinneorganisasjonen Nasiliyu.net (“No to Violence”) Center.


23 april: Kvinner rammes hardest av den økonomiske krisen i korona blir det fremhevet i EUobserver. Les mer.

Kvinner vil bli hardere rammet økonomisk av koronaviruset enn menn, noe som ytterligere kan øke kjønnslønnsgapet.


Rapport fra UN Women: ‘The first 100 days Of COVID-19 in Asia And the Pacific: A Gender Lens.’ Les mer.

Rapporten påpeker at selv om ikke alle ringvirkningene av COVID-19-pandemien kan bekreftes på dette tidspunktet, og situasjonen utvikler seg raskt, er det tydelig at ulikheter som understøttet samfunnet før pandemien nå forverres, noe som gjør situasjonen for kvinner og jenter verre.


22 april: UN Women ber regjeringer og multilaterale institusjoner om å forsikre seg at kvinner er godt representert i formuleringen av COVID-19-strategier for å komme seg etter krisen. Les mer.


20 april: FNs arbeidsgruppe som jobber mot avskaffelse av kvinnediskriminering fremhevet i sin uttalelse at COVID-19-responsen må legge til rette for støtte til kvinner og jenter. Les mer.


18 april: Hvordan sosiale restriksjoner kan utløse vold i hjemmet. Les mer.


17 april: FN advarer mot at koronakrisen forverrer ulikheter mellom kjønnene. Se intervju.


Forskningsartikkel om vold mot kvinner og barn i forbindelse med pandemier. Les mer.

Forskningsartikkelen (april 2020) identifiserer ni faktorer som, direkte og indirekte, knytter sammen pandemier og økt vold mot kvinner og barn.


FNs spesialrapportør for vold mot kvinner ber om innspill om vold mot kvinner forbindelse med COVID-19. Les mer.

I forbindelse med uttalelsen fra Dubravka Šimonović, FNs spesialrapportør for vold mot kvinner, ønsker hun å motta informasjon om økningen av kjønnsbasert vold mot kvinner og vold i hjemmet i forbindelse med COVID-19 fra sivilsamfunn, stater, internasjonale organisasjoner, nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner, akademia og andre aktører.

Frist: 20 juni 2020.


15 april: UN Women lanserer kampanjen #HeForSheAtHome. Les mer.

Kampanjen #HeForSheAtHome tar sikte på å fremheve den urettferdige belastningen for kvinner i forbindelse med COVID-19, og oppfordre menn til å gjøre like store andel i hjemmet. Send historiene dine til heforshe@unwomen.org eller del på sosiale medier med hashtaggen #HeForSheAtHome.


Retningslinjer fra NGOs om beskyttelse av kvinners og jenters rettigheter under COVID-19 pandemien. Les mer.


11 april: Seksuell og reproduktiv helse og rettferdighet i den globale COVID-19-responsen. Les mer.

Artikkel fra forskere ved Colombia University om viktigheten av å opprettholde gode tjenester og tilbud for kvinner og jenter knyttet til SRHR i en global pandemi som COVID-19.


9 april: En komité har blitt etablert i Tunisia for å bekjempe økt vold mot kvinner og barn øker i forbindelse COVID-19. Les mer.


9 april: FNs retningslinjer: Påvirkningen av COVID-19 på kvinner. Les mer.

I 2020 markeres 25-årsjubileet for FNs kvinnekonferanse i Beijing, og skulle være året hvor kvinners rettigheter og likestilling var i fokus. Så kom koronaviruset.


UN Women: Skyggepandemien: Vold mot kvinner og jenter og COVID-19:


9 april: Uttalelse fra FNs generalsekretær. Les mer.

"Jeg oppfordrer regjeringer til å sette kvinner og jenter i sentrum for å komme seg etter COVID-19," sier FNs generalsekretær António Guterres.


Vold mot kvinner og jenter: skyggepandemien. Les mer.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, administrerende direktør i UN Women, refererer til en voksende skyggepandemi: vold mot kvinner.


6 april: Råd og anbefalinger for arbeid knyttet til vold mot jenter og kvinner. Les mer.


2 april: Vold i hjemmet øker i Midtøsten. Les mer.

Samtidig som myndighetene i land i Midtøsten setter inn tiltak for å bremse spredningen av koronaviruset, har tiltakene en mørk bi-effekt. For mange kvinner betyr det økt vold i hjemmet fra nære relasjoner.


1 april: Hvordan skal Afrikas slumområder håndtere koronasitasjonen? Les mer.

I Kibera, den største slummen i Kenyas hovedstad Nairobi og en av de største slumområdene i Afrika, er sosial distansering og hyppig håndvask nesten umulig.


1 april: Malaysias kvinner oppfordres til karantenelydighet.  Les mer.

I Malaysia publiserte Ministry for Women, Family and Community Development en kampanje der kvinner ble oppfordret til å ikke mase på ektefellene sine når de ba dem om hjelp til å utføre oppgaver i hjemmet flere, og å fremdeles bruke sminke og å pynte seg som om de skulle på kontoret – under hashtag’en #WomenPreventCOVID19.


31 mars: «Jeg er innelåst med overgriperen min.» Les mer.


28 mars: Økt vold mot kvinner i Frankrike. Les mer.

Frankrikes innenriksminister påpeker at vold i nære relasjoner har økt med mer enn 30 % siden landet innførte strenge tiltak 17. mars om at alle måtte holde seg hjemme.


19 mars: I Chile ble en “Feministisk beredskapsplan i møte med Coronavirus-krisen” utgitt. Les mer.


18 mars: Kvinner er overrepresentert i helsesektoren, sier ILO. Les mer

ILO har utarbeidet en foreløpig og første vurdering av konsekvensene COVID-19 vil ha på jobber og arbeidsmarkedet globalt.


12 mars: Mange kvinner er fanget i utrygge hjem. Les mer

Sosial distansering oppfordres for å begrense virusspredning – men det er i hjemmet at faren ligger for noen.


8 mars: Fem måter kvinner blir hardest rammet. Les mer.

BBC påpeker fem grunner til at kvinner er hardere rammet av Covid-19 situasjonen enn menn.

KJAPP FAKTA: 
 
  • Kvinner står i frontlinjene i Covid-19 pandemien – som helsearbeidere, ubetalte omsorgsarbeider og migrantarbeidere i husholdninger.
  • Så langt er det dokumentert at flere menn enn kvinner dør som følge av Covid-19.
  • Kvinner og jenter får et økt ansvar for omsorg og arbeid i hjemmet.
  • Det blir et økt økonomisk stress da fattigdom allerede før Covid-19 hadde en kjønnsdimensjon. Kvinner tjener mindre enn menn og er i større grad i uformell sektor.
  • Det skjer en sterk økning i vold i nære relasjoner.
  • Det blir mangel på tilgang til tjenester og støttegrupper.
  • Jenter i mange land vil ha utfordringer med å komme seg tilbake i skolegang hvis avbrudd i skolegang blir langvarig.
  • Det er i stor grad manglende dokumentasjon og kjønnsanalyser som viser i hvor stor grad disse utslagene.

KVINNERS ØKONOMISKE RETTIGHETER OG DELTAKELSE

ILO anslår at det vil skje en sterk økning i antall som lever under fattigdomsgrensen, der majoriteten vil bli kvinner.

Nå anslås det en økning på mellom 8,8 og 35 millioner mennesker. I det globale sør vil mange av disse være kvinner. Det som nå skjer med verdensøkonomien har en svært alvorlig kjønnskonsekvens. I Asia jobber 95 prosent av kvinner i uformell sektor, i Afrika sør for Sahara er tallet 89 prosent og i Latin-Amerika og Karibia er det 59 prosent.
TILGANG TIL SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE SVEKKES

Det er ikke vanskelig å anslå graden av skade COVID-19 pandemien vil ha på kvinner og jenters helse, rettigheter og sikkerhet. På individuelt, systemisk og samfunnsnivå får tilgang seksuell og reproduktiv helse og rettigheter nå store konsekvenser.


Kvinner, som allerede har problemer med å tilgang til helsetjenester under normale forhold, vil nå stå overfor utfordringer og økte barrierer for å få tilgang. 

ØKT VOLD MOT KVINNER

Rapporter fra kvinneorganisasjoner og nettverk viser at når millioner av mennesker må holde seg innendørs i karantene så rapporters det om en økning i vold mot kvinner i hjemmet. Kvinner som utsettes for vold har manglende mulighet til å anskaffe seg hjelp grunnet karantene, og manglende tilgang til krisesentre og generell støtte.

KONSERVATIVE KREFTER SVEKKER TILGANG TIL SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE

Motstandere av abort, blant annet i USA, bruker nå pandemien for å oppfylle egne politiske agendaer om å forby abort ved å stoppe muligheten til å få inngrep utført.

I Texas og Ohio har abortlovene allerede blitt strammet inn på grunn av koronkrisen, og tilgangen til seksuell og reproduktive helse, som i utgangspunktet er lav, er svekket. LHBT-folk sine rettigheter strammes inn, og i tillegg sirkulerer nå falsk informasjon om at Covid-19 er LHBT-folk sin skyld, blant annet i kristenkonservative kretser i en del afrikanske land og i USA.

Publikasjoner

Fokus Women Colombia Magazine (English)

Last ned

La Nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned