Bilde: FOKUS/Sam Vox

Publisert: 2021-01-05     Redigert: 2022-05-20

Fellesnevneren for skadelige skikker er at de er forankret i sosiale normer som blir opprettholdt av underliggende kjønnsstrukturer og skjeve maktforhold. Med covid-19-pandemien ser vi at enda flere jenter og kvinner står i fare for å bli utsatt for både kjønnslemlestelse og barneekteskap. Gjennom bærekraftsmålene har verdenssamfunnet forpliktet seg til å avskaffe kjønnslemlestelse og barneekteskap innen 2030. Men hvordan skal vi klare dette?

I forbindelse med 16-dagerskampanjen mot kjønnsbasert vold desember 2020, inviterte FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – til et webinar om skadelige skikker. Vi stilte spørsmålene: hvilke strategier fungerer best for å bekjempe kjønnslemlestelse? Hvordan er kjønnlemlestelse relatert til barneekteskap? Hva er hovedtrekkene? Hvordan virker covid-19-pandemien inn på forekomsten av kjønnslemlestelse og barneekteskap?

Med oss i samtalen var blant annet representanter fra FNs befolkningsfond (UNFPA), Chr. Michelsens Institutt (CMI), Norad, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), LIM Voice, og aktivister og overlevende.

Hvordan kan vi avskaffe kjønnslemlestelse globalt innen 2030? Se hele arrangementet: 

 


Les mer om FOKUS sitt arbeid for å bekjempe skadelige skikker. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Borghild Berge, FOKUS’ Programrådgiver på vold mot kvinner og jenter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og skadelige skikker.

Publikasjoner

SheDil Index Report - Reference list

Last ned

FOKUS kommentarer til handlingsplanen og evalueringen

Last ned