Hvordan kan vi avskaffe kjønnslemlestelse globalt innen 2030?
Bilde: FOKUS/Sam Vox

Publisert: 05.01.2021    Redigert: 05.01.2021

Fellesnevneren for skadelige skikker er at de er forankret i sosiale normer som blir opprettholdt av underliggende kjønnsstrukturer og skjeve maktforhold. Med covid-19-pandemien ser vi at enda flere jenter og kvinner står i fare for å bli utsatt for både kjønnslemlestelse og barneekteskap. Gjennom bærekraftsmålene har verdenssamfunnet forpliktet seg til å avskaffe kjønnslemlestelse og barneekteskap innen 2030. Men hvordan skal vi klare dette?

I forbindelse med 16-dagerskampanjen mot kjønnsbasert vold desember 2020, inviterte FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – til et webinar om skadelige skikker. Vi stilte spørsmålene: hvilke strategier fungerer best for å bekjempe kjønnslemlestelse? Hvordan er kjønnlemlestelse relatert til barneekteskap? Hva er hovedtrekkene? Hvordan virker covid-19-pandemien inn på forekomsten av kjønnslemlestelse og barneekteskap?

Med oss i samtalen var blant annet representanter fra FNs befolkningsfond (UNFPA), Chr. Michelsens Institutt (CMI), Norad, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), LIM Voice, og aktivister og overlevende.

Hvordan kan vi avskaffe kjønnslemlestelse globalt innen 2030? Se hele arrangementet: 

 


Les mer om FOKUS sitt arbeid for å bekjempe skadelige skikker. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Borghild Berge, FOKUS’ Programrådgiver på vold mot kvinner og jenter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og skadelige skikker.

Publikasjoner

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned

Likestillingsanalyse av partiprogrammene 2021

Last ned

The Situation of Women Human Rights Defenders in Colombia after the Peace Deal

Last ned