Foto: Flickr/Ministerie van Buitenlandse Zaken

Tekst:

Gro Lindstad , daglig leder i FOKUS og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk

Publisert: 2017-03-13     Redigert: 2022-05-20

Kronikken stod på trykk i Dagbladet 13. mars 2017.

 

Kvinner og ungdoms rett til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er et satsingsområde for norsk utviklingspolitikk, ifølge Børge Brende. Etter at amerikanske bistandspenger ikke lenger kan gå til organisasjoner som opplyser om abort, er det viktigere enn noen gang at Norge viser at vi tør å gå i front.

Ifølge Guttmacher-instituttet avsluttes rundt 56 millioner svangerskap med vilje hvert år. Millioner av disse er utrygge aborter, dvs. at de utføres av ukvalifiserte eller i et ikke-medisinsk miljø. I praksis betyr det noen ganger at kvinner drikker gift eller stikker skarpe og spisse gjenstander opp i livmoren for å framprovosere abort.

Utrygge aborter fører til at opp mot 44.000 kvinner dør hvert år. Sju millioner må få medisinsk behandling etter utrygge aborter, og mange blir skadet for livet. Tross i disse svimlende høye tallene, antas det at problemet er kraftig underrapportert.

Det er nettopp derfor myndigheter fra over 50 land, deriblant Norge, samlet seg i Brussel tidlig i mars, for å mobilisere bistandsressurser og politisk vilje til å styrke kvinner og ungdoms seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, gjennom det nederlandske initiativet «She Decides».

«She Decides»-konferansen er et direkte svar på den amerikanske presidentens gjeninnføring av det som kalles the global gag rule, «munnkurvregelen», som fører til at USA kutter støtte til alle organisasjoner som informerer om eller utfører trygge aborter utenfor USA.

For International Planned Parenthood Federation (IPPF), den største internasjonale organisasjonen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter med medlemmer i 170 land, får «munnkurvregelen» alvorlige konsekvenser. Enkelte av medlemsorganisasjonene, deriblant AMODEFA i Mosambik, mister opp til 60 prosent av sine inntekter.

AMODEFA er den største ikke-statlige tilbyderen av prevensjonsmidler i Mosambik. 18 av de 22 klinikkene deres som gir tjenester særlig tilpasset ungdom, må legges ned. Over 400000 ungdom mister et viktig tilbud for tilgang til prevensjonsmidler, informasjon og hiv-forebyggende tjenester.

Heldigvis kan vi se at Trumps ordre om å strupe finansieringen til organisasjoner som arbeider med abort er blitt et vendepunkt, for nå mobiliseres motkreftene. Vi er glad for at norske myndigheter deltok på konferansen i Brussel, hvor de lovet en økning på 85 millioner kroner til SRHR-arbeidet.

Men dette bidraget er ikke på langt nær nok, særlig med tanke på at regjeringen kuttet mer enn 60 millioner kroner til organisasjoner som driver SRHR-arbeid fra 2013-2016, ifølge Norad.

Vi skulle gjerne ha sett Norge trappe opp innsatsen på linje med Sverige og Finland, som bidrar med det dobbelte av det Norge gjør.

Frontene i abortspørsmålet har blitt hardere de seinere åra. Land med strenge lover, rikker seg ikke. I El Salvador skjer det at kvinner som tar abort blir tiltalt for drap og dømt til 40 års fengsel. I Rwanda er nærmere 25 prosent av kvinnelige innsatte fengslet etter anklager om å ha tatt abort, i noen tilfeller har de bare spontanabortert. Nylig ble det fremmet et forslag i Polen om å totalforby abort med en strafferamme på to-fire år. Dette er eksempler på at abortmotstanderne setter dagsorden.

Forbud og restriksjoner mot abort gir ikke færre aborter, bare farlige aborter. Dette vet norske myndigheter, og nå har de muligheten til å melde seg på.

Utenriksminister Brende har gjentatte ganger forsikret at Norge skal stå på for kvinners rettigheter. Vi tar deg på alvor, Brende, og råder deg til å gripe sjansen nå!

Nå har regjeringen sjansen til å vise at de mener alvor når de sier at Norge skal være i front på dette området. Øk støtten til SRHR-arbeid ytterligere, og inngå i en strategisk allianse med likesinnede land for å fremme kvinners rett til trygge aborter.

Publikasjoner

SheDil Index Report - Reference list

Last ned

FOKUS kommentarer til handlingsplanen og evalueringen

Last ned