Historisk fredsavtale for kvinner
Foto: Yenny Leguizamon Orjuela

Publisert: 25.08.2016    Redigert: 14.09.2017

 

 

Natt til torsdag kunngjorde regjeringen i Colombia og FARC-geriljaen at de har inngått fredsavtale. Signeringen vil finne sted i september, og avtalen vil deretter legges ut for folkeavstemning. 

FOKUS har vært engasjert i Colombia i over ti år, og har samarbeidspartnere som har vært involvert i fredsprosessen. 

Fredsprosessen har vært unik i å anerkjenne kvinners erfaringer fra flere tiår med borgerkrig.

– Kvinneorganisasjonene har spilt en viktig rolle så langt. Våre samarbeidspartnere er tilfreds med forhandlingsresultatet, men understreker at det er gjennomføringen, ikke avtaledokumentet, som avgjør om det lykkes, sier Carolina Maira Johansen i FOKUS.

Carolina Maira Johansen, programrådgiver med ansvar for FOKUS' arbeid i Colombia.

Carolina Maira Johansen, programrådgiver med ansvar for FOKUS' arbeid i Colombia.

Konsekvensene for kvinner av krig og vold, både direkte og indirekte, er adressert i arbeidet, og seksuelle overgrep er del av oppgjøret etter krigen. Men også i spørsmål om tilgang på land, politisk deltakelse og sikkerhet framover, er kvinner inkludert.

– Norges rolle som tilrettelegger av prosessen har vært veldig viktig. FOKUS vil anmode regjeringen om å støtte sivilsamfunnet i tiden framover. En varig fred i tråd med avtalen krever at det ikke bare er regjeringen som har ressurser og kapasitet til å bygge demokrati. Organisasjoner som skal samarbeide med, utfylle og utfordre myndighetene, er like viktig, avslutter Johansen.

Publikasjoner

Women, Business and the Law 2019

Last ned