Gode tider for anti-gender-bevegelsen
Aktivister demonsterer for kvinners rettigheter under årets Women's March i Washington D.C. Foto: Mobilus In Mobili/Flickr

Tekst:

Gro Lindstad

Publisert: 08.03.2019    Redigert: 08.03.2019

I løpet av 2018 har ideen om at gender er en ideologi som må bekjempes fått fotfeste i en rekke land, og autoritære politikere bruker forakten for kvinner og seksuelle minoriteter aktivt i sin politiske strategi. I Ungarn har regjeringen lagt ned kjønnsstudier som faglig retning på universitetene. I Polen, som i 1918 var et av de første landene i Europa som ga kvinner stemmerett og som senere har hatt en mangfoldig og aktiv kvinnebevegelse, kjemper nå kvinner for basale rettigheter. Polens regjering og høyreside har gått til angrep på kvinneorganisasjoners muligheter til å eksistere, og forsøker å stramme grepet om abort.

USA

I USA har Trump fortsatt sin sexistiske politikk i tydelig allianse med kristenkonservative krefter. Gjeninnføringen av Global Gag Rule – kutt i bevilgninger til organisasjoner som jobber med abort og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter – lar kvinner i umulige situasjoner bli stående uten adekvate tilbud om hjelp. White House Council on Women and Girls og amerikansk utenriksdepartements kontor for globale kvinnespørsmål er fjernet fra det Hvite Hus’ nettsider. President Trump har nektet å utnevne en ny ambassadør i utenriksdepartementet med ansvar for globale kvinnespørsmål, og også andre nøkkelstillinger står ubesatt.

Costa Rica og Brasil

I Costa Rica ble presidentvalgkampen i 2018 preget av om man var for eller imot ekteskap for par av samme kjønn. Det skjedde etter at den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen påla Costa Rica å anerkjenne ekteskap for par av samme kjønn. Valgkampen spisset seg til mellom en høyrekonservativ kristen og en som støttet dommen i domstolen. Dette overskygget andre viktige debatter, om f.eks. Costa Ricas økonomiske situasjon. Den ultrakonservative kandidaten Fabricio Alvarado tapte til slutt valget og klarte dermed ikke å ta makten selv om han trakk anti-gender-kortet. Samtidig ble presidentvalget i Brasil preget av en kandidat som kjørte valgkamp på trakassering av kvinner, LHBT-personer, urfolk og afrobrasilianere. Han vant valgkampen og refererer til seg selv som Brasils svar på Trump, men Jair Bolsonaro er enda mer ytterliggående enn Trump.

Likestillingsdepartementer forsvinner

En av de mest vellykkede anti-genderkampanjene vi har sett, var da Colombia skulle ha folkeavstemning om forslaget til fredsavtale i 2016. Etter 52 år med borgerkrig trodde de fleste at colombianerne ville stemme for fredsavtalen. Men et knapt flertall stemte imot. Avtalens tydelige inkludering av kvinners rettigheter og likestilling, samt inkludering av LHBT-rettigheter, ble sett på som ødeleggende for det colombianske samfunnet og den tradisjonelle familien. I flere land fjerner konservative regjeringer likestillingsdepartementene. Det har allerede skjedd i Brasil, Østerrike, Kroatia, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Peru og Den dominikanske republikk. I tillegg undergraves kvinners rettigheter i USA og i en rekke andre land. Vi har mer enn noen gang behov for sterke likestillingsdepartement, ministre og støtte til kvinneorganisasjoner, både verbalt og økonomisk, fremfor de mange forsøk på å bringe kvinner til taushet.

Gratulerer med kvinnedagen!

Denne artikkelen står også på trykk i iFokus nr. 1/2019

Publikasjoner

Women, Business and the Law 2019

Last ned