Gode intensjoner med store mangler – likestilling i statsbudsjettet 2021
Foto: Stortinget

Publisert: 07.10.2020    Redigert: 19.10.2020

“Bevilgningen til likestilling blir kuttet med 158,3 millioner kroner, og det i et år som er særlig viktig for kvinners rettigheter. 107 millioner overføres til Norad, men det er ikke tydeliggjort at disse skal brukes til likestilling,” sier daglig leder Gro Lindstad.

2020 har markert at det er 10 år igjen til bærekraftsmålene skal være oppnådd, det er 25 år siden den progressive Beijing plattformen ble vedtatt og 20 år siden Sikkerhetsrådet vedtok den første av en rekke viktige resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet. På grunn av COVID-19 har mye blitt satt på vent, og arbeidet for kvinner og likestilling har store utfordringer.

“COVID-19 er kjønnsblind, men ikke kjønnsnøytral. Regjeringen sier at respons og oppbygging etter pandemien må ha tydelig kjønnsperspektiv, men den tydeligheten er ikke synlig i tallene. Det må ikke kun tenkes marginaliserte og sårbare grupper, men større bredde. Økonomiske og sosiale konsekvenser av COVID-19 rammer kvinner spesielt hardt, og i tillegg har vold i nære relasjoner økt kraftig.”

“Det burde likestillingslandet Norge løfte og bidra til når vi også har en egen handlingsplan knyttet til kvinner og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken som nå forlenges ut 2021. Beskjeden fra kvinner over hele verden er «Build Back Better»,” sier Lindstad.

FOKUS er fornøyd med satsningen på fred og sikkerhet i Colombia, men reagerer på kutt på 179,2 millioner i kapittel Fred, sikkerhet og globalt samarbeid. Dette skjer samtidig som at Norge nå skal inn i Sikkerhetsrådet, og har brukt store ressurser på å komme dit. Mye av dette kapittelet er både kjønnsblindt og mangler referanse til Covid-19.

FOKUS anerkjenner innsatsen som gjøres for å styrke arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og skadelige skikker, men det er utfordrende å forstå hvor midlene skal brukes og i hvilken grad de når ut til kvinneorganisasjonene som jobber på grasrota.

“For å sikre at ingen kvinner og jenter utelates må kvinneorganisasjonene med,” fremhever Lindstad.

 

Se FOKUS’ meninger i Bistandsaktuelt (7. oktober 2020).


For kommentar, mer informasjon eller avtale om intervju, vennligst kontakt Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS. Telefon 95 05 45 87, e-post: gl@fokuskvinner.no.

Publikasjoner

La nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

Nuevo Informe sobre la 1325 en Colombia

Last ned