Fredsavtalen i ‪Colombia best på integrering av kjønnsperspektivet‬‬‬‬‬‬
I 2016 ble den historiske fredsavtalen mellom myndighetene og FARC undertegnet.

Publisert: 30.08.2018    Redigert: 30.08.2018

I den nye Norad-evalueringen av Norges engasjement i fredsprosessen i Colombia konkluderes det at inkludering av et kjønnsperspektiv og kvinners deltakelse var et veldig vellykket satsningsområde for norsk innsats.

LES EVALUERINGEN HER: A Trusted Facilitator: An Evaluation of Norwegian Engagement in the Peace Process between the Colombian Government and the FARC, 2010–2016.

Under lanseringen 27. august sa lederen for evalueringsteamet, Javier Fabra-Mata, at fredsavtalen i Colombia er «den første i verden som har gjort en så grundig jobb med integrering av kjønnsperspektivet».

Kvinneorganisasjonenes fortjeneste

Ifølge rapporten er det først og fremst presset fra kvinneorganisasjoner i Colombia, mange av dem FOKUS-partnere, som har ført til at så mye ble oppnådd på dette området:

«The inclusion of a gender perspective and women’s participation was incremental, reaching a milestone in September 2014 with the establishment of the Sub-commission on Gender. The establishment of this sub-commission and the work that would follow can only be explained by the combined action of multiple forces at different levels. These principally included Colombian women’s groups(...).» (s. 26)

Rollen kvinneorganisasjonene spilte i fredsprosessen er et tilbakevendende tema i rapporten:

«The establishment of the Sub-commission on Gender was an achievement in itself, leading to including a gender perspective in the peace negotiations and the final peace agreement. Mounting pressure from the women’s movement in Colombia was important in this regard.» (s. 28)

FOKUS-partner avverget straffefrihet

Humanas, en av FOKUS hovedpartnere i Colombia, er nevnt flere ganger i rapporten. Blant annet får Humanas og andre kvinneorganisasjoner æren for at fredsavtalen ikke gir straffefrihet for seksualisert vold:

“…the work undertaken by Humanas, one of FOKUS’ Colombian partner organisations, in collaboration with other organisations, was successful in lobbying for the incorporation of conflict-related sexual violence and exempting amnesties for sexual perpetrators into the peace accords” (s. 30)

FOKUS har styrket kvinnebevegelsen i Colombia

Evalueringen påpeker også at en viktig del av Norges satsning på kjønnsperspektivet og kvinners deltakelse i prosessen i Colombia, bestod i å støtte FOKUS sitt arbeid med resolusjonen 1325 om kvinner, fred og sikkerhet:

“Norway found another strategic partner in a Norwegian civil society organisation, the Forum for Women and Development (FOKUS). The FOKUS programme relating to UNSCR 1325 in Colombia (funded by 29 million Norwegian krone (NOK) from Norway from 2010–2016) contributed to strengthening the women’s movement for peace.”

Bilde av tekstboks fra Norad-rapporten som viserat det å støtte FOKUS var et hovedpunkt i den norske strategien.

Rapporten viser til at støtten til FOKUS var et hovedpunkt i strategien til det norske forhandlingsteamet. (Se rapporten s 27.)

Bli med og gjør en forskjell!

Bli månedlig giver i dag.

Norge må fortsette å prioritere likestilling

Ifølge evalueringen er fredsavtalen i Colombia verdensledende mht inkludering av kjønnsperspektivet, mye takket være arbeidet utført av kvinnebevegelsen i Colombia.

– Det er viktig at denne prioriteringen opprettholdes, selv om implementering av fredsavtalen er svært utfordrende og går sakte. Det er avgjørende at ikke kvinners stemmer og erfaringer blir nedprioritert i denne vanskelige prosessen. Dette har blitt ekstra prekært etter at den politiske utviklingen i landet har satt hele fredsprosessen på spill, sier FOKUS’ Colombia-ekspert Carolina Maira Johansen.

Som forskning viser, og som også Resolusjonen 1325 slår fast, er inkludering av kvinneorganisasjoner av fundamental betydning for å oppnå varig fred.[1]

Norge har beviselig mye å bidra med på dette området, og som anbefalingene i rapporten understreker, burde norsk fredsarbeid fortsette å prioritere områder der landet allerede har en solid kompetanse og internasjonal posisjon, som likestilling.

Publikasjoner

The Situation of Women Human Rights Defenders in Colombia after the Peace Deal

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

UNDESA Report on COVID-19 and the SDGs

Last ned

En global skyggepandemi: Et blikk på vold mot kvinner i Asia, Afrika, Europa og Latin-Amerika i lys av covid-19-pandemien

Last ned