FOKUS og fredsbygging i Colombia: et tilbakeblikk
Bilde: Colombia Diversa

Publisert: 30.10.2020    Redigert: 30.10.2020

FOKUS’ samarbeid med kvinner og kvinneorganisasjoner i Colombia startet med programmet Kvinner, fred og sikkerhet som bygger på FNs resolusjon 1325. Resolusjonen skal garantere beskyttelsen av kvinner og jenter i konflikter, samt sikre dem en rolle i fredsforhandlinger og gjenoppbyggingsarbeidet.

Selv om arbeidet begynte i en tid da det var svært utfordrende å snakke om fredsbygging, endret forholdene seg brått i 2012 da det endelig ble åpnet for forhandling mellom landets regjering og FARC-geriljaen etter stor pågang fra flere organisasjoner. Denne nyheten skapte optimisme i landet og førte til at FOKUS kunne utvide sitt arbeid til nye arenaer som ble dannet i forbindelse med fredsprosessen. Blant disse var «Mujeres por la Paz» (Kvinner for fred), som støttet forhandlingene ved å komme med forslag basert på meningsytringer samlet inn fra colombianske kvinner. I tillegg deltok FOKUS i dannelsen av «Espacio de Cooperación por la Paz» (Samarbeidsrommet for fred), som inkluderte mer enn 30 fred- og menneskerettighetsorganisasjoner fra det internasjonale sivilsamfunnet med fokus på Colombia.

Etter lange og turbulente forhandlinger ble 2016 et historisk år da fredsavtalen ble signert i kystbyen Cartagena. FOKUS var til stede under signeringen og feiret begivenheten. Håpet var at dette markerte en oppdeling landets historie: en tid før og en tid etter konflikten. Dessverre skulle det ikke bli så enkelt: med en påfølgende folkeavstemning 2. oktober stemte et knapt flertall av befolkningen nei til fredsavtalen. Etter nok en vanskelig og usikker tid for fredsprosessen ble en ny versjon av avtalen omsider godkjent av den colombianske kongressen. Endringene som ble gjort i avtalen bidro FOKUS med å analysere.

For å fremme implementeringen av fredsavtalen støtter FOKUS flere kvinneorganisasjoner, blant annet “GPaz” og “Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz” (Kvinner for kjønnstilnærming i fredstiden). Organisasjonene jobber blant annet for å garantere implementeringen av fredsavtalens punkter i et kjønnsperspektiv, og overvåke fredsprosessens mekanismer for å garantere ofres rettigheter. Dette er grunnleggende for avslutningen på landets voldelige historie – uten å glemme det som har skjedd.

I dag, 20 år etter vedtaket av FNs resolusjon 1325, er denne resolusjonen et grunnleggende og svært viktig verktøy for fredsbygging i Colombia. Etter 10 års arbeid med kvinner, fred og sikkerhet i landet, ønsker FOKUS å takke alle som har vært med på å støtte opp om arbeidet: medlemsorganisasjonene, NORAD, den Norske ambassaden i Colombia, «Mesa de Género de la Cooperación Internacional» (Internasjonalt samarbeid for kjønnsfokus) og de som deltar sammen med FOKUS i «Espacio de Cooperación para la Paz», i «Oidhaco» (Det internasjonale kontoret for menneskerettighetsarbeid i Colombia), og «Foro Colombia» (Colombia forum).

Nå som fredsprosessen er i sin mest avgjørende etappe vil FOKUS understreke viktigheten av å følge opp implementeringen av avtalen, og at kvinners rettigheter og kjønnsperspektiv står sentralt.


Denne artikkelen er basert på analysen Peacebuilding in Colombia i FOKUSwomen magazine Colombia.

Publikasjoner

Fokus Women Colombia Magazine (English)

Last ned

La Nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned