FOKUS har signert ny rammeavtale med Norad
Wenche Fone, avdelingsdirektør i avdeling for sivilt samfunn i Norad (til venstre) og Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS signerte den nye avtalen denne uken. Foto: Norad

Publisert: 31.05.2019    Redigert: 31.05.2019

I den nye avtalen med Norad inngår utviklingssamarbeid i sju land: Colombia og Guatemala i Latin-Amerika og Tanzania, Kenya, Etiopia, Uganda og Sør-Sudan i Afrika. I dette inngår prosjekter i regi av Kvinnefronten, Norske Kvinners Sanitetsforening og Pan African Women Association (PAWA), samt FOKUS’ direktedrevne programmer.

FOKUS’ tematiske satsningsområder vil, i tråd med strategien, i den nye programperioden være som følger:

  • Vold mot kvinner og jenter
  • Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)
  • Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse
  • Kvinner, fred og sikkerhet


Krevende periode for organisasjonen

Det siste året har vært tøft for FOKUS og det var lenge uklart om organisasjonen ville klare å videreføre alle sine programmer som følge av økte krav til egenandel. FOKUS måtte klare å skaffe ti prosent av midlene til alle programmene organisasjonen får Norad-støtte til, noe som er svært krevende for en liten organisasjon. Det ble derfor satt i gang kronerulling både på Facebook og andre steder.

– Vi er svært takknemlige overfor våre faste givere som er med og bidrar hver måned og til alle som har gitt penger via innsamlingsaksjonene våre på Facebook. Vi hadde ikke klart dette uten dere, sier daglig leder i FOKUS, Gro Lindstad.

– Vi er svært takknemlige overfor våre faste givere som er med og bidrar hver måned og til alle som har gitt penger via innsamlingsaksjonene våre på Facebook. Vi hadde ikke klart dette uten dere.


Avtaler med Grieg Foundation og Juristforbundet

I tillegg har FOKUS inngått avtaler med Grieg Foundation og Juristforbundet om økonomisk støtte inn i den nye rammeavtalen.

– Takket være støtten vi får fra Grieg Foundation over de neste to årene har vi klart å redde programmet vårt for å styrke kvinners og jenters seksuelle og reproduktive helse og rettigheter i Colombia og Guatemala. Dette er ekstra viktig i en tid hvor disse rettighetene er under sterkt press over hele verden. Og det betyr også mye for oss at Juristforbundet med deres juridiske kompetanse ønsker å videreføre sin støtte og samarbeid med FOKUS, sier Lindstad.


Takker Norad og utviklingsministeren

Dersom FOKUS klarer å skaffe til veie enda mer midler som kan brukes som egenandel den neste tiden, vil det også være mulighet for å utvide størrelsen på avtalen fra 2020.

– Vi vil gjerne få takke Norad for god dialog og for fleksibiliteten de har utvist i denne vanskelige prosessen. Vi vil rette en spesiell takk til utviklingsminister Dag Inge Ulstein som kom oss til unnsetning og bidro til å redde viktig arbeid i Colombia og Sør-Sudan ved å gi oss egenandelsfritak i to år på våre programmer på kvinner, fred og sikkerhet, sier Lindstad.


FOKUS bidrar til å sikre at ingen utelates

Hun sier videre at FOKUS også er glade for langvarig god kontakt med og støtte fra ansatte i embetsverket i Utenriksdepartementet, og med gode sparringpartnere. Utenrikskomiteens leder har også backet opp FOKUS og bidratt til å løfte tematikk rundt egenandel inn på Stortinget, og mange andre stortingsrepresentanter har vært på lag med FOKUS, framhever Lindstad.

–  Dette viser at arbeidet til FOKUS blir lagt merke til. FOKUS’ arbeid handler om noe som er mye større enn oss selv, og vi er svært glade for å kunne fortsette arbeidet sammen med svært dyktige kvinneorganisasjoner og aktivister i mange land. Kvinneorganisasjonene vi jobber med står på hver eneste dag for kvinners og jenters rettigheter og er sentrale aktører for å sikre at ingen utelates, som er et av hovedprinsippene for FNs bærekraftsmål, sier Lindstad.

Publikasjoner