FNs Kvinnekommisjon 2021 – alternativ aksjonisme i pandemitid

Publisert: 20.02.2021    Redigert: 23.02.2021

Ingen av oss hadde da noen anelse om hva dette var, hvor lenge det ville vare, hvordan omfanget ville bli og hvilke konsekvenser det ville få for kvinner og jenter. I året som har gått har vi fått tydelig dokumentert at arbeidet for likestilling og oppfyllelse av FNs Bærekraftsmål har blitt svært utfordrende, og vi har sett en rekke bekymringsfulle tilbakeslag.

Markeringene av Beijing+25 ble satt på vent, og vi diskuterte at vi skulle ta det igjen på FNs Kvinnekommisjons møte i mars 2021. Allerede i fjor høst ble representanter for sivilt samfunn – kvinneorganisasjoner og aktivister fra ulike deler av verden – enige om at det ikke ville være realistisk å skulle avholde noe ordinært møte i FNs Kvinnekommisjon med sivilt samfunn til stede. Planer ble derfor iverksatt for å kunne gjennomføre diskusjoner, innledninger og presentasjoner i et digitalt format. Organisasjoner har meldt inn ulike arrangement/side-events til NGO CSW/NY. De koordinerer også ellers alle arrangement sivilt samfunn har som del av det offisielle programmet til Kvinnekommisjonen.

Kvinnekommisjonens formelle møter finner sted 15.-26. mars, og det vil være møter der medlemslandene deltar. I den grad det skjer med personer til stede vil det være representanter for de ulike landenes FN-delegasjoner i New York. Tema for årets møte er –

  • Priority theme: Women's full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls;
  • Review theme: Women's empowerment and the link to sustainable development (agreed conclusions of the sixtieth session)

Det vil bli avholdt diskusjoner som del av det offisielle programmet. Disse vil i år være tilgjengelig med nettilgang. Her finner dere mer informasjon om årets møte.

Det vil gjennomføres forhandlinger om en slutterklæring med representanter for ulike medlemsland involvert i forhandlingene. De er knyttet til det som er hovedtema for årets møte. Det foreligger allerede et såkalt zero-draft, som er et utgangspunkt for forhandlingene om slutterklæring.

I og med at alle vi fra sivilt samfunn ikke har mulighet til å være så tett på forhandlinger og i dialog med medlemsland som vi pleier å være, har det foregått jobbing med innspill både fra den internasjonal koalisjonen Women´s Rights Caucus, som FOKUS er del av, og fra organisasjoner i ulike land. Fra norsk side har FOKUS koordinert en stor bredde av norske organisasjoner, avholdt innspillsmøte og har sydd sammen innspillsdokument som har gått til Utenriksdepartementet og til den norske forhandlingsdelegasjonen i New York. Innspillene har kommet fra organisasjoner som spenner fra UNIO og Fagforbundet til Sex og Politikk, Fri, JURK og Norges Kvinnelobby.

Utenriksdepartementet oppnevner en liten offisiell delegasjon, som i år vil fungere i digital representasjon. FOKUS, Norges Kvinnelobby og Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner er sivilt samfunn som er del av delegasjonen. I tillegg deltar Sametingspresidenten og to stortingsrepresentanter.

FOKUS vil følge forhandlingene nøye og vil komme med oppdateringer til nettverket av organisasjoner som er involvert i Norge.

Sammen med våre samarbeidspartnere i Uganda, FIDA (en organisasjon bestående av kvinnelige jurister og advokater) og NAWOU (et nettverk av kvinneorganisasjoner med fokus på kvinners økonomiske rettigheter) vil FOKUS organisere et arrangement i forbindelse med kommisjonen. Mer informasjon om arrangementet kommer på et senere tidspunkt.


Vil du vite mer om hvordan du kan delta i arrangementer under årets Kvinnekommisjon? Se full oversikt over arrangementer organisert av sivil samfunn.

 

Publikasjoner

The Situation of Women Human Rights Defenders in Colombia after the Peace Deal

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

UNDESA Report on COVID-19 and the SDGs

Last ned

En global skyggepandemi: Et blikk på vold mot kvinner i Asia, Afrika, Europa og Latin-Amerika i lys av covid-19-pandemien

Last ned