Fire år etter fredsavtalen i Colombia – Hvorfor fortsetter konflikten?

Publisert: 20.11.2020    Redigert: 20.11.2020

Det er fire år siden fredsavtalen mellom geriljaorganisasjonen FARC-EP og regjeringen i Colombia ble undertegnet. Fredsavtalens seks punkter med Sannhetskommisjonen og Spesialdomstolen for fred (JEP) lovte at Colombia skulle bli et mer rettferdig, fredelig og likestilt samfunn. Likevel preges nå Colombia av nye konflikter og sterk sosial misnøye. Med en regjering som i prinsippet var imot fredsavtalen, har gjennomføringen av de seks punktene gått tregt.

Høsten 2019 var det store mobiliseringer i landets byer. Hundrevis av sosiale ledere, miljøaktivister og tidligere FARC-medlemmer og deres familiemedlemmer er drept. På landsbygda blir sivilbefolkningen ofre for massakre i ulovlige væpnede gruppers kamp om naturressurser og narkotikavirksomhet der FARC-EP tidligere dominerte. Den sosiale og økonomiske situasjonen forverret seg kraftig med korona-pandemien i 2020.

I ly av pandemien farer opprørspoliti og militærstyrker svært hardt fram mot befolkningen i de store byene, de blir utsatt for tilfeldige arrestasjoner og brutal vold. Colombianere flest forventet at Spesialdomstolen for fred (JEP) skulle bidra til rettferdighet for ofrene og dømme de som var skyldige i overgrep, at vitneutsagnene gjennom Sannhetskommisjonen skulle føre til forsoning mellom partene og oppreisning for ofrene, og alle tiltakene som var lovet om mer rettferdig jordfordeling og utvikling på landsbygda skulle bidra til fred og utvikling.
 


Om Sammen for Fred: 
Tid: 20. november 2020, 12.30 – 17.00 AM (CET)
Sted: Facebook Live
Påmelding: Her 


FOKUS er medlem av ​Colombia-forum, et nettverk bestående av norske organisasjoner, akademia og individer som jobber med fred og utvikling i Colombia. FOKUS har tidligere leder Colombia-forum.

Publikasjoner

Fokus Women Colombia Magazine (English)

Last ned

La Nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned