Ber norske myndigheter styrke arbeidet mot vold mot kvinner
F.v. Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, overrekker underskriftene fra 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner til Statssekretær Marianne Hagen, sammen med Kristin Bjorå, kommunikasjonskoordinator i KFUK-KFUM Global, Ida Hansen, rådgiver i Norske kvinners Sanitetsforening, og Oda Gilleberg, kommunikasjonsleder i FOKUS. Foto: UD.

Publisert: 10.01.2018    Redigert: 10.01.2018

Det var under 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner 25. november til 10. desember i fjor at FOKUS, som består av 60 medlemsorganisasjoner, samlet inn 1103 underskrifter til fordel for å styrke Norges internasjonale arbeid for å bedre voldsutsatte kvinners rettsvern.

Underskriftene ble overlevert til utenriksministerens statssekretær Marianne Hagen i et møte hos Utenriksdepartementet tirsdag 9. januar.

Stiller krav om rettssikkerhet

«Jeg gir min 7 år gamle sønn en oppdragelse uten vold, og forteller at han må respektere jenter, kvinner og de gamle – jeg tror det vil hjelpe ham til å ta de riktige valgene.»

Selena (22) fra Guatemala forsøker å forhindre at eksmannens voldelige oppførsel skal gå i arv.

Selena er en av de heldige. Hun fikk hjelp til å anmelde eksmannen for volden han påførte henne. Hun signerte gladelig underskriftskampanjen som nå har blitt overrekt utenriksministeren med kravet om rettsikkerhet for voldsutsatte kvinner.  

Norge må bidra

Verdens helseorganisasjon anslår at 1 av 3 kvinner opplever vold i løpet av livet. Tallene varierer kraftig mellom land, men estimatet gir likevel et bilde av hvor stort problemet er.

49 land i verden mangler lover som kriminaliserer partnervold, men stadig flere vedtar slike lover. Det er bra, men lover i seg selv er ikke nok – de må også håndheves. 

I Selenas hjemland Guatemala dør to kvinner hver dag som følge av vold. Bare to prosent av voldsutøverene blir straffet. 98 prosent går fri. Generelt er straffefrihet for vold mot kvinner utbredt.

Derfor handlet 16-dagerskampanjen i 2017 om å rette oppmerksomheten mot den globale straffefriheten for vold mot kvinner, og å be Norge om å bidra mer.

– Norge må være en pådriver for at lover som kriminaliserer vold mot kvinner faktisk blir håndhevet, sa Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, i møtet hos UD.

– Dette henger tett sammen med Norges satsing på utdanning for jenter, sa Ida Hansen, rådgiver i Norske kvinners Sanitetsforening. – Vold fører til at jenter ikke får gått på skolen.

– Straffefriheten er et stort problem som i større grad bør inkluderes i Norges strategiske arbeid for å avskaffe vold mot kvinner, understreket Kristin Bjorå, kommunikasjonskoordinator i KFUK-KFUM Global.

Statssekretær Marianne Hagen var enig i at det er problematisk at lover ikke implementeres. – Derfor er det viktig å nevne dette i bilaterale samtaler, sa hun.

– Vi vil satse videre på å bidra til å redusere seksualisert vold i konflikt, kjønnslemlestelse og barneekteskap, sa Statssekretæren.

Prioriterte områder må prioriteres

I handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016–2020, er avskaffelse av vold mot kvinner ett av fem prioriterte områder.

– FOKUS støtter Utenriksministeren i arbeidet med å faktisk prioritere de områdene handlingsplanen definerer som prioriterte områder, avsluttet Lindstad.

Publikasjoner

La nueva revista de FOKUS Colombia resalta los derechos de las mujeres y las mujeres activistas en Colombia

Last ned