Ber Norge satse på kvinner i ny strategi
Photo: UNIFEM/Deependra Bajrachaya

Publisert: 05.03.2018    Redigert: 05.03.2018

Den nye humanitære strategien skal ses i nær sammenheng med ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet, som også er under arbeid. FOKUS er svært positive til dette og til at det arbeides aktivt for å sikre at kjønnsperspektivet blir integrert i all norsk humanitær innsats.

Les FOKUS’ innspill til ny humanitær strategi her.

Publikasjoner

SURVEY ON THE STATUS OF MUSLIM FEMALE HEADS OF HOUSEHOLDS AND THEIR ACCESS TO ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS: PUTTALAM DISTRICT

Last ned