Ber Norge satse på kvinner i ny strategi
Photo: UNIFEM/Deependra Bajrachaya

Publisert: 05.03.2018    Redigert: 05.03.2018

Den nye humanitære strategien skal ses i nær sammenheng med ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet, som også er under arbeid. FOKUS er svært positive til dette og til at det arbeides aktivt for å sikre at kjønnsperspektivet blir integrert i all norsk humanitær innsats.

Les FOKUS’ innspill til ny humanitær strategi her.

Publikasjoner

La nueva revista de FOKUS Colombia resalta los derechos de las mujeres y las mujeres activistas en Colombia

Last ned