Bekymringsbrev om Norfund sendt til utviklingsministeren
Retningslinjer skal forhindre at menneskerettigheter brytes når selskaper foretas investeringer i andre land. Foto: A'Melody Lee / World Bank.

Publisert: 29.01.2018    Redigert: 29.01.2018

Utviklingsmininsteren har mottatt et brev fra 10 norske organisasjoner, deriblant FOKUS, hvor det bes om at politisk ledelse tar stilling til Norfunds direktør Kjell Rolands påstand om at “det stilles for mange og for kompliserte krav til næringsinvesteringer i utviklingsland”, i en kronikk i Dagens Næringsliv 9. januar.

Organisasjonene bak brevet er bekymret for om Norfunds investeringer utøves i samsvar med grunnleggende prinsipper for norsk utviklingspolitikk, og ber Astrup om en avklaring: “Nå ber vi om en avklaring fra politisk ledelse om Norfunds uttalelser er i tråd med mandatet og rollen fondet er forventet å ivareta”.

FOKUS har i ulike fora utfordret Norfund på behovet for tiltak for å sikre kvinners menneskerettigheter i forbindelse med internasjonale investeringer.

– Problemstillingen har blitt avvist og FOKUS anklaget for å være næringslivsfiendtlig. En slik debatt er tidkrevende og lite konstruktiv. Derfor ber vi om en avklaring  fra politisk ledelse om regjeringen deler Norfunds syn på norske sivilsamfunnsorganisasjoner og på de internasjonale rammeavtalene som er nevnt, sier daglig leder Gro Lindstad.

Les hele brevet her (eller last ned som pdf):

Bekymringsmelding om Norfund

Fra: Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp, Transparency International Norge, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (Fokus), Atlas-alliansen, Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS), Framtiden i våre hender, Latin Amerika-gruppen, Regnskogfondet, Tax Justice Network Norge.

Oslo, 26 januar 2018

Åpent brev til: Utviklingsminister Nikolai Astrup

Bekymringsmelding om Norfund

Kjære Nikolai Astrup

Gratulerer med ny jobb som utviklingsminister, vi ser fram til et konstruktivt samarbeid med deg. Sivilsamfunnet har lenge fått være konstruktive kritikere og forslagsstillere i norsk utviklingsarbeid. Vi vet vi at resultatene blir best når alle aktører bidrar aktivt med sin kompetanse. I tråd med denne tradisjonen ønsker vi med dette brevet å rette din oppmerksomhet mot et av norsk bistands flaggskip; Norfund.

Med sin store investeringskapital og mandat til å gå inn i markeder med store utfordringer, gir fondet gode muligheter til å skape økonomisk aktivitet og arbeidsplasser i utviklingsland. Slike investeringer er grunnleggende for utvikling, dersom de «utøves i samsvar med grunnleggende prinsipper for norsk utviklingspolitikk», slik Regjeringens eierskapsmelding selv sier.

Derfor er det med stor bekymring vi registrerer at Norfund, ved sin direktør, Kjell Roland, offentlig hevder at det stilles for mange og for kompliserte krav til næringsinvesteringer i utviklingsland. I Dagens Næringsliv 12.januar nevner han spesielt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs veiledende prinsipper og Verdensbankens IFC standarder som alt for krevende å etterleve. Han har tidligere uttalt til Bistandsaktuelt at også urfolkskonvensjonen ikke kan etterleves. Men dette er internasjonalt anerkjente rammeverk og standarder som er fremforhandlet og vedtatt av blant andre Norge. Roland går til og med så langt som å omtale de internasjonale standardene som et hinder for utviklingen – samtidig som vi vet at trepartssamarbeid, konsultasjoner og rettigheter har vært selve grunnlaget for utviklingen i vårt eget land.

Det er et paradoks at Norfund med sitt utviklingsmandat, ikke viser vilje til å etterleve disse, samtidig som en rekke betydelige private norske selskaper og investorer jobber konstruktivt for å leve opp til standardene. Mange av dem i nært samarbeid med norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Roland mener videre at organisasjoner i Norge hindrer utvikling i Sør gjennom å påpeke menneskerettighetsbrudd. Han hevder at kritikken av næringslivet fører til at ingen tør å investere i utviklingsland på grunn av frykt for omdømmetap. Vi opplever at dette er å snu problemstilling på hodet: I stedet for å rette kritikken av manglende standarder mot bedriftene de investerer i, har Norfund valgt å gå til angrep på norske sivilsamfunnsaktører.

Vi som signerer dette brevet, er ikke næringslivsfiendtlige, slik vi ofte blir beskyldt for. Tvert imot jobber mange av oss med å tilrettelegge for arbeidsplasser og kompetanseheving i utviklingsland. Vi vet at bærekraftig utvikling er umulig uten næringslivet på laget.

Nå ber vi om en avklaring fra politisk ledelse om Norfunds uttalelser er i tråd med mandatet og rollen fondet er forventet å ivareta. Vi ønsker også avklaring på om regjeringen deler Rolands syn på norske sivilsamfunnsorganisasjoner og på de internasjonale rammeavtalene som er nevnt.

Med vennlig hilsen

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge
Henriette Westhrin, generalsekretær, Norsk Folkehjelp
Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge 
Gro Lindstad, daglig leder i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (Fokus) 
Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen
Jonas Ådnøy Holmqvist, daglig leder i Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS) 
Anja Bakken Riise, daglig leder i Framtiden i våre hender 
Marianne Gulli, daglig leder i Latin Amerika-gruppen 
Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet
Sigrid Klæboe, daglig leder i Tax Justice Network Norge 

Les også: Bistandsaktuelt har også omtalt saken og publisert brevet i artikkelen “Norfund-direktør skyteskive for kritikk fra organisasjoner”.  

Publikasjoner

La nueva revista de FOKUS Colombia resalta los derechos de las mujeres y las mujeres activistas en Colombia

Last ned