Begrenset tilgang til trygg abort i Colombia

Publisert: 19.06.2018    Redigert: 22.08.2018

Fra 2006 har kvinner i Colombia hatt rett til å avbryte svangerskapet ved tre tilfeller; om graviditeten truer kvinnens liv og helse, når fosteret ikke er levedyktig eller hvis graviditeten er et resultat av voldtekt.

Men selv om kriteriene for lovlig abort skulle være oppfylt, opplever likevel mange kvinner å bli nektet abort. Det er stor mangel på kunnskap om hva loven faktisk sier, også blant helsepersonell, og mange blir avvist uten reell saksbehandling.

Det er også et utbredt problem at leger og annet helsepersonell bruker sin reservasjonsrett, uten at pasienten blir henvist videre. Bare 11 prosent av offentlige helseinstitusjoner utfører abort. Kostnaden for abort ved private klinikker er så høye at mange ikke har råd.

3500 lovlige aborter med støtte fra FOKUS

Siden 2015 har FOKUS og Fundación Oriéntame samarbeidet for at jenter og kvinner i Colombia skal få tilgang til prevensjon og lovlig og trygg abort.

Oriéntame har 40 års erfaring med å tilby seksualundervisning, medisinsk rådgivning og trygge aborter. Kvinner og par som oppsøker Oriéntame med uønskede svangerskap, får rådgivning og informasjon. De som kvalifiserer til abort ut fra colombiansk lovgivning kan få utført abort hos Oriéntame.

Resultater

I løpet av tre år har FOKUS og Oriéntame blant annet oppnådd dette:

  • Åpnet tre klinikker i fattige bydeler hvor kvinner har begrenset tilgang til helsetjenester. Dette bidrar til at kvinnene får hjelp tidligere, og dermed kan få medisinsk abort (pilleform) og unngå kirurgisk abort.
  • Sørget for at over 3500 kvinner i spesielt sårbare situasjoner har fått utført en lovlig og trygg abort
  • Gitt over 3000 kvinner tilgang til prevensjon etter abort.
  • Gitt over 31 000 personer i en sårbar økonomisk situasjon informasjon om prevensjon, abort og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter gjennom oppsøkende virksomhet og arbeid i utsatte områder i landet.
  • Gitt nærmere 3000 helsepersonell og rettspersonell opplæring i abortrettigheter.

De gode resultatene i Colombia viser at FOKUS og våre partnere utgjør en forskjell.

Dette viktige arbeidet koster nærmere 1,5 millioner kroner i året. Norad betaler 90 prosent hvis FOKUS bidrar med en egenandel på 10 prosent, ca. 150 000 kroner.

Fakta om abort i Colombia:

  • I 2008 ble det utført minst 400 000 tilsiktede aborter I Colombia. Kun 0,1 prosent av disse ble betegnet som lovlige.
  • Over 30 prosent av kvinnene som har tatt utrygg abort i Colombia, opplever komplikasjoner som krever medisinsk hjelp. Bare én av fem får den medisinske hjelpen de trenger.
  • Blant fattige kvinner på landsbygda, opplever over halvparten å få komplikasjoner etter en utrygg abort. Bare halvparten får den medisinske behandlingen de har behov for.
  • I 2010, brukte nesten 80 prosent av colombianske kvinner i forhold, prevensjon.
  • Selv om bruken av prevensjon har økt de siste tiårene var 67 prosent av alle graviditeter i Colombia i 2008, utilsiktet.

STØTT KAMPEN FOR TRYGGE OG LOVLIGE ABORTER I COLOMBIA!

BLI FAST GIVER NÅ

Publikasjoner

Healing Through Rituals: A Guide for Sustaining Well-being and Activism

Last ned