Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen, 8. mars 2018!

Publisert: 2018-03-08     Redigert: 2022-05-20

Kraften i #metoo-kampanjen slutter ikke å forbløffe oss. Ukultur er avslørt, mektige menn har falt og omfanget av seksuell trakassering synliggjøres. Men fremfor alt blir kvinner som utsettes for maktmisbruk hørt og sett i offentligheten. Den individuelle skammen er erstattet med kollektiv motmakt, og dette er endringspotensialet i bevegelsen. Derfor skal vi ikke la noen stemple den som elitistisk. Ukulturen omfatter alle kvinner, uavhengig av makt og privilegier.

Uten #metoo hadde vi ikke fått #aidtoo, som har satt søkelyset på utnyttelse av kvinner i bistandsbransjen. Når sex kreves som betaling for bistand, slik FN har avdekket i Syria, er viljen til å utnytte fortvilte kvinner enorm. Det har avdekket kyniske overgripere og organisasjoner uten tilstrekkelige kontroll- og varslingssystemer. Det har også gjort at seriøse bistandsorganisasjoner over hele verden gjennomgår egne regelverk, rutiner og prosedyrer, og at terskelen er senket for å melde fra. #Metoo har gitt oss #WeDO.

 

Når omfanget er så stort som #metoo-kampanjen avslører, er det et symptom på at kvinner fortsatt anses og behandles som underordnet menn.

 

For FOKUS’ del kommer vi til å stille eksplisitte krav til oss selv og partnerne våre. Våre etiske retningslinjer og forventninger skal tydelig integreres i kontraktene vi inngår. Forebygging og avdekking av trakassering og maktmisbruk vil være en del av våre interne kontrollrutiner. Hvis det er en ting #metoo og #aidtoo har lært oss, så er det at overgrep skjer og det skjer i alle miljøer. Derfor er kravene fra utviklingsministeren til norske bistandsorganisasjoner om rapportering og åpenhet så viktig. Vi forventer selvfølgelig at UD og andre departement med ansvar for personell i utenlandstjeneste omfattes av samme krav. Det må være klare retningslinjer med tilhørende trygge varslingssystemer som kunngjøres for alle potensielt berørte. Bevæpning er det ekstreme uttrykket for makt. Derfor må det pålegges særlig strenge rutiner for soldater i internasjonale operasjoner. Det samme gjelder sikkerhetspersonell som er ansatt for å beskytte norske investeringer i utlandet.  Åpenhet rundt klager og klagebehandling har en skjerpende og oppdragende effekt. Målet er ikke å henge ut enkeltmennesker, men å gjennomlyse systemene.

Menns makt kombinert med misforstått maskulinitet/mannssjåvinisme har alltid vært ødeleggende for kvinner. Når omfanget er så stort som #metoo-kampanjen avslører, er det et symptom på at kvinner fortsatt anses og behandles som underordnet menn. Kampen for å bevare denne underordningen gjennomsyrer mange av de høyrepopulistiske, autoritære bevegelsene i verden, enten de ledes av en Erdogan, en Trump eller en Putin, som har forsvar av en konservativ kvinne- og familierolle som en sentral del av sitt budskap. Disse henter meningsfeller i ulike konservative religiøse grupper og sammen allierer de seg i kampen mot likestilling og kvinners rettigheter.

 

#Metoo er et kraftig uttrykk for styrken i en kollektiv bevegelse mot kvinneundertrykking.

 

Den gode nyheten er at de konservative kreftene ikke får ture fram uten motstand. #Metoo er et kraftig uttrykk for styrken i en kollektiv bevegelse mot kvinneundertrykking. Vi har også sett kvinnemarsjene i Washington DC som fikk avleggere over hele verden, gatedemonstrasjonene mot kjønnsbasert vold i Brasil og Argentina, protestene mot påtvunget hijab i Iran, folketog mot forslagene til innstramming av abortloven i Polen, for ikke å snakke om i Norge.

Enkeltpersonenes beretninger under hashtaggen metoo er de samme som kvinner har opplevd i tusenvis av år. Alle har visst om det, men lite har blitt gjort. Effekten av #metoo-bevegelsen er revolusjonerende. Det er på grunn av den at vi på den internasjonale kvinnedagen i år tar steget fra #metoo til #weDO.

Publikasjoner

SheDil Index Report - Reference list

Last ned

FOKUS kommentarer til handlingsplanen og evalueringen

Last ned