Publisert: 2021-09-20     Redigert: 2022-05-20

FOKUS er en paraplyorganisasjon som i dag har 48 medlemsorganisasjoner. Felles for organisasjonene er at alle deler det samme målet: Å styrke kvinners makt, muligheter og rettigheter i verden. Det er den eneste norske organisasjonen som utelukkende arbeider med kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt.

Frem til 1. oktober hvert år kan nye organisasjoner søke om å bli medlem i FOKUS. Søknaden vedtas formelt på FOKUS Representantskapsmøte i slutten av november.

Som medlem får man blant annet tilbud om:

  • Å søke om prosjektsamarbeid med eventuell samarbeidsorganisasjon i et av FOKUS programland
  • Tilbud til organisasjonen om innledninger, foredrag og kompetanse knyttet til internasjonale kvinner og likestillingsspørsmål
  • Deltakelse på diverse kurs og seminarer
  • Å søke om info- og reisemidler
  • Et relevant nettverk

 

Hvem kan bli medlem i FOKUS?

For å bli medlem i FOKUS må organisasjonen oppfylle noen grunnleggende kriterier:

  • Den må være landsomfattende, det vil si at er åpen for medlemmer fra hele landet.
  • Den må ha minst 50 medlemmer som identifiserer seg som kvinner.
  • Den må kjenne seg igjen i FOKUS sitt verdigrunnlag slik det fremgår i FOKUS sine etiske retningslinjer.
  • Den må ha som formål å ivareta kvinners interesser og må tilslutte seg FOKUS sitt formål.

I tillegg må man ha dokumentasjon fra Brønnøysundregisteret om den at har fungert som organisasjon i minst 2 år. Hvis et utvalg i organisasjonen din ønsker å søke medlemskap må det ha skriftlig godkjenning fra hovedenheten. Stiftelser kan også søke medlemskap, men vil ikke ha de samme demokratiske rettighetene som andre medlemsorganisasjoner eller kunne velges til tillitsverv i FOKUS.

 

 

Hvordan søker man om medlemskap?

Hvis organisasjonen din oppfyller disse kriteriene kan dere søke om medlemskap i FOKUS ved å fylle ut søknadsskjemaet på bunnen av denne artikkelen. Ferdig utfylt skjema sendes til FOKUS@fokuskvinner.no.

Det er representantskapet i FOKUS som vedtar opptak av nye medlemsorganisasjoner. Medlemskap koster 2000 kroner per kalenderår.

Vil du vite mer eller har spørsmål angående søkeprosessen? Ta gjerne kontakt med oss!

 

Søknadsskjema Medlemstilbud

Publikasjoner

La nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned