Publisert: 2021-11-04     Redigert: 2022-05-20

Det var ikke veldig mange mennesker som hadde tid til å snakke med oss, men det var noen få som sa ja. Grunnet mye støy kunne man ikke høre hva vi som intervjuet eller vedkommende på videoen sa. Derfor har vi skrevet litt om hva vi har fikk til svar og lagt ved bilder av personene som ble intervjuet.


Når vi spurte folk om de visste hva femisid var, svarte alle nei og hadde heller ikke noen idé om hva det kunne være. Når vi forklarte hva det betyr, var reaksjonene forskjellige fra personene vi spurte. Her kommer et utdrag av noen av spørsmålene vi stilte og svarene vi fikk.


Jentegruppe (13-14)

Spørsmål: Hvordan kan vi forebygge preferanse for guttebarn fordi gutter har en større økonomisk fordel for familien?

Jente 1«Gjøre nødvendige hygieneprodukter til kvinner billigere eller gratis».

Jente 2 «Få mer likestilling og lik lønn for kvinner og menn sånn at man fjerner de økonomiske fordelene ved å være mann». 

 

Mann (45)

Spørsmål: Har du noen forslag til hvordan man kan forebygge partnerdrap? 

Mann «Det var et vanskelig spørsmål, for hvis man gjør det så er man ganske gal, spesielt hvis man dreper på grunn av kjønn».


Mann (23)

Spørsmål: Hva syntes du om at kvinner blir drept fordi de er kvinner? 

Mann «Assa, men skjer det i Norge da?»

 

Vi fikk veldig forskjellige svar når vi snakket om kvinners og jenters rettigheter. Noen var helt enige og anerkjente problemet. Andre prøvde å snu om på saken og spørre om hva som skjer med menn istedenfor, og om femisid egentlig er relevant i Norge.

Publikasjoner

External End-term Evaluation: Ending Violence Against Women and Girls: The SASA Programme, Tanzania 2019-2021

Last ned