Foto: Abubaker Lubowa

Publisert: 2022-02-07     Redigert: 2022-05-20

I år er Norge vertsnasjon for Global Disability Summit, som avholdes 15-17.februar 2022. Sammen med Atlas-alliansen har FOKUS vært med i arbeidsgruppen for norsk sivilt samfunns deltakelse under  toppmøtet.

Via Atlas-alliansen har FOKUS fått Norad midler til å spre kunnskap om hvordan kvinner med funksjonsnedsettelser i Uganda kan være en drivkraft for landet. FOKUS sine samarbeidspartnere i Uganda eskalerer derfor nå arbeidet med å styrke rettighetene for kvinner med funksjonsnedsettelser.

FIDA, NAWOU, NUWODU og ADD International arrangerer i den forbindelse et møte i Kampala. Her vil de vise hvordan kvinner i Uganda har dratt nytte av eksisterende støtteordninger og få frem viktigheten av å inkludere kvinner med funksjonsnedsettelser. Målet er å gjøre nasjonale myndigheter bevisste på hvordan kvinner med funksjonsnedsettelser kan være med på å styrke sine lokalsamfunn.

Organisasjonene i Uganda har jobbet ekstra mye opp mot landets myndigheter de siste månedene for å øke kunnskapen deres om inkludering i det økonomiske rettighetsarbeidet. Ved å synliggjøre arbeidet lokalt og globalt kan de sammen styrke rettighetsarbeidet og synliggjøre behovet for økt støtte.

Mange kvinner blir stående utenfor når nasjonale støtteordninger deles ut i Uganda. Mange av dem har en funksjonsnedsettelse. Kvinner med funksjonsnedsettelser kan være med på å bygge opp lokalsamfunn, men først må de bli ansett og respektert som reelle bidragsytere. Én måte å gjøre dette på er å la kvinner med funksjonsnedsettelser også få tilgang til landets støtteordninger. Flere kvinner vil da få muligheten til å starte egne bedrifter og bli økonomisk selvstendige, noe som igjen vil sikre flere barns fremtid.  Ved å støtte flere kvinner med funksjonsnedsettelser vil ringvirkningene være store, ikke bare i lokalsamfunnene. I det lange løp vil det også være med på å styrke landets økonomi.

Du kan følge møtet den 9. februar kl 07:00 norsk tid ved å følge linken under.

Følg møtet her

Publikasjoner