Foto: Pontus Höök/norden.org

Publisert: 2022-03-18     Redigert: 2022-05-20

Tema for årets Kvinnekommisjon er – “Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes

Første gang kjønnsperspektiv ble løftet på klimatoppmøtene (COP) var i 2010 på COP i Cancun i Mexico. Nå finnes det en arbeidsplan for likestilling knyttet til COP-møtene, vedtatt i 2014 på møte i Lima, Peru. Det er fremdeles langt igjen til inkludering og likestilling, og derfor er årets møte i FNs Kvinnekommisjon så viktig.

Jeg skal gjengi noen bruddstykker fra åpningen i går for å gi et lite inntrykk.

Globalt er kun 15 prosent av verdens klimaministre kvinner. Kjønnsperspektiv og det faktum at klimaendringer rammer kvinner og jenter hardere og på andre måter enn menn og gutter er fremdeles diskusjoner som mangler. Inkludering i politikk, finansiering og tiltak har også langt igjen før vi ser at kvinner og jenter blir inkludert som viktige bidragsytere.

I en av åpningsinnleggene ble det blant annet sagt at kvinner bidrar til at man får opp flere forslag til løsninger (women are solution multipliers) og at vi ikke får til fremgang for noen hvis vi ikke kan skape fremgang for alle.

FNs Generalsekretær har kommet med en egen rapport til Kvinnekommisjonen, hvor utfordringer løftes opp og viktighet av inkludering og samarbeid påpekes. Generalsekretæren sa også i sitt innlegg at det er viktig i inkludere menn og gutter i arbeidet og at de må være med å jobbe for kvinner og jenters rettigheter.

Flere medlemsland løftet viktigheten av tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, særlig knyttet til klimakriser.

I mange land er det store flertallet av småbønder kvinner, og det å gi dem mulighet til å drive klimatilpasset jordbruk, tilgang til finansieringsmekanismer på mer enn et mikronivå, og til å inkludere dem i dialog ble adressert av flere afrikanske land i deres innlegg i løpet av dagen.

Årets møte i FNs Kvinnekommisjon har et dystert bakteppe med krigen mellom Ukraina og Russland som preger innlegg fra flere. Det er samtidig flere land som helt korrekt sier at vi ikke nå kun må løfte frem grusomhetene i Ukraina og konsekvensene det har for kvinner og jenter, men også løfte blikket og huske Palestina, Jemen, Etiopia og mange andre land rundt om i verden hvor konflikt herjer og mennesker drives på flukt, skades, og dør.

Det har naturligvis også vært referanser til pandemien og de konsekvensene det har hatt for kvinner og jenter, og som har rammet hardt på mange områder. Jenter som ikke har fått skolegang, og som kanskje ikke kommer tilbake på skolen, kvinner som har mistet jobb og som nå i mindre grad enn menn er tilbake i jobb, svekket tilgang på helsehjelp og mer.

Generalsekretæren sa

– Women and girls need to be at the heart of a renewed social contract. We must push back on the pushback!

Publikasjoner