Publisert: 2022-02-23     Redigert: 2022-05-20

Kvinner og jenter i landet får nå endelig mulighet til selv å bestemme over sin egen kropp og liv. Et årelangt og målrettet arbeid fra La Mesa, med langsiktig støtte fra FOKUS og samarbeidspartnere, har bidratt til at retten til selvbestemt abort har blitt en realitet i Colombia.

La Mesa har vært primus motor i Causa Justa bevegelsen, som siden 2018 har samlet mer enn 91 organisasjoner fra hele landet i kravet om full avkriminalisering av abort og økt tilgang til lovlige og trygge aborttjenester for colombianske kvinner og jenter. La Mesa og Causa Justa har dokumentert hvordan ulovlige aborter har ført til kriminalisering av jenter, kvinner og helsepersonell. I 2017 rapporterte Riksadvokaten at 2.290 kvinner hadde blitt stilt for retten for å ha gjennomført abort,  42% av dem var mellom 15 og 19 år. La Mesa har også dokumentert at i gjennomsnitt 400 kvinner i året ble anmeldt for abort mellom 2008 og 2019.

Colombia er nå et mer rettferdig land, som diskriminerer oss mindre og lar oss være friere mennesker, sier Ana Cristina González, representant for Causa Justa og en av grunnleggerne til La Mesa. Vi feirer at Domstolen ser på abort som en menneskerettighet for kvinner. At det skal være våre egne grunner, og ikke andres, som bestemmer hvilke valg vi tar i livet, uten å bli pekt ut som kriminelle og utsatt for forfølgelse, uttalte hun i en pressekonferanse når de gode nyhetene ble kjent. Den sosiale avkriminaliseringen av abort kan ingen stoppe nå. Heller ikke den stadige økende bevisstheten blant kvinner og jenter om sine seksuelle og reproduktive rettigheter. Til tross for sterke krefter som jobber imot oss, og som prøver å påtvinge jenter å bli mødre når de ikke vil.

Den sosiale avkriminaliseringen av abort kan ingen stoppe nå. Heller ikke den stadige økende bevisstheten blant kvinner og jenter om sine seksuelle og reproduktive rettigheter.

 

FOKUS har siden 2015 støttet flere organisasjoner i Colombia som jobber for kvinners og jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. FOKUS Programmet i Latin-Amerika har som mål å styrke kvinners og jenters tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester, og arbeide for endring av lovverk, politikk, maktstrukturer og sosiale normer som hindrer kvinner og jenter i å bestemme over sin egen kropp.

Publikasjoner

External End-term Evaluation: Ending Violence Against Women and Girls: The SASA Programme, Tanzania 2019-2021

Last ned