Publisert: 2021-04-09     Redigert: 2022-05-20

I Brasil har lovgivning som sterkt begrenser mulighet til abort stått nærmest urørt siden 1940. Mulighet til abort gis kun etter voldtekt og når det er fare for mors liv. I 2012 avgjorde Brasils høyesterett at abort også skal være mulig når det er skade på fosteret.

I tiden etter at Brasil fikk Bolsonaro som ny president i 2019, har det blitt fremmet 43 lovforslag i parlamentet om innstramming på den gjeldende abortlovgivningen. Ifølge Center for Feminist Studies and Advisory Services (Cfemea)  ble det i perioden 2019 – 2020 fremmet flere forslag som vil innskrenke allerede marginale rettigheter enn det som totalt ble fremmet i tidsrommet 1995 – 2018. Bolsonaro har uttalt at hvis det fremmes forslag om å myke opp abortlovgivningen, og et slikt forslag skulle få flertall, så vil han nedlegge veto. Han er støttet av konservative krefter og store evangeliske kirkesamfunn, som er i vekst i Brasil.

Ingen av lovforslagene har blitt realitetsbehandlet ennå, men Bolsonaros støttespillere i parlamentet presser på for å få sin egen agenda flyttet fremover. Kanskje enda viktigere for dem nå i og med at det skal være presidentvalg i Brasil i 2022.

Den mest aktive forslagstilleren er det 29 år gamle parlamentsmedlem Chris Tonietto (Partido Social Liberal). Hun er valgt inn med støtte fra Brasils ultrakonservative katolikker og har de siste to årene fremmet 11 av de 43 lovforslagene. Blant forslagene er totalforbud på abort. Ingen av forslagene er ennå behandlet.

4.februar 2021, tre dager etter valget av ny parlamentspresident, fremmet parlamentsmedlem Carla Zambelli et forslag som vil gjøre det pliktig for kvinner som søker om abort etter å ha vært utsatt for voldtekt å dokumentere at voldtekt har funnet sted. Det må gjøres ved å fremlegge politirapport signert av en offentlig godkjent lege. Dette kommer for å styrke i lovs form en forskrift fra helsedepartementet fra august 2020. Da forskriften kom ble den møtt med sterk motstand fra politisk opposisjon i parlamentet og fra sivilt samfunn. Forskriften har to tilleggskrav: kvinnen pålegges å ta ultralyd og se fosteret, og hun pålegges å lese høyt en liste med risiko hun utsetter seg for ved å ta en lovlig abort.

I midten av mars 2021 ble det fremmet et nytt forslag i Senatet (det ene av to kamre i parlamentet) kalt “The Statute of the Pregnant Woman”. Behandlingen av dette forslaget er gitt prioritet og gis rask behandling. Med det har angrepene på det lille som er igjen av mulighet til å få lovlig abort begynt.

Det eksisterer i dag kun ett forslag som vil fjerne forbudet mot abort. Det ble fremmet av tidligere parlamentsmedlem Jean Wyllys (PSOL), som trakk seg som parlamentsmedlem i 2019 og forlot Brasil etter at han ble utsatt for intens politisk forfølgelse og drapstrusler. Det skjedde som følge av hans tydelige støtte til arbeid for menneskerettigheter, og for kvinners og LHBT+ rettigheter spesielt.

Kvinner i Brasil tar nå opp lån for å kunne reise til Argentina for å få utført lovlig abort. Tidligere dro de som hadde mulighet blant annet til USA. Det er enklere å dra til Argentina fordi det ikke er krav om visum, slik det er til USA. Dette viser nok en gang at muligheten til abort blir avhengig av økonomi, og trygghet og lovlig mulighet til abort blir et klassespørsmål og et fattigdomsspørsmål.


Det er utarbeidet en egen rapport som gir mer informasjon om situasjonen i Brasil. Les den fulle rapporten på engelsk her: Sexuality Policy Watch.

Publikasjoner

Stripes of Solidarity - SOS for Women's Rights

Last ned

Removing Barriers and Increasing Access to Sexual and Reproductive Health and Rights for Women in Latin America

Last ned

Removing Barriers: Improving Access to Women's and Girls' SRHR in Ethiopia and Kenya (2019-2021)

Last ned