Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Foto: Sidsel E. Aas

Norges arbeid

Norge er en sterk støttespiller for FNs Sikkerhetsrådsresolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet. Resolusjon 1325 og påfølgende resolusjoner har vært et viktig tema for både norske myndigheter og organisasjoner fra sivilsamfunnet, og de har samarbeidet tett for å få frem politikk på dette området.

Arbeidet med lanseringen av den norske handlingsplanen for FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 var en lang prosess. I utarbeidelsen av handlingsplanen spilte det sivile samfunn en viktig rolle, og i forkant av arbeidet ble blant annet Forum Norge 1325 opprettet i 2004. Forumet er et nettverk av ulike organisasjoner som fungerer som en pådriver overfor norske myndigheter for en offensiv og forpliktende gjennomføring av resolusjon 1325. Arbeidet i Forumet koordineres av FOKUS.

Handlingsplanen er utarbeidet av Utenriksdepartementet i samarbeid med Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.


For videre informasjon om arbeidet som er blitt gjort i Norge for resolusjon 1325 klikk videre i menyen til venstre. Menyen er delt mellom norske myndigheter og det norske sivilsamfunn.