Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

TagCloud

18.11.2011
  • 30.04.2013 Hushjelper uten arbeidstakerrettigheter Den siste tiden har det vært økt fokus på au-pairer og hushjelpenes situasjon. Verden over jobber de på luselønn og uten vanlige arbeidstakerrettigheter.
  • 28.05.2014 Nå er det vår tur! Kvinners rettigheter knyttet til seksualitet og reproduksjon har til nå vært utelatt fra den globale utviklingsagendaen. Spørsmålet er: Hvor lenge skal gubbene få herje?
  • 21.06.2013 Helsesektoren har lite kunnskap om vold mot kvinner, viser ny WHO rapport Verdenshelseorganisasjonens nye rapport viser en bekymrende høy forekomst av vold mot kvinner. Til tross for alvorlige helsekonsekvenser, avdekker rapporten manglende kunnskap og tiltak blant helsepersonalet.
  • 11.02.2013 FN innfører statistisk måling av vold mot kvinner Vold mot kvinner er det største hinderet for likestilling i et samfunn og det mest utbredte bruddet på kvinners menneskerettigheter, men regler for hvordan vold mot kvinner skal måles og hva som faktisk ligger i begrepet vold mot kvinner har vært fraværende. Nå innfører FN indikatorer som kan måle omfanget av vold i nære relasjoner
  • 25.09.2012 Fokus på vold mot kvinner og kvinners rettigheter under FNs generalforsamling I forbindelse med høynivåmøtene under FNs 67. generalforsamling denne uken, der hovedtema vil være rettssikkerhet, kommer UN Women med konkrete krav for å ansvarliggjøre verdens ledere i forhold til kvinners rettssikkerhet.
  • 24.05.2012 OECD anbefaler større satsning på likestillingstiltak Ved å minske kjønnsforskjellene innen utdanning, arbeidsliv og entreprenørskap vil det skapes nye kilder for økonomisk vekst som bidrar til bedre bruk av alles ferdigheter, slås det fast i en ny OECD-rapport som ble lansert på tirsdag.
  • 16.05.2012 Færre kvinner dør under svangerskap og fødsel Antall dødsfall i forbindelse med svangerskap og fødsel er nesten halvert i løpet av de siste 20 årene viser en ny rapport. I 1990 var tallet 543.000 mens det i 2010 hadde gått ned til 287.000. Allikevel dør fortsatt en kvinne hvert annet minutt av svangerskapsrelaterte komplikasjoner, noe som utgjør 800 kvinner om dagen. Det må fortsatt betydelig innsats til for å bekjempe mødredødeligheten.
  • 30.03.2012 Women in Politics 2011: Under en av fem parlamentarikere i verden er kvinner Under FNs kvinnekonferanse i Beijing slo man fast at målet er at det skal oppnås minst 30 prosent av kvinner i alle verdens parlament. En ny studie fra IPU og UN Women viser at det er langt igjen før målet er nådd.