Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

TagCloud

18.11.2011
 • 26.01.2015 UN Security Council Resolution 1325: How far have we come?
 • 17.08.2015 Gi kvinner like rettigheter Nok en gang har verdens ledere løftet kvinner og likestilling i taler og teori, uten å vise noen som helst vilje til å styrke dagens marginale satsning på kvinners økonomiske rettigheter.
 • 20.01.2015 Innspill til regjeringens post-2015 arbeid Norge må ivareta likestillingsperspektivet og inkludere seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter i post-2015-arbeidet, krever flere norske sivilsamfunnsaktører.
 • 10.12.2013 Joint statement: Human Rights for All Post-2015 A new joint statement, endorsed by FOKUS an 48 other leading human rights and development organizations, calls for human rights be placed at the core of the new development agenda.
 • 20.09.2013 Tillater vi tilbakeskritt i likestillingskampen? GLOBAL KVINNEKAMP: Kvinners og jenters rettigheter er under angrep flere steder i verden. Vil Norge fortsatt være en forkjemper for likestilling globalt med Erna Solbergs regjering?
 • 13.06.2013 Joint Statement: Human Rights for All Post-2015 A new joint statement, endorsed by 42 leading human rights and development organizations so far, calls for human rights be placed at the core of the new development agenda.
 • 02.12.2013 2nd December: Helen Clark In her keynote speech at #WPPOslo in November, Helen Clark, Administrator of the United Nations Development Programme (UNDP), addressed the effect of the global financial crisis on women. Clark also takes part in FOKUS' #16days campaign, and urges people to report violence against women.
 • 20.03.2015 Sivilt samfunn får fortsatt påvirke i FN Kvinneorganisasjoner får fortsatt mulighet til å påvirke fremtidige forhandlinger i FNs kvinnekommisjon.
 • 08.03.2015 Ta tida tilbake! Den internasjonale kvinnedagen markeres for hundrede gang i Norge. For hundrede gang marsjerer vi - og kvinner over hele verden - for likelønn, selvbestemmelse og frihet fra vold. Hvorfor kommer vi aldri i mål?
 • 03.02.2015 2015 – det store likestillingsåret Store internasjonale prosesser i 2015 gir muligheter for å sette kvinners rettigheter på dagsorden.
 • 02.02.2015 Økonomisk smart å styrke kvinneledede bedrifter Hvordan kan vi sikre at kvinner som driver småskala-bedrifter øker sin omsetning, slik at de blir mer økonomisk uavhengige?
 • 15.01.2015 Kampanjen action/2015 krever handling I dag, den 15. januar, møtte 15 femtenåringer Erna Solberg. På 15 minutter skulle de overbevise henne om hva som bør være utfallet av de to viktige FN-toppmøtene i 2015.
 • 31.10.2014 GENÈVE: FN-konferanse om Beijing +20 Neste uke skal FOKUS delta på en FN-konferanse (UN ECE) i Genève, hvor de europeiske statene skal rapportere på hvordan de har implementert handlingsplanen fra FNs Kvinnekonferanse i Beijing.
 • 24.09.2014 Forestill deg det! «Land med høy grad av likestilling har større økonomisk vekst. Selskaper med flere kvinner i styrene har høyere avkastning. Parlamenter med flere kvinner vurderer et bredere spekter av problemstillinger og vedtar mer lovgivning innenfor helse, utdanning, anti-diskriminering og barnebidrag. Fredsavtaler forhandlet fram av kvinnelige og mannlige forhandlerne varer lenger og er mer stabile.»
 • 12.06.2014 Matcher du fem millioner pund, Brende? Storbritannias utenriksminister William Hague kunngjorde tirsdag at den britiske regjeringen gir fem millioner pund til FN-fondet som bekjemper vold mot kvinner. «Matcher du denne summen, Brende?» spurte Gro Lindstad den norske utenriksministeren om, da de møttes på onsdag.
 • 28.05.2014 Nå er det vår tur! Kvinners rettigheter knyttet til seksualitet og reproduksjon har til nå vært utelatt fra den globale utviklingsagendaen. Spørsmålet er: Hvor lenge skal gubbene få herje?
 • 23.05.2014 Empowering Women – Empowering Humanity: Picture It! Likestillingskonferansen i Beijing i 1995 la grunnlaget for mange av rettighetene som kvinner kan nyte godt av i dag. Men til tross for fremskritt har det skjedd for lite på 20 år. Kampanjen Beijing +20 skal på ny sette likestilling på den politiske dagsorden.
 • 10.04.2014 FN-topp kommer til Nordisk Forum Phumzile Mlambo-Ngcuka, leder i UN Women, bekrefter at hun kommer til Sverige i juni for å delta på konferansen Nordisk Forum.
 • 28.03.2014 Blogg: To intense uker i New York for kvinners rettigheter Vi trenger store, modige steg fremover for å oppnå likestilling – FNs Kvinnekommisjon beveger seg fremdeles med museskritt. Slutterklæringen fra FNs Kvinnekommisjon slår fast at kvinner og likestilling aldri fikk tilstrekkelig plass eller oppmerksomhet i FNs tusenårsmål, og at dette er en av grunnene til at målene ikke kommer til å bli oppnådd innen fristen.
 • 22.03.2014 CSW-sluttdokument vedtatt i FN ved midnatt Ti minutter før midnatt fredag kveld ble sluttdokumentet fra FNs kvinnekonvensjon vedtatt av medlemslandene. Se høydepunktene og Twitter-stormen fra den siste forhandlingsdagen her.
 • 21.03.2014 Blogg: Aksjonerer for kvinners rettigheter i FN Aktivister fra hele verden okkuperer korridorene utenfor forhandlingsrommet i FN. Gjennom sosiale medier, lobbyvirksomhet, lukkede møter, protester og pressemeldinger forsøker de å påvirke utfallet av FNs kvinnekommisjon. Men ved siden av sitter også den konservative opposisjonen.
 • 20.03.2014 Sterkt innlegg om LHBT i FNs generalforsamling Mer enn 75 organisasjoner fra over 30 land, FOKUS inkludert, signerte uttalelsen som lobbygruppen for seksuelle minoriteter fremmet i generalforsamlingen i FN i dag.
 • 17.03.2014 Blogg: Sivilsamfunnet må veilede FN Styrking av kvinners rettigheter er nøkkelen til å nå tusenårsmålene. Nå må FN lytte til kvinnene når nye utviklingsmål skal defineres.
 • 12.03.2014 Høydepunkter fra FNs kvinnekommisjon dag 1 og 2 Følg FNs kvinnekommisjon på sosiale media.
 • 10.03.2014 Oppgjør med verdens satsing på likestilling Tusenvis er samlet i New York for å gjøre opp status for kvinners rettigheter og likestilling. I løpet av to uker skal FNs medlemsland bli enige om veien videre. Tøffe diskusjoner venter.
 • 20.02.2014 Hva bør Norge prioritere under FNs Kvinnekommisjon i mars? I mars samles representanter fra FNs medlemsland og sivilt samfunn i New York for å diskutere tusenårsmålenes likestillingsperspektiv. Det er oppnådd gode resultater på flere av målene, men verden har kommet til kort der gjelder kvinner og likestilling. FOKUS har samlet norsk sivilsamfunns synspunkter på hva som må gjøres.
 • 22.01.2014 Når vi tusenårsmålene? FNs nyeste rapport om tusenårsmålene viser god fremgang på mange områder, men de fleste målene som ble satt i år 2000 vil ikke bli oppnådd i tide.
 • 16.01.2014 Hvordan blir kvinners rettigheter ivaretatt i tusenårsmålene? På 90-tallet ble det gjort store framskritt for anerkjennelsen av kvinners rettigheter internasjonalt. Tusenårsmålene derimot har ikke bidratt stort på dette feltet.
 • 28.10.2013 Post-2015: Summary Report
 • 24.09.2013 Historisk Høynivåmøte om personer med nedsatt funksjonsevne i FN Personer med nedsatt funksjonsevne må inkluderes i fremtidens utviklingsmål etter 2015. Dette ble verdens ledere enige om i går under et høynivåmøte under FNs generalforsamling, hvor de forpliktet seg til å jobbe sammen for å forbedre og fremme inkluderingen av funksjonshemmede i utviklingspolitikken.
 • 18.09.2013 Norges prioriteringer under FNs 68. generalforsamling FNs generalforsamling åpnes for 68. gang. Kvinners rettigheter og likestilling er ett av Norges mest prioriterte temaer for sesjonen, og planen er å bygge allianser med likesinnede
 • 11.09.2013 Jenter og kvinners skjebne ligger på forhandlingsbordet Strategisk samarbeid blir avgjørende for å sette rettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse på dagsorden i et nytt rammeverk for utvikling
 • 04.09.2013 Sexual and Reproductive Health and Rights in Post-2015 Seminar 10. september, kl.09.00-10.30 på Kulturhuset, Youngstorget 3
 • 02.07.2013 UN WOMEN lanserer standpunkt for post-2015 FNs kvinneorganisasjon, UN Women, presiserer i et notat at likestilling og kvinners rettigheter må bli et eget bærekraftmål etter år 2015
 • 26.06.2013 SRHR-nettverket krever fokus på likestilling i nye bærekraftsmål I et brev fra det norske nettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, oppfordres norske FN-organisasjoner til økt mobilisering for at likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) blir et overordnet og gjennomgående tema for bærekraftsmålene som skal erstatte tusenårsmålene
 • 19.06.2013 Kvinner og likestilling som del av fremtiden UN Women´s Deputy Executive Director John Hendra løfter behov for klare mål og gjennomgående inkludering av kvinner og likestilling når FNs medlemsland skal diskutere seg frem til hva som skal etterfølge FNs Tusenårsmål.
 • 12.06.2013 Op-ed: A Global Goal on Gender Equality, Women’s Rights and Women’s Empowerment From the sidelines to the centre
 • 05.02.2013 Nye grep for kvinners rettigheter på NORDISK FORUM i 2014 Den 12.-15. juni neste år samles Nordisk Forum i Malmø. Forumet har fått tittelen «New Action on Women’s Rights». Målet er at minst 15 000 deltakere - aktivister, organisasjoner, politikere og andre aktører fra hele Norden - skal lykkes i å legge planer for hvordan man kan få et likestilt samfunn hvor kvinner har fulle menneskerettigheter i Norden, Europa og internasjonalt.