Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

TagCloud

18.11.2011
 • 30.04.2013 Hushjelper uten arbeidstakerrettigheter Den siste tiden har det vært økt fokus på au-pairer og hushjelpenes situasjon. Verden over jobber de på luselønn og uten vanlige arbeidstakerrettigheter.
 • 29.03.2017 Kunsten å velge riktig side-arrangement En liten historie om forvirring, valgets kval og engasjement på Kvinnekommisjonen (CSW) 2017.
 • 27.03.2017 Ikke et valg- ikke arbeid FNs kvinnekommisjon er en arene for kampen mot prostitusjon og handel med kvinner. Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet skriver om sitt opphold i New York.
 • 27.03.2017 Vold stenger dører til arbeidslivet Vold mot kvinner må bekjempes for å fremme kvinners økonomiske rettigheter, skriver Lone Alice Johansen. Hun deltok på FNs kvinnekommisjonsmøte i New York.
 • 13.03.2017 CSW61: Kvinner i et arbeidsliv i endring Kvinners økonomiske utvikling i en arbeidsverden i endring er tema for årets kvinnekommisjonsmøte i New York fra 13. til 24. mars.
 • 10.02.2017 Krever betingelser for bistandspenger Leder av ugandisk kvinneorganisasjon oppfordrer norske myndigheter til å stille krav om likestilling når de gir ut bistandspenger.
 • 15.08.2016 FOKUS Sri Lanka urging CEDAW committee to hold government accountable On July 25th, FOKUS Country Director in Sri Lanka Shyamala Gomez urged the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) to include issues faced by female heads of households in their examination of Sri Lanka
 • 06.06.2016 Are Central Asian women guaranteed labour rights? Although the instrument is there, there is a lack of regional bodies in charge of human rights in Central Asia. What are the consequences for women’s working rights?
 • 21.10.2014 Nytt grunnlovsforslag i Tanzania: En seier for kvinners rettigheter Forslaget til ny grunnlov i Tanzania er nå ferdig utarbeidet, og godkjent av landets parlament. Grunnlovsforslaget har som mål å bekjempe all diskriminering i landet, og inneholder en rekke forslag for å styrke kvinners menneskerettigheter
 • 28.03.2014 Blogg: To intense uker i New York for kvinners rettigheter Vi trenger store, modige steg fremover for å oppnå likestilling – FNs Kvinnekommisjon beveger seg fremdeles med museskritt. Slutterklæringen fra FNs Kvinnekommisjon slår fast at kvinner og likestilling aldri fikk tilstrekkelig plass eller oppmerksomhet i FNs tusenårsmål, og at dette er en av grunnene til at målene ikke kommer til å bli oppnådd innen fristen.
 • 10.03.2014 Oppgjør med verdens satsing på likestilling Tusenvis er samlet i New York for å gjøre opp status for kvinners rettigheter og likestilling. I løpet av to uker skal FNs medlemsland bli enige om veien videre. Tøffe diskusjoner venter.
 • 21.11.2013 The Woman Who Reduced Impunity in Guatemala Guatemala’s first female attorney general, Claudia Paz y Paz, has managed to reduce impunity in a country where most violent crimes, especially violence against women, go unsolved. Paz y Paz is the former director of the Institute for Comparative Studies in Criminal Law, funded by FOKUS and JURK 2005-2009. Read about the woman who managed to reduce impunity in one of the world’s most violent countries.
 • 08.11.2013 Colombia må gjøre mer for å fremme kvinners rettigheter FNs kvinnekomité er ikke fornøyd med den Colombianske regjeringens implementering av lover for å bekjempe diskriminering av kvinner og kommer med en rekke anbefalinger til om tiltak regjeringen bør iverksette for å overholde sine forpliktelser til FNs kvinnekonvensjon CEDAW).
 • 02.10.2013 Dystre tall for colombianske kvinner Colombianske kvinner opplever vold, fattigdom og diskriminering uten at staten gjør nok for å motvirke dette, hevder en allianse bestående av over 30 kvinneorganisasjoner og nettverk
 • 11.07.2013 Afghanske myndigheter i FN-høring Det er ti år siden Afghanistan ratifiserte FNs kvinnekonvensjon. Flere tiltak for å sikre kvinners rettigheter er iverksatt, men målene er langt i fra realisert. Nå må myndighetene svare for seg om hvordan de lever opp til forpliktelsene sine.
 • 14.03.2013 FOKUS taler til FNs kvinnekommisjon Som en av nitten sivilsamfunnsorganisasjoner ble FOKUS valgt ut til å holde muntlig innlegg under plenumsdebatten i FNs Kvinnekommisjon. Les hele talen her
 • 12.03.2013 Kvinner, kvoter og konvensjon: Menneskerettighetsuka Til tross for formell stemmerett er kvinners politiske deltakelse langt lavere enn menns. I følge Helga Hernes, seniorrådgiver ved PRIO, er forestillingen om at vi i Norden har oppnådd likestilling er en villfarelse.
 • 19.02.2013 Sør-Sudans kvinner krever representasjon Afrikas yngste selvstendige nasjon, Sør-Sudan, arbeider med å få på plass en nasjonal handlingsplan for FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 (SR 1325) om kvinner, fred og sikkerhet. Allerede i startfasen av arbeidet har prosessen høstet massiv kritikk fra flere kvinneorganisasjoner i landet.
 • 04.02.2013 CSW – hva er det? I mars samles representanter fra FNs medlemsland og sivilt samfunn i New York for å sette globale mål for hvordan vold mot kvinner kan forhindres og hvordan voldsofre kan støttes. Konferansen i 2013 er den 57. i rekken siden FNs Kvinnekommisjon ble stiftet i 1946
 • 30.08.2012 FNs Kvinnekomite avslutter sin 52. sesjon Komiteen kritiserer New Zealands forbud mot abort, og ber Indonesia umiddelbart stanse praksisen som gir helsepersonell mulighet til å utføre kjønnslemlestelse.
 • 08.03.2012 Er vi ikke så likestilte likevel? Denne uken kom FNs Kvinnekomité med sine anbefalinger til norske myndigheter etter at Norge hadde avgitt sin 8. periodiske rapport i forhold til FNs Kvinnekonvensjon (CEDAW). Anbefalingene og rapporten de kommer med viser at likestillingen ikke er kommet så langt som norske myndigheter ofte liker å fortelle, og at det er store utfordringer som det må tas tak i.
 • 17.02.2012 Lysbakken innrømmer likestillingsutfordringer Statsråd Audun Lysbakken innrømmet torsdag under høringen i Genève om Norges rapport på FNs kvinnekonvensjon, at det er store utfordringer for å oppnå likestilling i Norge og at det bør tas i bruk langt sterkere virkemidler.
 • 16.02.2012 Kjønnsblinde verdensmestere I dag skal Norge høres i FNs kvinnekommisjon (CEDAW) i Geneve. Til tross for at Norge anses som et av verdens mest likestilte land, har det kommet kritiske spørsmål fra kvinnekommisjonen i forkant av høringen. Flere av dem er knyttet til vold mot kvinner. Norge topper statistikken i Europa over drap begått i nære relasjoner. FNs menneskerettighetskomite har også uttrykt bekymring over det høye antallet voldtekter i Norge.
 • 14.02.2012 Store utfordringer for Norge Medlemmer av CEDAW komiteen uttrykte overraskelse over at Norge som et foregangsland, fortsatt har så store utfordringer i forhold til oppfyllelsen av CEDAW (FNs Kvinnekonvensjon).
 • 13.02.2012 Skyggerapporten lagt frem i dag Torsdag 16. februar skal Norge høres i FNs kvinnekommisjon i Genève. Norge skal for åttende gang rapportere om implementeringen av CEDAW, konvensjonen for eliminering av all diskriminering mot kvinner. 13. februar la organisasjoner fra det sivile samfunnet frem sin egen skyggerapport til den offisielle norske rapporten.
 • 15.08.2016 FOKUS Sri Lanka urging CEDAW committee to hold government accountable On July 25th, FOKUS Country Director in Sri Lanka Shyamala Gomez urged the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) to include issues faced by female heads of households in their examination of Sri Lanka