Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

TagCloud

18.11.2011
 • 27.03.2017 Ikke et valg- ikke arbeid FNs kvinnekommisjon er en arene for kampen mot prostitusjon og handel med kvinner. Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet skriver om sitt opphold i New York.
 • 27.03.2017 Vold stenger dører til arbeidslivet Vold mot kvinner må bekjempes for å fremme kvinners økonomiske rettigheter, skriver Lone Alice Johansen. Hun deltok på FNs kvinnekommisjonsmøte i New York.
 • 24.03.2017 Buss på avveie i New York I år er konservative kristne grupper og hatgrupper sterkere til stede enn på lenge, under FNs kvinnekommisjon. Det har fått flere organisasjoner til å protestere.
 • 22.03.2017 Det må satses på «resten av livet»! Tema for årets Kvinnekommisjon er helt på sin plass når vi nå er inne i det andre året med FNs nye bærekraftsmål. Det skriver Gro Lindstad i siste nummer av iFOKUS.
 • 13.03.2017 CSW61: Kvinner i et arbeidsliv i endring Kvinners økonomiske utvikling i en arbeidsverden i endring er tema for årets kvinnekommisjonsmøte i New York fra 13. til 24. mars.
 • 10.02.2017 Krever betingelser for bistandspenger Leder av ugandisk kvinneorganisasjon oppfordrer norske myndigheter til å stille krav om likestilling når de gir ut bistandspenger.
 • 21.03.2016 Nettet snører seg Cyber-trusler, sexting og ufrivillig pornografi skaper innskrenkninger for kvinners liv og handlefrihet, skriver Margunn Bjørnholt. Lederen i Norsk kvinnesaksforening har skrevet blogginnlegg fra FNs kvinneforum.
 • 19.03.2016 På tide med forandring Nå er det på tide å jobbe sammen for å skape et bedre samfunn, skriver Sada Sahal fra Somalisk kvinnegruppe i sitt blogginnlegg om FNs kvinnekommisjon.
 • 18.03.2016 Er bærekraftsmålene godt nytt for kvinners rettigheter? FNs bærekraftsmål er et av temaene på FNs kvinnekommisjon. Styreleder i FOKUS Elin Cecilie Ranum er redd at det blir mer ord enn handling, skriver hun i sitt blogginnlegg.
 • 18.03.2016 Kvinner får bare smuler fra olje og gassutviklingen Vi trenger lover og politikk som fremhever kvinners rettigheter for at olje- og gassindustrien kan bli positivt for kvinners utvikling, mener Eunice Musiime om utvinningsindustrien i Øst-Afrika.
 • 18.03.2016 Høy utbredelse av vold mot urfolkskvinner Vold og overgrep er seg selv helt uakseptabelt, men at det er påvist en forskjell mellom samer og etniske norske er noe som må tas på alvor, påpeker Sametingspresident Ailli Keskitalo.
 • 17.03.2016 Kvinner setter dagsorden hos FN i New York Et mangfold av kvinneaktivister fra hele verden gjør FNs kvinnekommisjon til en spennende og viktig møteplass, ifølge Torill Nustad i Kvinnefronten. Les hennes blogginnlegg om konferansen i New York.
 • 17.03.2016 Imponert over sivilt samfunn på FNs kvinneforum FNs kvinneforum er verdens største samling av engasjerte damer – og noen svært få menn. Generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening er mest imponert over deltakerne, skriver hun i sitt blogginnlegg.
 • 11.03.2016 Bærekraftig utvikling på agendaen i FNs kvinnekommisjon Mandag 14. mars åpner FNs årlige kvinnekonferanse i New York. Da samles representanter fra FNs medlemsland og sivilt samfunn for å diskutere retningen for global satsing på kvinners rettigheter og likestilling.
 • 25.03.2015 Blogg: Flyktet fra omskjæring Betty fra Kenya nektet å la seg omskjære. For å unnslippe måtte hun flykte fra landsbyen sin, fra familie og venner, skriver Ayaan Ali i sin blogg fra FNs kvinnkommisjon.
 • 20.03.2015 Sivilt samfunn får fortsatt påvirke i FN Kvinneorganisasjoner får fortsatt mulighet til å påvirke fremtidige forhandlinger i FNs kvinnekommisjon.
 • 20.03.2015 Svak og unnvikende FN-erklæring om kvinners rettigheter Den politiske erklæringen om kvinners rettigheter og likestilling som FNs medlemsland nylig vedtok, er svak og unnvikende, mener hundrevis av kvinneorganisasjoner.
 • 18.03.2015 Blogg: Hadde sjumilsstøvler fantes, hadde vi tatt dem på nå Fem dager på FNs 59 kvinnekommisjon gir mange inntrykk. Margrethe Tingstad, leder for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), var i New York på FOKUS-stipend. Her blogger hun om sine opplevelser.
 • 12.03.2015 Blogg: Eventyret i New York FNs kvinnekommisjon byr på sterke opplevelser og et fellesskap jeg aldri har opplevd før, skriver Line Karlsvik, som er på FNs kvinnekommisjon med FOKUS.
 • 08.03.2015 Ta tida tilbake! Den internasjonale kvinnedagen markeres for hundrede gang i Norge. For hundrede gang marsjerer vi - og kvinner over hele verden - for likelønn, selvbestemmelse og frihet fra vold. Hvorfor kommer vi aldri i mål?
 • 07.03.2015 El movimiento de mujeres teme un fracaso político en la Comisión de la Mujer El movimiento de mujeres protesta contra la declaración política sin dientes en la ONU.
 • 05.03.2015 Oppgjørets time Det er duket for årets kvinnekommisjon i FN. Der skal 20 år med likestillingsarbeid evalueres, og fremtiden skal diskuteres. Rekordmange deltakere fra sivilt samfunn er påmeldt, men ironisk nok får de mindre påvirkningsmulighet enn noen gang.
 • 04.03.2015 Kvinnebevegelsen frykter politisk svikt på CSW Kvinnebevegelsen protesterer mot tannløs politisk erklæring i FN.
 • 03.02.2015 2015 – det store likestillingsåret Store internasjonale prosesser i 2015 gir muligheter for å sette kvinners rettigheter på dagsorden.
 • 31.10.2014 GENÈVE: FN-konferanse om Beijing +20 Neste uke skal FOKUS delta på en FN-konferanse (UN ECE) i Genève, hvor de europeiske statene skal rapportere på hvordan de har implementert handlingsplanen fra FNs Kvinnekonferanse i Beijing.
 • 28.03.2014 Blogg: To intense uker i New York for kvinners rettigheter Vi trenger store, modige steg fremover for å oppnå likestilling – FNs Kvinnekommisjon beveger seg fremdeles med museskritt. Slutterklæringen fra FNs Kvinnekommisjon slår fast at kvinner og likestilling aldri fikk tilstrekkelig plass eller oppmerksomhet i FNs tusenårsmål, og at dette er en av grunnene til at målene ikke kommer til å bli oppnådd innen fristen.
 • 22.03.2014 PRESSEMELDING: FN etterlyser økt innsats for styrking av kvinners rettigheter NEW YORK – Etter to uker med forhandlinger har FNs medlemsland kommet til enighet om at satsing på kvinners rettigheter er nødvendig for å oppnå bærekraftig utvikling.
 • 22.03.2014 CSW-sluttdokument vedtatt i FN ved midnatt Ti minutter før midnatt fredag kveld ble sluttdokumentet fra FNs kvinnekonvensjon vedtatt av medlemslandene. Se høydepunktene og Twitter-stormen fra den siste forhandlingsdagen her.
 • 21.03.2014 Blogg: Aksjonerer for kvinners rettigheter i FN Aktivister fra hele verden okkuperer korridorene utenfor forhandlingsrommet i FN. Gjennom sosiale medier, lobbyvirksomhet, lukkede møter, protester og pressemeldinger forsøker de å påvirke utfallet av FNs kvinnekommisjon. Men ved siden av sitter også den konservative opposisjonen.
 • 20.03.2014 Sterkt innlegg om LHBT i FNs generalforsamling Mer enn 75 organisasjoner fra over 30 land, FOKUS inkludert, signerte uttalelsen som lobbygruppen for seksuelle minoriteter fremmet i generalforsamlingen i FN i dag.
 • 20.03.2014 Blog: Safeguarding women, peace and security in Afghanistan In order to secure women’s rights, new development goals must include conflict prevention.
 • 17.03.2014 Blogg: Universell skolegang innen 2020? Utfordringer for afghanske jenter Det er viktig å satse på utdanning for jenter, men det er like viktig at de har mulighet for å få arbeid etterpå. Jordmorutdanning i Afghanistan bidrar både til utdanning og arbeidsplasser for kvinner
 • 17.03.2014 Blogg: Sivilsamfunnet må veilede FN Styrking av kvinners rettigheter er nøkkelen til å nå tusenårsmålene. Nå må FN lytte til kvinnene når nye utviklingsmål skal defineres.
 • 15.03.2014 Blogg: Vi vil alle det samme De mange inntrykkene fra FNs Kvinnekommisjon (CSW) begynner å sige inn. Engasjementet er stort fra alle verdensdelene. En får inntrykk av at vi er en unison gruppe som alle vil det samme.
 • 14.03.2014 Stor interesse for Nordisk Forum på FNs Kvinnekommisjon Fire nordiske ministre med ansvar for likestilling, samt statssekretær Hans Brattskar fra Norge, deltok på Nordisk Forums arrangement under FNs Kvinnekommisjon her i New York. «What do the Nordic countries have to say about women’s rights in the post 2015 agenda?” var tema for møtet som samlet fullt hus.
 • 14.03.2014 Blogg: Høye dødstall blant gravide urfolkskvinner i Guatemala Det er ofte land i Afrika og Asia som trekkes frem når det snakkes om høye dødstall blant kvinner som følge av komplikasjoner knyttet til svangerskap, fødsel og abort, men også Latin Amerika har en høy svangerskapsrelatert dødelighetsrate.
 • 13.03.2014 Blogg: WOW! Førsteinntrykk fra CSW, New York Wow! For første gang på FNs kvinnekonferanse (CSW), og for første gang i New York. CSW er et kjempestort arrangement og inntrykkene er store på alle plan.
 • 13.03.2014 Blogg: «Kjerringer» mot strømmen Å være en religiøs progressiv aktør i FN-systemet kan sammenlignes med å gå mot strømmen. Kreftene som kjemper imot og står på sitt er mange og sterke. Uavhengig av hvilken Gud man har på sin side er det derfor viktig å forene seg, samarbeide og skape koalisjon - spesielt på tvers av trosretninger og landegrenser.
 • 13.03.2014 Caroline Midttun Rostrup Caroline Midttun Rostrup (22) er en av de norske FOKUS-stipendiatene under årets CSW. Rostrup representerer KFUK-KFUM Global (Norwegian YWCA-YMCA)
 • 12.03.2014 58th session of the Commission on the status of women kicks off in New York "Unless all dimensions of gender equality are addressed, progress will not be made for women and for all of society, which is why gender mainstreaming is important," says UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka
 • 10.03.2014 Oppgjør med verdens satsing på likestilling Tusenvis er samlet i New York for å gjøre opp status for kvinners rettigheter og likestilling. I løpet av to uker skal FNs medlemsland bli enige om veien videre. Tøffe diskusjoner venter.
 • 29.01.2014 Lover fokus på fattigdomsbekjempelse og likestilling Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne lover å fokusere på fattigdomsbekjempelse i et likestillingsperspektiv
 • 16.01.2014 Hvordan blir kvinners rettigheter ivaretatt i tusenårsmålene? På 90-tallet ble det gjort store framskritt for anerkjennelsen av kvinners rettigheter internasjonalt. Tusenårsmålene derimot har ikke bidratt stort på dette feltet.
 • 11.04.2013 Vold med promille Opp mot 80 prosent av volden kvinner utsettes for i verden er relatert til alkohol. Likevel er temaet nesten fraværende når vold diskuteres. Alkoholindustrien jobber ufortrødent videre som en av de største annonsørene, og ikke minst med svært sexistisk markedsføring.
 • 15.03.2013 Violence against some women is not arbitrary All women are at risk of violence, but some women are more at risk than others
 • 15.03.2013 Hvordan holde stater ansvarlige for vold mot kvinner? De fleste land har ratifisert FNs Kvinnekonvensjon, men menneskerettighetene brytes fortsatt, og konvensjonens komité står uten myndighet til å sanksjonere. FNs Menneskerettighetsråd er en instans som kanskje kan holde stater ansvarlige for menneskerettighetsbrudd. Sivilt samfunn må bidra til at Menneskerettighetsrådet ivaretar kjønnsperspektivet.
 • 14.03.2013 FOKUS taler til FNs kvinnekommisjon Som en av nitten sivilsamfunnsorganisasjoner ble FOKUS valgt ut til å holde muntlig innlegg under plenumsdebatten i FNs Kvinnekommisjon. Les hele talen her
 • 14.03.2013 Ulmebrann i FNs hovedkvarter i New York Hvis vi tillater at de får leve i frihet vil konsekvensene bli alvorlige. Da vil vi også måtte gi dem stemmerett, og hva vil så bli det neste? Stemmerett for kvinner?
 • 13.03.2013 Betsy She is twenty two years old and from the Bronx in New York. She radiated an inner beauty that came from suffering and realization. I heard her speak at a session yesterday at the CSW. While Betsy’s co panelist spoke on ‘breast ironing’ in Cameroon where breasts of little girls are pressed down to de feminize them and make them look unattractive, Betsy’s quietly told story shocked and affected the participants to the core.
 • 12.03.2013 The First and Second Day The CSW began with many bangs. It was a crazy first day.
 • 08.03.2013 Impunity as the norm Halfway into the first week of this year's CSW, I notice two recurring themes. One is the importance of engaging men and boys in the eradication of violence against women, and the other the need to end impunity for these crimes.
 • 06.03.2013 Norge er ikke et likestillingsparadis Barne-, likestillings og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen traff spikeren på hodet under FOKUS og Likestilling- og diskrimineringsombudets seminar i New York. Det er langt igjen til likestilling i Norge også, hevdet Thorkildsen.
 • 06.03.2013 CSW: Norges hovedinnlegg under generaldebatten Les innlegget som Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen holdt under FNs kvinnekommisjon
 • 06.03.2013 Mikro strategier på makronivå Da har det 57. møte i FNs kvinnekommisjon i New York starta.
 • 27.02.2013 Klimaendringene øker vold mot kvinner Klimaendringer og naturkatastrofer påvirker kvinners hverdag på andre måter enn menns og er med på å øke volden mot kvinner. Hvis vi skal bekjempe vold mot kvinner, må kvinner inn i nøkkelposisjoner i viktige fora hvor klima diskuteres, for det er de som sitter med den mest verdifulle kunnskapen om denne tematikken.
 • 26.02.2013 Vold må forebygges, ikke bare behandles Bekjempelse av vold mot kvinner krever innsats før volden skjer og ikke kun som respons på volden som allerede har funnet sted. Det er ett av poengene i FNs Generalsekretærs rapport til FNs Kvinnekommisjon om forebygging av vold mot kvinner.
 • 25.02.2013 Oransje innspurt på CSW Den 25. februar er siste Orange Day før konferansen for FNs Kvinnekommisjon åpner i New York. Om en uke samles FNs medlemsland og sivilt samfunn fra hele verden for å diskutere strategier for å få slutt på vold mot kvinner og jenter
 • 18.02.2013 Violence against women in Sri Lanka Dilanthi got into the bus and looked around fearfully, wondering where to sit. She notices two empty seats at the back and goes towards it. She sits down hoping no one will sit next to her. An elderly man in his fifties sees the empty seat next to her and makes his way towards it. He grins lecherously at Dilanthi and sits down with his shoulder brushing against her. A few minutes later, the man reaches down to his leg and briefly touches Dilanthi’s knee.
 • 07.02.2013 Det handler ikke om religion, men om makt Menneskerettighetene slik vi kjenner dem er truet. Konservative allianser går inn for å svekke kvinners rettigheter, men konflikten de fremmer er oppdiktet
 • 05.02.2013 Nye grep for kvinners rettigheter på NORDISK FORUM i 2014 Den 12.-15. juni neste år samles Nordisk Forum i Malmø. Forumet har fått tittelen «New Action on Women’s Rights». Målet er at minst 15 000 deltakere - aktivister, organisasjoner, politikere og andre aktører fra hele Norden - skal lykkes i å legge planer for hvordan man kan få et likestilt samfunn hvor kvinner har fulle menneskerettigheter i Norden, Europa og internasjonalt.
 • 04.02.2013 CSW – hva er det? I mars samles representanter fra FNs medlemsland og sivilt samfunn i New York for å sette globale mål for hvordan vold mot kvinner kan forhindres og hvordan voldsofre kan støttes. Konferansen i 2013 er den 57. i rekken siden FNs Kvinnekommisjon ble stiftet i 1946
 • 16.04.2012 Håp om endring – Enmas historie For syv år siden ble hverdagen til 24 årige Enma Reyes fra Guatemala forandret. Hun bestemte seg for å organisere seg i ungdomsorganisasjonen Mojomayas for å kjempe for mayaungdommers rettigheter og bevaring av naturen. Dette ble et valg som forandret livet hennes.
 • 12.03.2012 FNs kvinnekommisjon vedtar seks resolusjoner - Klarte ikke å komme til enighet om et sluttdokument.
 • 07.03.2012 Støtte i FN til ideen om et globalt grønt fond for kvinner FOKUS fikk full støtte til sitt forslag om å opprette et globalt grønn fond for kvinner i utviklingsland av President Mary Robinson, Mary Robinson Foundation og Under Secretary General og Executive Director Michelle Bachelet, UN Women, under et møte i FN om «Rural Women, Climate Change and Access to Energy».
 • 05.03.2012 Klimaendringene dreper folket vårt! -Tidligere hadde vi mat vi produserte selv og levde av. Vi så på oss selv som rike, nå er alt endret. Hvis klimaendringene fortsetter, tviler jeg på at neste generasjon i landsbyen min vil leve videre, sier Constance Okkolet fra østlige Uganda.
 • 05.03.2012 Kvinner på landsbygda og retten til vatn Tilgang til drikkevatn der folk bur, er både ein menneskerett og eit viktig likestillingstiltak. Under CSW i New York organiserte Isis international seminar om kvinner på landsbygda sin rett til vatn
 • 01.03.2012 Forhandlingsbordet må bli fysisk tilgjengelig I følge Verdens Helseorganisasjon har en milliard av verdens befolkning funksjonsnedsettelser. Over halvparten av disse er kvinner. 99 prosent av voksne funksjonshemmede kvinner kan ikke lese og skrive, opplyser FNs Utviklingsprogram. På CSW er de nesten usynlige.
 • 02.03.2012 "Without supply, there would be no demand" ”Prostitusjon er ikke sex-arbeid, prostitusjon er vold mot kvinner” sier Jean Enriquez fra Coalition Against Trafficking in Women (CATW). Hun er med og arrangerer konferansen ”Rural Supply/UrbanDemand: How Male Buyers Drive the Global Sex Industry” på FN´s kvinnekonferanse i New York.
 • 02.03.2012 Rurale kvinner i frontlinjen for en bærekraftig utvikling fram mot Rio + 20 Rurale kvinners deltakelse ergrunnleggende for å skape bærekraftig utvikling. Dette budskapet går igjen under FNs Kvinnekommisjons møte. Utfordringen er å fylle det med innhold og komme fram til praktiske tiltak som fremmer kvinners deltakelse der beslutninger tas.
 • 02.03.2012 Hur stark är kvinnorörelsen i arabvärlden post-revolution? Den arabiska våren har ingen kunnat undgå. Efter år av förtryck under stränga regimer fick folket nog och intog gatorna. Massprotester och demonstrationer startade i Tunisien och spred sig som en löpeld till Egypten, Jemen, Syrien, Libyen, Bahrain och Algeriet och vände upp och ner på hela det politiska klimatet. Men, det unika med dessa revolutioner är att de inte bara har blickat fram mot demokrati, det har också blivit symbol för en stark kvinnorörelse.
 • 01.03.2012 Likestilling en forutsetning for bærekraftig utvikling Statssekretær Ingrid Fiskaa holdt i går Norges innlegg under FNs Kvinnekommisjons møte i New York, hvor over 3000 representanter fra myndigheter og kvinneorganisasjoner fra hele verden er samlet denne uken.
 • 29.02.2012 Kampen mot omskjering av kvinner er kampen for samfunnsutvikling Bygdeutvikling og helsespørsmål er to sider av same sak. I fleire afrikanske land er omskjering av unge jenter framleis ein praksis som hindrar utvikling og fører til store helseproblem.
 • 29.02.2012 Det revolutionära med kvinnor i media Under andra dagen på FN's Kvinnokonferens så arrangerade Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice ett event med titeln: Women, Media, Revolution: Amplifying Voices of Women Living on and Reporting from the Frontlines. Som självständig journalist i en feministisk NGO - så var det självklart för Radiorakel att ta turen inom detta.
 • 28.02.2012 Kvinners landrettigheter – en ubrukt ressurs Kvinners landrettigheter er under press fra både internasjonale selskaper og machokultur og flere steder i verden krever kampen for rettigheter liv. Samtidig kan landrettigheter for kvinner redde liv.
 • 17.01.2012 Kontaktkonferansen 2012 Stå vakt for vår jord, stå vakt og la flammene brenne, sang Anita Skorgan så treffende under åpningen av Kontaktkonferansen 2012. Det var nemlig moder jord som var i fokus på årets kontaktkonferanse, som samlet rundt 100 deltakere. Bærekraftig utvikling og matsikkerhet i et rettighetsperspektiv var tema for de to paneldebattene.