Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

TagCloud

18.11.2011
 • 22.10.2015 Kvinner berøres av internasjonal klimapolitikk I klimaarbeidet må kvinners roller anerkjennes som både berørte klimapolitikk og aktører. Dette påpeker FOKUS i sitt høringsnotat til Energi- og miljøkomiteen i forbindelse med behandlingen av forslaget til statsbudsjettet for 2016.
 • 20.10.2015 Etterlyser tydeligere kvinneprofil i statsbudsjettet Næringsutvikling og klima må få en tydeligere kvinneprofil. Dette understreker FOKUS i sitt innspill til Utenriks- og forsvarskomiteens behandling av regjeringens forslag til statsbudsjett.
 • 06.08.2014 Mer planlagt handling må til FOKUS lanserte nylig rapporten «Ser vi ikke kvinnene for bare trær? En likestillingsvask av de norske midlene til REDD+». Et av hovedfunnene i rapporten er at det trengs mer planlagt samarbeid og handling.
 • 09.07.2014 Næringslivet som utviklingsaktør - på lag med kvinner? Høyre og FrPs regjeringsplattform fremmer næringsutvikling, investeringer og økt handel som politiske virkemidler for økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Også mange andre land som bidrar med midler til utvikling fører lignende politikk. Næringslivet som utviklingsaktør har kommet for å bli.
 • 30.06.2014 Tenker du på kvinner, Sundtoft? Klimakvotesystemet er i lavpriskrise. For å redde det fra kollaps skal Klima- og miljøminister Sundtoft i år handle klimakvoter for 306 millioner kroner. Når Sundtoft nå betaler ti ganger markedspris for klimakvotene bør hun kreve å få kvinnene med på kjøpet.
 • 31.08.2012 Program for styrking av grasrotkvinner i Øst-Afrika Programmet er et samarbeid mellom Norges Kvinne- og Familieforbund og inkluderer partnerorganisasjonene Maganjo Farmers Association (MAFA), Uganda Media Women's Association (UMWA), Companionship of Works Association (COWA) samt Gender and Development Centre (GADECE) i Kenya.
 • 19.01.2016 Ugandiske kvinner kjenner klimaendringene på kroppen Kvinner på landsbygda i Uganda merker allerede klimaendringene. De må tilpasse hverdagen sin for å takle konsekvensene av klimaendringene.
 • 21.05.2015 Women farmers in Uganda bear the brunt of climate change effects As the effects of climate change continue to manifest, agrarian dependent countries like Uganda suffer. Women farmers, who, constitute about 80% of the agricultural labor force, are additionally vulnerable due to gender stereotypes.
 • 11.12.2014 Åpenhet og samfunnsansvar i Tanzania Statoil er den mest sentrale norske næringslivsaktøren i Tanzania. Betyr det at Statoil og Norge har et særskilt ansvar for at inntektene fra petroleumsnæringen kommer den tanzanianske befolkningen til gode?
 • 05.11.2014 Klimakamp er kvinnekamp FOKUS deltar i dag på høring i energi- og miljøkomiteen vedrørende statsbudsjettet for 2015. Les vårt innspill her
 • 22.09.2014 Store forventninger til klimatoppmøte i New York Den 23. september samles over 120 stats- og regjeringssjefer til klimatoppmøte i New York. Målet er å legge til rette for at en ny internasjonal klimaavtale blir vedtatt i Paris i desember 2015.
 • 27.06.2014 I skyggen av trærne Det norske klima- og skoginitiativet skal ikke bare redde trær, det skal også bidra til utvikling. Men har det klart å skape utvikling for både menn og kvinner?
 • 14.06.2014 Nødvendig for kvinne- og klimaorganisasjoner å samarbeide At kvinneorganisasjoner også engasjerer seg i klimaspørsmål kan utgjøre den store forskjellen for hvordan klimaendringer håndteres, mener forsker.
 • 22.08.2013 Tar du Klimavalget? Norge må kutte i sine klimagassutslipp, og politikerne må legge til rette for at det skal bli enkelt å være miljøvennlig. Det er to av kravene som fremmes i kampanjen Klimavalg 2013. FOKUS har tilsluttet seg kampanjens seks politiske krav. Bli med på nasjonal markering for klimahandling den 24. august.
 • 27.02.2013 Klimaendringene øker vold mot kvinner Klimaendringer og naturkatastrofer påvirker kvinners hverdag på andre måter enn menns og er med på å øke volden mot kvinner. Hvis vi skal bekjempe vold mot kvinner, må kvinner inn i nøkkelposisjoner i viktige fora hvor klima diskuteres, for det er de som sitter med den mest verdifulle kunnskapen om denne tematikken.
 • 15.05.2012 Stortingsmelding om norsk klimapolitikk kjemisk fri for kjønnsperspektiv FOKUS er overrasket over at en regjeringen som har likestilling som en av hovedpilarene i sin utviklingspolitikk, helt utelater kjønnsperspektivet i sin Klimamelding. I den nye Stortingsmeldingen om en av våre tids største utfordringer, nevnes ikke kvinner med et ord.
 • 07.03.2012 Støtte i FN til ideen om et globalt grønt fond for kvinner FOKUS fikk full støtte til sitt forslag om å opprette et globalt grønn fond for kvinner i utviklingsland av President Mary Robinson, Mary Robinson Foundation og Under Secretary General og Executive Director Michelle Bachelet, UN Women, under et møte i FN om «Rural Women, Climate Change and Access to Energy».
 • 05.03.2012 Klimaendringene dreper folket vårt! -Tidligere hadde vi mat vi produserte selv og levde av. Vi så på oss selv som rike, nå er alt endret. Hvis klimaendringene fortsetter, tviler jeg på at neste generasjon i landsbyen min vil leve videre, sier Constance Okkolet fra østlige Uganda.
 • 05.03.2012 Kvinner på landsbygda og retten til vatn Tilgang til drikkevatn der folk bur, er både ein menneskerett og eit viktig likestillingstiltak. Under CSW i New York organiserte Isis international seminar om kvinner på landsbygda sin rett til vatn
 • 24.02.2012 FNs Kvinnekommisjon - Styrk kvinner på landsbygda Mandag 27. februar starter FNs kvinnekommisjon i New York. Tema for årets konferanse vil være «rural women» - det vil si kvinner på landsbygda. Fra Norge deltar både representanter fra myndighetene og fra sivilt samfunn. Den offisielle norske delegasjonen ledes av Statssekretær Ingrid Fiskaa fra Utenriksdepartementet.
 • 12.01.2012 Grasrotprotest i Durban Mens statsledere og forhandlere hadde møter bak lukkede dører under klimaforhandlingene i Durban, ankom busser med kvinner fra hele Afrika til KwaZulu-Natal universitetet (UKZN) i nærheten, der de hadde sin alternative grasrotkonferanse.
 • 27.10.2011 Kvinner en del av klimaløsningen Klimakrisen er ikke kjønnsnøytral, sier Cai Yiping fra ISIS International. Sosial ulikhet og manglende likestilling er uløselig knyttet til global oppvarming, mener hun. En ny, internasjonal kommunikasjonsstrategi må derfor til for å løfte fram kvinners erfaringer med klimaforandringene.