Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

TagCloud

18.11.2011
 • 20.01.2015 Innspill til regjeringens post-2015 arbeid Norge må ivareta likestillingsperspektivet og inkludere seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter i post-2015-arbeidet, krever flere norske sivilsamfunnsaktører.
 • 01.12.2012 Vold mot kvinner øker risiko for HIV-smitte Risikoen for at HIV-positive kvinner utsettes for vold fra sin partner er tre ganger høyere enn for kvinner som ikke er HIV-positive.
 • 01.12.2012 En AIDS-fri generasjon? Ikke uten kvinner 1.desember er verdens AIDS-dag. Kvinner utgjør nå majoriteten av menneskene som lever med HIV verden over. HIV-pandemien har forandret seg, og våre tiltak må forandre seg med den, ellers kan vi aldri få en AIDS-fri generasjon. Kvinners helse og menneskerettigheter må være en del av arbeidet mot HIV. FOKUS oppfordrer alle til å signere "Declaration of Commitment to a Woman-centered Approach to HIV".
 • 26.10.2012 Afghanistan-rapport: Bistand som virker Jens vil redde flere kvinner fra å dø i fødsel. Det kan vi hjelpe ham med.
 • 10.10.2013 Verdens vakreste kvinner … – Alt jeg ønsker er å bli behandlet som et menneske! Dette er drømmen til Gefati fra området Beghi i Etiopia. De siste 12 årene har hun tilbrakt i total ensomhet og isolasjon etter at hun ble rammet av fistula under en fødsel. Fødselen varte i seks døgn og barnet døde før det til slutt kom til jorden.
 • 31.05.2017 Norge har et ekstra ansvar, sier statssekretær USAs "munnkurvregel" gir Norge et ekstra ansvar for å arbeide for seksuelle og reproduktive rettigheter, sier statssekretær Laila Bokhari.
 • 22.05.2017 PRESSEMELDING: She Decides – en festtale eller reell handling? I Norge er det bred politisk støtte til arbeidet for tilgang til trygg og lovlig abort. Nå må regjeringen ta opp kampen mot de amerikanske angrepene på fattige kvinners rett til å bestemme over egen kropp.
 • 20.03.2017 She Decides. Ikke sant, Børge Brende? Forbud og restriksjoner mot abort gir ikke færre aborter, bare farlige aborter. Det skriver FOKUS og Sex og Politikk i en kronikk om seksuelle og reproduktive rettigheter.
 • 06.12.2016 Ti års innsats for trygge og lovlige aborter Den latinamerikanske koalisjonen mot utrygge aborter, CLACAI, markerte nylig sitt ti års jubileum. De opererer i verdens mest konservative region for abortsaker. Nå oppfordrer til mer dialog og samarbeid.
 • 30.09.2016 Statssekretær støtter kampen for trygge aborter Statssekretær Laila Bokhari holdt en tydelig appell for retten til trygge aborter, på Eldorado bokhandel onsdag kveld.
 • 19.08.2016 28. september som FN-dag for trygge aborter FOKUS har sluttet seg til et brev som ber FNs generalforsamling vedta 28. september som offisiell FN-dag for trygge aborter
 • 28.05.2016 Our Health, Our Rights, Our Lives! On May 28th, we unite with organizations from all over the world to deliver an address that Women’s Health Matters!
 • 13.05.2016 Optimistisk Women Deliver-direktør Direktør Katja Iversen for Women Deliver er optimist på vegne av kvinners helse og rettigheter. Og FNs bærekraftsmål kan ifølge henne bli et godt verktøy i framtiden.
 • 15.04.2016 Afrikansk kampanje for avkriminalisere abort Den afrikanske menneskerettighetskommisjonen er bekymret for de mange dødsfallene som skyldes abortforbud. I en abortkampanje oppfordres afrikanske ledere å dekriminalisere abort i Afrika.
 • 29.01.2016 Historisk rettssak om seksuelt slaveri i Guatemala Under borgerkrigen i Guatemala var en rekke urfolkskvinner seksuelle slaver i militærleiren Sepur Zarco. 1. februar og 20 år etter at fredsforhandlingene ble avsluttet, skal overgrepene behandles for en nasjonal domstol.
 • 25.03.2015 Blogg: Flyktet fra omskjæring Betty fra Kenya nektet å la seg omskjære. For å unnslippe måtte hun flykte fra landsbyen sin, fra familie og venner, skriver Ayaan Ali i sin blogg fra FNs kvinnkommisjon.
 • 06.02.2015 Hvert år blir tre millioner jenter kjønnslemlestet Økt kunnskap om konsekvensene av kjønnslemlestelse bidrar til at stadig flere tar avstand fra praksisen, men fortsatt blir tre millioner jenter under 15 år omskåret hvert år.
 • 01.12.2014 #bryttausheten på årets aids-dag Verdens aids-dag markeres internasjonalt hvert år 1. desember. På tross av noen tilbakeskritt finnes det også lyspunkter i utviklingen.
 • 11.04.2014 Blogg: Er Norges engasjement svekket? Hvor engasjert er Norge i å sette seksuelle rettigheter på den internasjonale dagsorden? Kjersti Augland blogger fra FNs befolkningskommisjon i New York.
 • 07.04.2014 Kairo 1994 – New York 2014: Vil vi gå framover eller bakover? I dag starter det årlige møtet i FNs befolknings og utviklingskommisjon (Commission on Population and Development/CPD) i New York. To tiår har gått siden verdens statsledere vedtok den banebrytende handlingsplanen på den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling i Kairo (ICPD). Det er på tide å gjøre opp status.
 • 21.03.2014 Blogg: Aksjonerer for kvinners rettigheter i FN Aktivister fra hele verden okkuperer korridorene utenfor forhandlingsrommet i FN. Gjennom sosiale medier, lobbyvirksomhet, lukkede møter, protester og pressemeldinger forsøker de å påvirke utfallet av FNs kvinnekommisjon. Men ved siden av sitter også den konservative opposisjonen.
 • 20.03.2014 Sterkt innlegg om LHBT i FNs generalforsamling Mer enn 75 organisasjoner fra over 30 land, FOKUS inkludert, signerte uttalelsen som lobbygruppen for seksuelle minoriteter fremmet i generalforsamlingen i FN i dag.
 • 20.03.2014 Blog: Safeguarding women, peace and security in Afghanistan In order to secure women’s rights, new development goals must include conflict prevention.
 • 17.03.2014 Blogg: Universell skolegang innen 2020? Utfordringer for afghanske jenter Det er viktig å satse på utdanning for jenter, men det er like viktig at de har mulighet for å få arbeid etterpå. Jordmorutdanning i Afghanistan bidrar både til utdanning og arbeidsplasser for kvinner
 • 17.03.2014 Blogg: Sivilsamfunnet må veilede FN Styrking av kvinners rettigheter er nøkkelen til å nå tusenårsmålene. Nå må FN lytte til kvinnene når nye utviklingsmål skal defineres.
 • 15.03.2014 Blogg: Vi vil alle det samme De mange inntrykkene fra FNs Kvinnekommisjon (CSW) begynner å sige inn. Engasjementet er stort fra alle verdensdelene. En får inntrykk av at vi er en unison gruppe som alle vil det samme.
 • 14.03.2014 Blogg: Høye dødstall blant gravide urfolkskvinner i Guatemala Det er ofte land i Afrika og Asia som trekkes frem når det snakkes om høye dødstall blant kvinner som følge av komplikasjoner knyttet til svangerskap, fødsel og abort, men også Latin Amerika har en høy svangerskapsrelatert dødelighetsrate.
 • 13.03.2014 Blogg: WOW! Førsteinntrykk fra CSW, New York Wow! For første gang på FNs kvinnekonferanse (CSW), og for første gang i New York. CSW er et kjempestort arrangement og inntrykkene er store på alle plan.
 • 01.12.2013 1st December: World AIDS Day According to UNAIDS, the world can, for the first time, "see an end to an epidemic that has wrought such staggering devastation around the world." Yet, "preventing violence against women and girls, a key factor in vulnerability to HIV, remains a serious problem," according to UNESCO.
 • 31.10.2013 Når barn blir mødre Hvert år blir 7,3 millioner barn født av unge mødre. To millioner av disse mødrene er under 15 år. De fleste bor i utviklingsland, hvor om lag 19 prosent av alle jentene blir gravide før fylte 18 år. Risikoen for å dø i forbindelse med graviditeten eller fødselen er dobbelt så stor for de som er under 15 år.
 • 09.10.2013 Krafttak for funksjonshemmede kvinner i Sør I 2012 vedtok FOKUS en policy om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Nå settes den ut i livet. Første land ut: Tanzania.
 • 01.10.2013 Trygge aborter redder liv Restriktive abortlover forhindrer ikke kvinner fra å ta abort, men fra å ta abort på en trygg måte. Hvert år dør 47 000 kvinner på grunn av utrygge aborter.
 • 12.09.2013 Ny forskning finner ekstreme voldtektstall i Asia Ny rapport avslører ekstreme voldtektstall i seks land i Sørøst-Asia. Mennene voldtar fordi de mener de har rett til sex.
 • 11.09.2013 Jenter og kvinners skjebne ligger på forhandlingsbordet Strategisk samarbeid blir avgjørende for å sette rettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse på dagsorden i et nytt rammeverk for utvikling
 • 26.08.2013 Latin-Amerika og Karibia beveger seg i spørsmålet om selvbestemt abort Sluttdokument fra en regional konferanse i Uruguay oppfordrer land i Latin-Amerika og Karibia til å legge til rette for trygge aborter. Dokumentet, også kalt Montevideokonsensusen, vil være Latin-Amerikas innspill til blant annet FNs generalforsamling i 2014.
 • 26.06.2013 SRHR-nettverket krever fokus på likestilling i nye bærekraftsmål I et brev fra det norske nettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, oppfordres norske FN-organisasjoner til økt mobilisering for at likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) blir et overordnet og gjennomgående tema for bærekraftsmålene som skal erstatte tusenårsmålene
 • 15.05.2013 Vanskelige forhandlinger under FNs kommisjon for befolkning og utvikling FNs kommisjon for befolkning og utvikling ble avholdt i New York fra 18. – 26. april. Etter en uke med vanskelige forhandlinger på en rekke områder, forela formannen for kommisjonen («Chair») en tekst landene kunne enes om sent fredag kveld. Resolusjonen fra kommisjonen ble sterkere enn forventet på flere områder. Migranters rettigheter vies mye oppmerksomhet i resolusjonen, og blant annet anerkjennes viktigheten av å gi migranter tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt ivaretakelse av deres reproduktive rettigheter.
 • 23.08.2012 Hivpositive kvinner mer utsatt for partnervold I følge FNs spesialrapportør på vold mot kvinner er det tre ganger så høy risiko for at HIV-positive kvinner utsettes for vold fra sin partner enn kvinner som ikke er HIV positive. For unge kvinner er andelen enda høyere. Det er ti ganger så stor risiko for at de opplever vold fra partner enn jevnaldrende kvinner som ikke er smittet.
 • 16.08.2012 FOKUS lanserer ny policy om funksjonshemming FOKUS skal beskytte rettighetene og interessene til kvinner over hele verden. I forlengelsen av dette skal FOKUS jobbe med inkludering av personer som har nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne, og de som ønsker å tilby tjenester på vegne av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette engasjementet strekker seg fra design og implementering av FOKUS' programmer, til oppsøkende arbeid og påvirkningsarbeid til fordel for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • 07.08.2012 Støtt FOKUS i månedens prosjekt på My Good Act Prosjektet Utdanning av jordmødre i Afghanistan er valgt ut til månedens prosjekt på nettstedet My Good Act. Her gis det mulighet til å bidra med økonomisk støtte til utvalgte prosjekter. Man kan bidra med små og store beløp, bli månedlig bidragsyter eller gi engangsbeløp. Prosjektet er et samarbeid mellom Afghanistanskomiteen i Norges kvinneutvalg og Nangarhar Institute for Health Science (IHS) i Jalalabad i Afghanistan.
 • 16.05.2012 Færre kvinner dør under svangerskap og fødsel Antall dødsfall i forbindelse med svangerskap og fødsel er nesten halvert i løpet av de siste 20 årene viser en ny rapport. I 1990 var tallet 543.000 mens det i 2010 hadde gått ned til 287.000. Allikevel dør fortsatt en kvinne hvert annet minutt av svangerskapsrelaterte komplikasjoner, noe som utgjør 800 kvinner om dagen. Det må fortsatt betydelig innsats til for å bekjempe mødredødeligheten.
 • 15.02.2012 Stortingsmelding om global helse fremlagt i dag Norge bevilger årlig nær tre milliarder kroner til globale helsetiltak over bistandsbudsjettet. I dag legges stortingsmeldingen om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken frem av Utenriksminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister Anne Grethe Strøm Eriksen og Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.