Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

TagCloud

18.11.2011
 • 14.12.2015 Økonomisk uavhengighet er forutsetning og mål på likestilling Økonomisk uavhengighet er både en forutsetning for – og et mål på likestilling, sier FOKUS i sitt høringsnotat til Utenriks- og forsvarskomiteen om næringsutvikling, økonomi og likestilling.
 • 21.10.2015 Vi trenger en egen utviklingsminister To år etter at utviklingsministerposten ble fjernet, er det på tide å revurdere beslutningen. 
Kvinners rettigheter og muligheter står i fare for å bli svekket.
 • 20.10.2015 Etterlyser tydeligere kvinneprofil i statsbudsjettet Næringsutvikling og klima må få en tydeligere kvinneprofil. Dette understreker FOKUS i sitt innspill til Utenriks- og forsvarskomiteens behandling av regjeringens forslag til statsbudsjett.
 • 09.07.2014 Næringslivet som utviklingsaktør - på lag med kvinner? Høyre og FrPs regjeringsplattform fremmer næringsutvikling, investeringer og økt handel som politiske virkemidler for økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Også mange andre land som bidrar med midler til utvikling fører lignende politikk. Næringslivet som utviklingsaktør har kommet for å bli.
 • 30.06.2014 Tenker du på kvinner, Sundtoft? Klimakvotesystemet er i lavpriskrise. For å redde det fra kollaps skal Klima- og miljøminister Sundtoft i år handle klimakvoter for 306 millioner kroner. Når Sundtoft nå betaler ti ganger markedspris for klimakvotene bør hun kreve å få kvinnene med på kjøpet.
 • 24.04.2017 Gammeldags om likestilling i utviklingsmeldingen FOKUS etterlyser en mer moderne likestillingsprofil i Norges utviklingspolitikk.
 • 20.12.2016 Hva kan norsk næringsliv gjøre for kvinners menneskerettigheter i Tanzania? Flernasjonale selskaper må bli flinkere til å ivareta kvinners menneskerettigheter når de opererer utenlands, mener FOKUS.
 • 16.05.2016 FNs bærekraftsmål på Women Deliver I dag starter verdens største konferanse om kvinners helse og rettigheter i København. Den røde tråden for konferansen Women Deliver er FNs bærekraftsmål.
 • 13.05.2016 iFokus – aktuelt magasin med dybde Fra nå av heter magasinet vårt iFokus. Med det nye navnet ønsker vi å gå dypere inn i og aktualiserer spørsmål som berører likestilling og kvinners rettigheter.
 • 13.05.2016 Optimistisk Women Deliver-direktør Direktør Katja Iversen for Women Deliver er optimist på vegne av kvinners helse og rettigheter. Og FNs bærekraftsmål kan ifølge henne bli et godt verktøy i framtiden.
 • 18.03.2016 Er bærekraftsmålene godt nytt for kvinners rettigheter? FNs bærekraftsmål er et av temaene på FNs kvinnekommisjon. Styreleder i FOKUS Elin Cecilie Ranum er redd at det blir mer ord enn handling, skriver hun i sitt blogginnlegg.
 • 18.03.2016 Kvinner får bare smuler fra olje og gassutviklingen Vi trenger lover og politikk som fremhever kvinners rettigheter for at olje- og gassindustrien kan bli positivt for kvinners utvikling, mener Eunice Musiime om utvinningsindustrien i Øst-Afrika.
 • 11.03.2016 Bærekraftig utvikling på agendaen i FNs kvinnekommisjon Mandag 14. mars åpner FNs årlige kvinnekonferanse i New York. Da samles representanter fra FNs medlemsland og sivilt samfunn for å diskutere retningen for global satsing på kvinners rettigheter og likestilling.
 • 08.03.2016 UNDP is committed to ensuring that the 2030 Agenda makes a difference for women According to Helen Clark UNDP is committed to working with Norway on ensuring that the 2030 Agenda makes a difference with and for women.
 • 04.02.2016 Stusser over Norges kutt i fedrekvoten Laura Turquet i UN Women synes det er rart at den norske regjeringen har kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Hun synes det kan minne om diskriminering.
 • 18.11.2015 FOKUS i 20 år Innsatsen for kvinners rettigheter må bli sterkere og mer samkjørt. Forståelsen av sammenhengene må bli bedre, sier Mette Moberg. En av FOKUS første ansatte oppsummerer de 20 årene.
 • 03.11.2015 Konsekvenser av budsjettkutt Regjeringens foreslåtte kutt på 4,2 milliarder i det langsiktige bistandsarbeidet, kan få alvorlige konsekvenser for kvinner i sør.
 • 07.10.2015 Statsbudsjett med tvetydig kvinneprofil Gode intensjoner, men manglende tydeliggjøring og konkrete tiltak. Slik karakteriserer daglig leder Gro Lindstad i FOKUS regjeringens budsjettforslag.
 • 07.10.2015 Fisk for utvikling? Det er skuffende at regjeringen ser ut til å være totalt kjønnsblind i det den så langt har presentert om Fisk for utviklings-programmet, skriver Gro Lindstad i et innlegg i Dagsavisen.
 • 07.10.2015 Regjeringen sender Syria-regning til verdens fattigste De fattigste i verden får regningen for den økte innsatsen for syriske flyktninger. I forslaget til Statsbudsjett for 2016 er det betydelige kutt i deler av den langsiktige utviklingsbistanden.
 • 24.09.2015 Hva betyr bærekraftsmålene for kvinner? Kvinner utgjør mer enn halvparten av verdens befolkning og er mer påvirker av fattigdom, klimaendringer og kriser enn menn. Hvordan vil kvinner blir berørt av FNs 17 nye bærekraftsmål?
 • 21.05.2015 Women farmers in Uganda bear the brunt of climate change effects As the effects of climate change continue to manifest, agrarian dependent countries like Uganda suffer. Women farmers, who, constitute about 80% of the agricultural labor force, are additionally vulnerable due to gender stereotypes.
 • 27.04.2015 UN Women lanserer modell for rettferdige økonomiske systemer De økonomiske systemene vi lever under holder kvinners sosiale og økonomiske rettigheter tilbake, viser en ny rapport fra UN Women som lanseres i dag.
 • 03.02.2015 2015 – det store likestillingsåret Store internasjonale prosesser i 2015 gir muligheter for å sette kvinners rettigheter på dagsorden.
 • 02.02.2015 Økonomisk smart å styrke kvinneledede bedrifter Hvordan kan vi sikre at kvinner som driver småskala-bedrifter øker sin omsetning, slik at de blir mer økonomisk uavhengige?
 • 11.12.2014 Åpenhet og samfunnsansvar i Tanzania Statoil er den mest sentrale norske næringslivsaktøren i Tanzania. Betyr det at Statoil og Norge har et særskilt ansvar for at inntektene fra petroleumsnæringen kommer den tanzanianske befolkningen til gode?
 • 02.12.2014 Development for all? In June 2014, a report on gender equality and REDD+ was published by FOKUS. “Are we not seeing the women for all the trees?” is now available in English.
 • 22.09.2014 Store forventninger til klimatoppmøte i New York Den 23. september samles over 120 stats- og regjeringssjefer til klimatoppmøte i New York. Målet er å legge til rette for at en ny internasjonal klimaavtale blir vedtatt i Paris i desember 2015.
 • 27.06.2014 I skyggen av trærne Det norske klima- og skoginitiativet skal ikke bare redde trær, det skal også bidra til utvikling. Men har det klart å skape utvikling for både menn og kvinner?
 • 15.06.2014 Kvinnebevegelsen i Norden krever politisk handling Nordiske kvinneorganisasjoner overleverer 63 krav og anbefalinger til de nordiske likestillingsministerne i dag.
 • 14.06.2014 Nødvendig for kvinne- og klimaorganisasjoner å samarbeide At kvinneorganisasjoner også engasjerer seg i klimaspørsmål kan utgjøre den store forskjellen for hvordan klimaendringer håndteres, mener forsker.
 • 12.06.2014 Matcher du fem millioner pund, Brende? Storbritannias utenriksminister William Hague kunngjorde tirsdag at den britiske regjeringen gir fem millioner pund til FN-fondet som bekjemper vold mot kvinner. «Matcher du denne summen, Brende?» spurte Gro Lindstad den norske utenriksministeren om, da de møttes på onsdag.
 • 08.03.2012 Kvinner og trær Samtidig som FN kvinnekommisjonens møter pågår i New York for å diskutere kvinners rolle i bærekraftig utvikling, samlet Forum for kvinner og utvikling i dag rundt 50 deltakere på 8. mars-frokost om kvinner og trær i norsk bistand.
 • 05.03.2012 Klimaendringene dreper folket vårt! -Tidligere hadde vi mat vi produserte selv og levde av. Vi så på oss selv som rike, nå er alt endret. Hvis klimaendringene fortsetter, tviler jeg på at neste generasjon i landsbyen min vil leve videre, sier Constance Okkolet fra østlige Uganda.
 • 02.03.2012 Rurale kvinner i frontlinjen for en bærekraftig utvikling fram mot Rio + 20 Rurale kvinners deltakelse ergrunnleggende for å skape bærekraftig utvikling. Dette budskapet går igjen under FNs Kvinnekommisjons møte. Utfordringen er å fylle det med innhold og komme fram til praktiske tiltak som fremmer kvinners deltakelse der beslutninger tas.
 • 01.03.2012 Likestilling en forutsetning for bærekraftig utvikling Statssekretær Ingrid Fiskaa holdt i går Norges innlegg under FNs Kvinnekommisjons møte i New York, hvor over 3000 representanter fra myndigheter og kvinneorganisasjoner fra hele verden er samlet denne uken.
 • 28.02.2012 Er det plass til både kvinner og trær i norsk bistand? Dette spørsmålet stiller vi statssekretær Ingrid Fiskaa når FOKUS i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlags kvinneutvalg og Jenter i Skogbruket inviterer til 8. mars-frokost.
 • 31.01.2012 Ta bærekraftige valg Bærekraftig utvikling er ikke bare et mål, men en evigvarende dynamisk tilpasningsprosess. Med disse ordene oppsummeres rapporten «Resilient People Resilient Planet» som ble lagt frem i Addis Abeba i Etiopia 30. januar av FNs høynivåpanel om global bærekraft.