Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

MiRA Ressurssenter for Flyktninge- og Innvandrerkvinner

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en landsdekkende, ikke-statlig samt frivillig basert nettverksorganisasjon, som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Senteret er partipolitisk uavhengig og har ingen tilknytning til bestemte religiøse eller etniske grupper.

MiRA-Senteret er en sentral aktør i arbeidet med å fremme reell integrering av minoritetskvinner i det norske samfunnet. Senteret har arbeidet i over 20 år for å fremme likestilling for innvandrer- og flyktningkvinner i Norge. Som en landsdekkende organisasjon dannet av og for minoritetskvinner, er MiRA-Senteret det eneste i sitt slag i Norden.

MiRA-Senteret bistår unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn i forhold til ulike problemstillinger, og spesielt i forhold til akutte situasjoner og med sosiale og juridiske spørsmål. MiRA-Senteret har åpent for besøk og telefonhenvendelser hele uken, mellom kl 09.00 – 16.00. I tillegg har MiRA-Senteret åpent hus hver onsdag fra kl. 15.00 – 19.00, og ukentlig gratis juridisk veiledning fra advokat hele året.